• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bogumił Krygowski

  Przeczytaj także...
  Polesie (845) – kraina geograficzna i historyczna, leżąca głównie na terytorium obecnej Białorusi i Ukrainy, oraz częściowo Polski i Rosji. Stanowi południowo-zachodnią część Niżu Wschodnioeuropejskiego.Zdzisław Jan Ewangeli Antoni Krygowski (ur. 22 grudnia 1872 we Lwowie, zm. 10 sierpnia 1955 w Poznaniu – polski matematyk, inicjator badań kryptologicznych nad Enigmą, rektor Politechniki Lwowskiej.
  Medal 10-lecia Polski Ludowej – polskie cywilne odznaczenie państwowe ustanowione dekretem Rady Państwa 12 maja 1954 roku, jako odznaczenie jubileuszowe w związku ze zbliżającą się dziesiątą rocznicą powstania Polski Ludowej. Medal zaprojektowany został w 1954 roku przez Józefa Gosławskiego. Odznaczenie przyznawano w okresie od 22 lipca 1954 do 22 lipca 1955.

  Bogumił Krygowski (ur. 20 grudnia 1905 w Błażowej koło Rzeszowa, zm. 20 września 1977 w Poznaniu) – polski geolog, geograf i geomorfolog.

  Życiorys[]

  Ukończył studia na Uniwersytecie Poznańskim (1927-1931) uzyskując tytuł magistra filozofii w zakresie geografii. W 1932 obronił pracę doktorską z geografii Iłły warwowe okolic Poznania, za którą otrzymał srebrny medal.

  W latach 1931–1937 pracował na etacie profesora geografii w Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1937–1939 nauczyciel Pedagogium w Poznaniu.

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.Błażowa – miasto w woj. podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Błażowa, na Pogórzu Dynowskim, nad potokiem Ryjak dopływem Strugu. Lokalny ośrodek handlowo-usługowy i drobnego przemysłu.

  Był asystentem polowym prof. Stanisława Pawłowskiego. Z ramienia Instytutu Geograficznego UP prowadził w latach 1930–1939 prace geologiczne na Polesiu, przygotowując jednocześnie materiały do pracy habilitacyjnej.

  W 1939, w przededniu wybuchu II wojny światowej odbył podróż – jako stypendysta Fundacji Kultury Narodowej – po Niemczech, Danii, Anglii, Holandii i Szwajcarii. Owocem tej podróży jest wydana w 1958 nakładem PWN książka Po Europie Zachodniej w przededniu II wojny światowej.

  Habilitował się w 1945, w 1951 otrzymał tytuł prof. nadzwyczajnego, a 1957 prof. zwyczajnego.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Rzeszów (łac. Resovia, ukr. i łemkow. Ряшів, jid. רײַשע) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, siedziba władz województwa podkarpackiego i powiatu rzeszowskiego. Jest miastem centralnym aglomeracji rzeszowskiej. Znajduje się tu kuria diecezji rzeszowskiej.

  Od 1945 aż do 1976 był stałym pracownikiem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1951–1953 był organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. W okresie choroby prof. dr. Augusta Zierhoffera w latach 1955–1957 czasowo go zastępował. W latach 1957–1971 był dyrektorem Instytutu Geografii UAM w Poznaniu.

  Sedymentologia to nauka o powstawaniu skał osadowych lub inaczej nauka zajmującą się procesami kształtowania, transportu i depozycji (sedymentacji) materiału. Uznawana jest za część nauk geologicznych lub geograficznych.Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę". Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne".

  Przez wiele lat był członkiem Zespołu Rzeczoznawców Geografii przy Radzie Głównej Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, członkiem Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk.

  Był współprzewodniczącym Komisji Genezy i Litologii Osadów Czwartorzędów przy Międzynarodowej Asocjacji Badań Czwartorzędu (INQUA) oraz współorganizatorem Kongresu INQUA w 1961 w Warszawie.

  Został pochowany na cmentarzu na Sołaczu przy ul. Lechickiej i Szczawnickiej

  Hydrogeologia – nauka o wodach podziemnych (z greckiego: hydro – woda, geo – ziemia, logos – nauka) i procesach wzajemnego oddziaływania podziemnej hydrosfery, atmosfery, biosfery, litosfery jak i samego człowieka.Kartografia – dziedzina nauki o mapach (w tym o atlasach, globusach, modelach plastycznych – mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map.

  Dorobek naukowy[]

  W dorobku naukowym prof. dr. hab. Bogumiła Krygowskiego znajdują się 272 publikacje z zakresu geologii czwartorzędu, geomorfologii, sedymentologii, hydrogeologii, kartografii i dydaktyki geografii. Wykształcił ponad 150 magistrów, wypromował 10 doktorów i patronował 6 habilitacjom.

  I Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego – najstarsze państwowe liceum w Poznaniu, nazywane również Marcinkiem.Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.

  Nagrody i wyróżnienia[]

  Za swoje zasługi był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany:

 • 1955 Medalem 10-lecia Polski Ludowej
 • 1956 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • 1969 Odznaką Tysiąclecia
 • 1973 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • 1973 Medalem Wielkopolanina Roku 1972. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  August Karol Zierhoffer (23 lutego 1893 w Wiśniowczyku koło Trembowli, zm. 22 lutego 1969 w Poznaniu) - polski geograf i geolog, profesor Uniwersytetu Poznańskiego.
  Stanisław Pawłowski (ur. 16 marca 1882 w Dębowcu koło Jasła, zm. 6 stycznia 1940 w Poznaniu) – polski geograf, rektor Uniwersytetu Poznańskiego, członek PAU.
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  20 września jest 263. (w latach przestępnych 264.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 102 dni.
  Cmentarz Parafialny św. Jana Vianneya w Poznaniu – cmentarz parafii św. Jana Vianneya położonej w dzielnicy Sołacz w Poznaniu (dlatego określany czasem jako cmentarz sołacki), jednak znajdujący się na Podolanach, na narożniku ul. Lutyckiej i Szczawnickiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.