• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bogdan Romaniuk

  Przeczytaj także...
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.
  Prawica Rzeczypospolitej (Prawica, Prawica Marka Jurka, PR) – polska chrześcijańsko-konserwatywna partia polityczna, powstała w 2007. Posiadała koło poselskie w Sejmie V kadencji (od 27 kwietnia do 4 listopada 2007). Herbem Prawicy Rzeczypospolitej jest krzyż jagielloński.

  Bogdan Piotr Romaniuk (ur. 8 stycznia 1967 w Kolbuszowej) – polski polityk, nauczyciel i samorządowiec, w latach 2013–2014 członek zarządu województwa, od 2014 do 2015 przewodniczący sejmiku podkarpackiego, od 2015 do 2018 wicemarszałek województwa.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Z zawodu nauczyciel, ukończył studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował również jako wiceprezes spółki i dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej.

  Starosta – urząd związany z zarządzaniem jednostką administracyjną. W Polsce urząd starosty został wprowadzony podczas panowania króla Wacława II (1291-1305) z czeskiej dynastii Przemyślidów w celu sprawniejszego zarządzania krajem. Stanowisko to na przestrzeni lat zmieniało swoje znaczenie i funkcje, znane jest też w sąsiednich krajach. Obecnie w Polsce funkcja starosty oznacza osobę kierującą powiatem. Liga Polskich Rodzin (LPR) – polska prawicowa partia polityczna, powstała 21 kwietnia 2001 (zarejestrowana sądownie 30 maja 2001) z połączenia Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Narodowego, których wspólne władze wybrano na I Kongresie LPR 5 maja 2001. W skład Komitetu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin weszły także inne ugrupowania prawicy, m.in. Ruch Odbudowy Polski, Ruch Katolicko-Narodowy, Porozumienie Polskie i Przymierze dla Polski.

  W latach 1999–2002 pełnił funkcję sekretarza powiatu kolbuszowskiego. Działał przez kilka lat w Lidze Polskich Rodzin; w 2002 bez powodzenia kandydował z jej listy do sejmiku, a w 2005 do Sejmu. Od 2002 do 2006 sprawował urząd starosty kolbuszowskiego II kadencji. W 2006 uzyskał mandat radnego województwa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W 2007 przystąpił do Prawicy Rzeczypospolitej, obejmując w jej strukturach m.in. funkcję pełnomocnika okręgowego i wiceprzewodniczącego prezydium, w tym samym roku oraz w 2011 ponownie bezskutecznie startował do Sejmu, a w 2009 do Parlamentu Europejskiego.

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.Sejmik Województwa Podkarpackiego – organ stanowiący i kontrolny samorządu Województwa Podkarpackiego. Istnieje od 1998 r. i w jego skład wchodzą radni wybierani w województwie podkarpackim, w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające 4 lata. Obecna IV Kadencja Sejmiku trwa od 2010 do 2014 roku. Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego jest Wojciech Buczak. Marszałkiem Województwa Podkarpackiego jest Władysław Ortyl.

  W międzyczasie w 2010 ponownie został radnym sejmiku, w maju 2013 objął stanowisko członka zarządu województwa. W maju 2014 bez powodzenia startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. W listopadzie tego samego roku wybrany do samorządu wojewódzkiego V kadencji, w tym samym miesiącu został przewodniczącym sejmiku podkarpackiego. W październiku 2015 został natomiast wicemarszałkiem w zarządzie województwa podkarpackiego (pełnił tę funkcję do końca kadencji w listopadzie 2018). W lutym 2016 wystąpił z Prawicy Rzeczypospolitej, a wkrótce potem wstąpił do PiS. W październiku 2018 utrzymał mandat radnego sejmiku na kolejną kadencję.

  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.Powiat kolbuszowski - powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kolbuszowa.

  W 2016, za zasługi w pielęgnowaniu pamięci i upowszechnianiu wiedzy o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Nota biograficzna na stronie prywatnej. [dostęp 2014-11-28].
  2. Bogdan Romaniuk. sejmik.podkarpackie.pl. [dostęp 2014-11-28].
  3. Serwis PKW – Wybory 2002. [dostęp 2014-11-28].
  4. Serwis PKW – Wybory 2005. [dostęp 2014-11-28].
  5. Serwis PKW – Wybory 2006. [dostęp 2014-11-28].
  6. Serwis PKW – Wybory 2007. [dostęp 2014-11-28].
  7. Serwis PKW – Wybory 2011. [dostęp 2014-11-28].
  8. Serwis PKW – Wybory 2009. [dostęp 2016-11-21].
  9. Serwis PKW – Wybory 2014. [dostęp 2014-12-01].
  10. Małgorzata Froń: Bogdan Romaniuk i Maciej Lewicki przechodzą do PiS-u?. nowiny24.pl, 2016-02-16. [dostęp 2016-05-26].
  11. Małgorzata Bujara: Wicemarszałek Bogdan Romaniuk. W politycznym czepku urodzony. wyborcza.pl, 2016-06-13. [dostęp 2016-06-17].
  12. Serwis PKW – Wybory 2018. [dostęp 2018-10-23].
  13. M.P. z 2016 r. poz. 525
  Zarząd województwa – organ wykonawczy samorządu województwa będący odpowiednikiem Rady Ministrów na poziomie regionalnym.Kolbuszowa – miasto w woj. podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim, położone nad rzeką Nil, na płaskowyżu Kotliny Sandomierskiej na skraju Puszczy Sandomierskiej. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kolbuszowa. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. rzeszowskiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.767 sek.