• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bohdan Semenowicz Sapieha

  Przeczytaj także...
  Kazimierz IV Andrzej Jagiellończyk, lit. Kazimieras I Andrius Jogailaitis, biał. Казімір I Ягелончык (ur. 30 listopada 1427 w Krakowie, zm. 7 czerwca 1492 w Grodnie) – wielki książę litewski w latach 1440–1492, król Polski w latach 1447–1492. Jeden z najaktywniejszych polskich władców, za panowania którego Korona, pokonując zakon krzyżacki w wojnie trzynastoletniej, odzyskała – po 158 latach – Pomorze Gdańskie, a dynastia Jagiellonów stała się jednym z czołowych domów panujących w Europie. Zdecydowany przeciwnik magnaterii, przyczynił się do wzmocnienia znaczenia Sejmu i sejmików, co jednak stało się z krzywdą dla mieszczaństwa.Witebsk (biał. Віцебск, ros. Витебск) – miasto położone w północno-wschodniej części Białorusi, nad rzeką Dźwiną.
  Sapiehowie (lit. Sapiegos, brus Сапегі) – magnacki ród książęcy herbu Lis (odmienny) pochodzenia litewskiego.
  Bohdan Sapieha

  Bohdan Semenowicz Sapieha (ur. 14xx, zm. ok. 1512) – pisarz hospodarski, okolniczy smoleński, protoplasta linii różańsko-czerskiej rodu Sapiehów, brat Iwana.

  Był najstarszym synem Semena. W latach 1471-1488 był sekretarzem hospodarskim Kazimierza Jagiellończyka. Zbudował podstawy majątkowe rodziny, m.in. przez małżeństwo w 1475 r. z kniahinią Teodorą Sokolińską, spowinowaconą przez matkę z Olgierdowiczami. Za pieniądze otrzymane od króla i krewnych żony zakupił m.in. jedenaście różnych posiadłości w witebskiem.

  Sapiehowie-Różańscy - starsza linia rodu Sapiehów, zwana także czerejską bądź siewierską pochodząca od Bohdana Sapiehy.Zygmunt I Stary (ur. 1 stycznia 1467 roku w Kozienicach, zm. 1 kwietnia 1548 roku w Krakowie) – od roku 1506 wielki książę litewski, od 1507 roku król Polski. Przedostatni z dynastii Jagiellonów na tronie polskim. Był przedostatnim z sześciu synów Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, ojcem m.in. Zygmunta II Augusta. Dwukrotnie żonaty: z Barbarą Zápolyą (1512), a po jej śmierci z Boną z rodu Sforzów (1518).

  Dwukrotnie - w latach 1504 i 1507 posłował do Moskwy do Iwana III i Wasyla III. Drugie poselstwo, odbywane w towarzystwie Jana Radziwiłła mające na celu zawiadomienie Wasyla III o zmianie na polskim tronie oraz próbę odzyskania zajętych ziem i uwolnienia jeńców zakończyło się uwięzieniem Bohdana jako zakładnika za Michała Glińskiego. Został uwolniony pod koniec 1508 na skutek interwencji króla Zygmunta I.

  Michał Gliński (ur. ok. 1470 - zm. 1534) - kniaź litewski, marszałek nadworny litewski w latach 1500-1506, stryj Heleny, będącej żoną wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla III.Olgierd (biał. Альгерд, ros. Ольгерд, lit. Algirdas, ur. ok. 1296 lub ok. 1304, zm. 1377) – wielki książę litewski, syn Giedymina, z dynastii Giedyminowiczów.

  Umiera w roku 1512, dokonawszy wcześniej uregulowania spraw majątkowych z bratem Iwanem.

  Był ojcem Iwana.

  Warto wiedzieć że... beta

  Smoleńsk (ros. Смоленск) – miasto w Rosji, stolica obwodu smoleńskiego. Położone nad Dnieprem. 319 tys. mieszkańców (2005).
  Wasyl III Iwanowicz (ros. Василий III Иванович; ur. 25 marca 1479, zm. 4 grudnia 1533) – wielki książę moskiewski w latach 1505–1533, syn Iwana III Srogiego (1462–1505) i jego drugiej żony, Zofii Paleolog.
  Iwan Sapieha lub Jan Sapieha (podpisywał się Joannes) (ur. około 1431, zm. przed 4 grudnia 1517 w Mordach lub Dubnie) – od 1502 roku starosta brasławski, kanclerz królowej Heleny w latach 1502-1509, pierwszy wojewoda podlaski od 1513, wojewoda witebski od 1511, od 1504 roku najwyższy sekretarz Wielkiego Księstwa Litewskiego i marszałek hospodarski, protoplasta linii kodeńskiej. Był młodszym synem Semena.
  Iwan III zwany przez rosyjską historiografię, zwłaszcza starszą, Wielkim lub Srogim, właściwie Iwan III Wasiljewicz (ros. Иван III Васильевич, Iwan III Wasiljewicz) (ur. 22 stycznia 1440 w Moskwie, zm. 27 października 1505 tamże) – wielki książę moskiewski w latach 1462 – 1505.
  Iwan Sapieha (ur. w 1486, zm. pomiędzy 4 kwietnia a 19 listopada 1546) – wojewoda podlaski w latach 1529-1541 i witebski w latach 1517-1541, starosta drohiczyński.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.