• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bofors

  Przeczytaj także...
  Saab Group – szwedzki koncern elektromaszynowy, grupujący spółki z branży lotniczej i stoczniowej, w przeszłości także motoryzacyjnej. W lipcu 2014 roku przejął od niemeickiego rpzedsiębiorstwa niemieckiej stoczni Howaldtswerke-Deutsche Werft szwedzką stocznię KockumsHolding (od angielskiego holding company − od słowa hold oznaczającego trzymać) − organizacja grupująca za pomocą mniej lub bardziej wyraźnych powiązań różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze, przy czym jeden z podmiotów ma w tym powiązaniu pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Istotą holdingu jest zarządzanie przez jedną organizację innymi podmiotami oraz kontrolowanie działalności dzięki zależnościom kapitałowym lub personalnym. Holding jest zatem formą kumulacji kapitału. Kumulacja może następować przez przejmowanie słabszych przedsiębiorstw, najpierw w swoich branżach i pokrewnych, a później także w innych obszarach gospodarki. Innym sposobem jest celowe wyodrębnienie z przedsiębiorstwa „matki” samodzielnych pod względem prawa, lecz uzależnionych ekonomicznie przedsiębiorstw „córek” (filii). Zależności matka-córka ogólnie mają charakter drzewiasty i mogą być rozbudowane, np. spółka "matka" posiada większość udziałów w kilku spółkach "córkach", które z kolei posiadają udziały większościowe w spółkach najniższego piętra zarządzania. Jednak taki model zależności w holdingach nie jest jedyny - występują też bardziej złożone sieci powiązań, w tym kapitałowych.
  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.
  120-milimetrowe działo Boforsa na okręcie FNS "Karjala"
  40-milimetrowe działo przeciwlotnicze Bofors, produkowane również w Polsce i powszechnie używane podczas kampanii wrześniowej

  Boforsszwedzkie przedsiębiorstwo zbrojeniowe, założone w 1879, z siedzibą w mieście Karlskoga. Nazwa pochodzi od młyna Boofors założonego w 1646.

  Czołg podstawowy (ang. MBT, main battle tank) – kategoria czołgów wprowadzona po II wojnie światowej, która zastąpiła dotychczasowe kategorie - średnią i ciężką. Obecnie czołgi podstawowe są główną stosowaną kategorią czołgów.Skandynawia – region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię oraz Danię. Obejmuje część z krajów nordyckich.

  W XX wieku przedsiębiorstwo stało się głównym producentem broni w Skandynawii i jedną z najbardziej znanych firm europejskich. Szczególnie produkowane przez nią działa były eksportowane do wielu krajów Europy i świata. W II poł. XX wieku przedsiębiorstwo zaczęło produkować różnego rodzaju rakiety.

  Okręt – zwykle uzbrojona jednostka pływająca w służbie państwa, tj. jego sił zbrojnych – marynarki wojennej pod banderą wojenną, przeznaczona do wykonywania zadań bojowych. Także potocznie: duży statek.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  W 1999 Saab zakupił Celsius Group, holding kontrolujący przedsiębiorstwo Bofors. We wrześniu 2000 przedsiębiorstwo United Defense zakupiło dział Boforsa produkujący ciężką broń (Bofors Weapons Systems), podczas gdy Saab utrzymał część przedsiębiorstwa produkującą rakiety. Tak więc dziś dawny Bofors jest podzielony na dwie części:

  Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
 • BAE Systems Bofors (BAE kupił United Defense i kontrolowaną przez nią część Boforsa w 2005)
 • Saab Bofors Dynamics.
 • Najbardziej znaną konstrukcją przedsiębiorstwa była średnia armata przeciwlotnicza kalibru 40 mm, opracowana w latach 30. XX wieku. Działo to (lub jego kopie) było powszechnie używane podczas II wojny światowej. Armata była również produkowana licencyjnie w Polsce pod nazwą armata przeciwlotnicza 40 mm wz. 36 Bofors i została użyta podczas kampanii wrześniowej.

  Działo przeciwlotnicze − armata służąca do zwalczania samolotów, śmigłowców i innych statków powietrznych przeciwnika. Stosowane były kalibry od 20 do 130 mm, przy czym do kalibrów mniejszych, poniżej 35 lub 40 mm stosuje się określenie działko przeciwlotnicze.Firma – nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. Jest ona składnikiem przedsiębiorstwa, prawem podmiotowym przysługującym każdemu przedsiębiorcy.

  Drugim działem Boforsa produkowanym licencyjnie w międzywojennej Polsce była armata przeciwpancerna wz. 36 kalibru 37 mm.

  Znaną konstrukcją powojenną był czołg podstawowy Stridsvagn 103.

  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Armata przeciwlotnicza Bofors 40 mm – armata przeciwlotnicza szwedzkiej firmy Bofors skonstruowana przed rozpoczęciem drugiej wojny światowej.
  Stridsvagn 103 (inne nazwy Strv 103 lub S-103) – szwedzki czołg podstawowy budowany od 1966 roku w zakładach Boforsa.
  37 mm Bofors L/45/M – szwedzka armata przeciwpancerna z okresu międzywojennego. Konstruktorem działa była firma Bofors. Produkowana w Polsce na licencji jako 37 mm armata przeciwpancerna wz. 36.
  Karlskoga – miasto w południowej Szwecji, w regionie Örebrö, nad jeziorem Möckeln, na wschód od jeziora Wener. Jest siedzibą gminy Karlskoga. Prawa miejskie uzyskało w 1940 roku. Liczy około 27,5 tys. mieszkańców (2005). Największy ośrodek przemysłowy produkujący broń w Szwecji - zakłady Bofors.
  BAE Systems – wielonarodowy koncern przemysłu zbrojeniowego i lotniczego, powstały 30 listopada 1999 r. z połączenia British Aerospace (BAe) i Marconi Electronic Systems (MES) (część zbrojeniowa General Electric).
  Kaliber broni - najmniejsza średnica przewodu lufy broni palnej. Pod uwagę nie bierze się zakończenia lufy, które, np. w garłaczu, może rozszerzać się lejkowato. W przypadku luf gwintowanych kaliber broni oznacza średnicę lufy mierzoną na polach gwintu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.