• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bogdan Składanek

  Przeczytaj także...
  Iranistyka – jedna z dziedzin orientalistyki, zajmująca się badaniem języków irańskich i irańskiego obszaru kulturowego, do którego zalicza się współczesne państwa: Afganistan, Iran oraz Tadżykistan. Obok badań skupionych przede wszystkim na Iranie i jego języku - perskim, badacze opracowują kultury i języki pozostałych ludów irańskich, np. Beludżów, Kurdów, Osetyjczyków czy Tadżyków. Z tego powodu iranistyka dzieli się wewnętrznie na powiązane ze sobą poddyscypliny np. afganologię, której przedmiot badań ogranicza się do Afganistanu, kurdologię - Kurdystan, tadżykologię - Tadżykistan.Maria Składanek – polska iranistka, profesor i pracownik naukowy Zakładu Iranistyki Wydziału Orientalistycznego UW. Od 1956 zatrudniona w Katedrze Turkologii Instytutu Orientalistycznego UW (od 1968 Zakład Turkologii, od 1971 Katedra Turkologii i Iranistyki). Doktorat tamże w 1966 ( Struktura obrazu poetyckiego w gazalach Hafeza). Habilitacja w 1979. W 1989 profesor nauk humanistycznych. Od 1996 kierownik Zakładu Iranistyki Instytutu Orientalistycznego UW. Jej mężem jest Bogdan Składanek.
  Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego – jednostka podstawowa Uniwersytetu Warszawskiego znana wcześniej jako Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w nim około 130 pracowników naukowych i kształci się ponad 1200 studentów w trybie dziennym i wieczorowym. Wydział prowadzi studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa orientalnego.

  Bogdan Składanek (ur. 1931) – polski iranista, profesor i pracownik naukowy Zakładu Iranistyki Wydziału Orientalistycznego UW, a także Przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN.

  Awicenna (łac. Avicenna; w j. perskim Abu Ali Husain ebn Abdallah Ebn-e Sina lub krótko Ibn Sina ابن سینا) (ur. 980, zm. 1037) – perski lekarz, filozof i uczony. Jego łacińskie nazwisko wywodzi się ze zniekształconego Ibn Sina, pod którym znany był w Persji.Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Głównym obszarem jego zainteresowań jest historia Persji. Tłumacz klasycznej literatury perskiej. Jego żoną jest Maria Składanek.

  Ważniejsze publikacje[]

 • (współautor: Maria Składanek), Wyprawy krzyżowe, Warszawa: "Książka i Wiedza" 1968.
 • Gramatyka języka perskiego. Fonetyka i morfologia, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1970 (wyd. 2 zmienione 1984).
 • Awicenna, Księga wiedzy, przeł., wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Składanek, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1974 (wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN we współpr. z Agorą 2010).
 • (współautor: Maria Składanek), Serce Azji, Warszawa: "Książka i Wiedza" 1976.
 • Abul Fazl Bajhaki, Historia sułtana Masuda, wybór, przekł. z pers. i koment. Bogdan Składanek, Warszawa: "Dialog" 1996.
 • Wprowadzenie do gramatyki języka perskiego, Dialog, Warszawa 1997.
 • Historia Persji, t. 1: Od czasów najdawniejszych do najazdu Arabów, Dialog, Warszawa 1999.
 • Historia Persji, t. 2: Od najazdu arabskiego do końca XV wieku, Dialog, Warszawa 2003.
 • Historia Persji, t. 3: Od Safawidów do wybuchu II wojny światowej,Dialog, Warszawa 2007.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Bogdan Składanek w Bazie Danych serwisu Nauka Polska
 • Bibliografia Bogdana Składanka na stronach UW • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.