• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Boettgerillowate

  Przeczytaj także...
  Malakologia, malakozoologia (gr. malakós-miękki) – dział zoologii zajmujący się badaniem mięczaków. Obejmuje ich morfologię, embriologię, fizjologię, ekologię, biologię i systematykę. Ukształtowała się w XIX wieku. Podstawy dał Martin Lister, zaś Georges Cuvier zapoczątkował systematyczną klasyfikację.Trzonkooczne (Stylommatophora) – klad ślimaków płucodysznych (Pulmonata), w randze rzędu, obejmujący około 30 tys. gatunków grupowanych w kilkudziesięciu rodzinach, o kosmopolitycznym rozmieszczeniu. Oczy trzonkoocznych osadzone są na szczycie drugiej pary czułków. Czułki pierwszej pary są zredukowane, trudne do zaobserwowania. Ślimaki lądowe, nieliczne ziemnowodne, o muszlach różnych kształtów, czasem o muszli małej i przykrytej płaszczem (ślinikowate i pomrowcowate), zredukowanej do małej tarczki (Testacellidae) bądź wykształconej normalnie (np. ślimakowate).
  Boettgerilla blada, bladawiec kaukaski (Boettgerilla pallens) – inwazyjny gatunek nagiego ślimaka trzonkoocznego z rodziny boettgerillowatych (Boettgerillidae). Występuje w lasach Kaukazu na terenie Gruzji – w glebie, ściółce i pod kamieniami. Został zawleczony do Europy i Ameryki Północnej (Kolumbia Brytyjska), prawdopodobnie z transportem warzyw. Spotykany zwykle na wysokościach poniżej 700 m, ale w Szwajcarii dotarł do 1600 m n.p.m. Przystosował się do warunków panujących w siedliskach synantropijnych takich jak cmentarze, parki, szklarnie czy ruiny. W Polsce obserwowany od 1954 roku, występuje w południowej części kraju.

  Boettgerillowate (Boettgerillidae) – monotypowa rodzina ślimaków płucodysznych z rzędu trzonkoocznych, obejmująca rodzaj Boettgerilla z dwoma gatunkami ślimaków nagich (bez muszli zewnętrznej), blisko spokrewnionymi z pomrowami (Limacidae), pomrowikami (Agriolimacidae) i przeźrotkowatymi (Vitrinidae).

  Andrzej Wiktor (ur. 4 lutego 1931 w Nowej Wsi k. Rzeszowa) – polski zoolog, malakolog, emerytowany profesor zwyczajny i rektor (1984) Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu artykułów, monografii i książek, od 1984 roku dyrektor Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Członek Polskiej Akademii Umiejętności i Komitetu Zoologii PAN.Typ nomenklatoryczny – w systematyce biologicznej organizm wiązany z określonym taksonem i określający zakres jego stosowania. Typem nomenklatorycznym gatunku oraz taksonu wewnątrzgatunkowego jest pojedynczy okaz (typ) (np. okaz zielnikowy rośliny), ew. ilustracja. Typem nomenklatorycznym rodzaju i wszystkich taksonów pomocniczych o randze pośredniej między rodzajem i gatunkiem jest gatunek typowy. Typem dla rodziny i taksonów pomocniczych o randze pośredniej między rodziną i rodzajem jest rodzaj typowy.

  Występowanie[]

  Boettgerillowate występują w górach Kaukazu na terenie Gruzji. Boettgerilla blada (Boettgerilla pallens) została zawleczona do Europy i Ameryki Północnej. Obecność tego gatunku na kontynencie europejskim stwierdził jako pierwszy Andrzej Wiktor. Boettgerillowate zasiedlają podgórskie lasy, a na terenach introdukcji parki, ogrody i cmentarze. Żyją zwykle pod ziemią lub pod kamieniami.

  Ślimaki, brzuchonogi (Gastropoda, z gr. gaster – brzuch + pous – noga) – jedna z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych gromad mięczaków, zaliczana niekiedy do podtypu muszlowce.Gruzja (gruz. საქართველო, Sakartwelo) – państwo w Azji na Kaukazie Południowym (Zakaukaziu). Obszar 69,7 tys. km². Graniczy na północy z Rosją, na wschodzie z Azerbejdżanem, a na południu z Armenią i Turcją; zachodnią granicę kraju wyznacza wybrzeże Morza Czarnego. Stolicą Gruzji jest Tbilisi, przy czym od 2012 r. siedzibą parlamentu jest Kutaisi, a sądu konstytucyjnego Batumi.
  Boettgerilla blada (Boettgerilla pallens)

  Budowa[]

  Ciało wąskie, robakowate, osiągające do 6 cm długości, bez zewnętrznej muszli. Czułki duże i grube. Wzdłuż grzbietu przechodzi wyraźnie zaznaczony kil. Około 1/3 długości ciała, w tym zredukowaną muszlę, osłania płaszcz. Nad otworem oddechowym leżą dwie charakterystyczne bruzdy.

  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.

  Systematyka[]

  Nazwa rodzaju typowego i rodziny honoruje niemieckiego malakologa C. R. Boettgera. Zaproponował ją J. L. van Goethem w 1972, ale nie sporządził formalnego opisu rodziny. Dokonali tego w 1979 roku A. Wiktor i I. M. Likharev.

  Do tej rodziny zaliczane są gatunki:

 • Boettgerilla compressa
 • Boettgerilla pallens – boettgerilla blada
 • Zobacz też[]

 • mięczaki Polski
 • Przypisy

  1. Kantor et al: Catalogue of the continental mollusks of Russia and adjacent territories. Internet [online], 2009. (ang.) Wersja 2.3 (pdf)
  2. Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E. (red.). T. III. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2008, s. 403–404. ISBN 978-83-88147-09-8.
  3. J. L. van Goethem. Contribution à l'étude de Boettgerilla vermiformis Wiktor, 1959 (Mollusca, Pulmonata). „Bulletins de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique”. 48 (14), s. 14, 1972 (fr.). 
  4. Philippe Bouchet, Jean-Pierre Rocroi. Classification and nomenclator of gastropod families. „Malacologia: International Journal of Malacology”. 47 (1-2), s. 85-397, 2005. ISSN 0076-2997 (ang.). 
  5. A. Wiktor, I. M. Likharev. Phylogenetische Probleme bei Nacktschnecken aus den Familien Limacidae und Milacidae (Gastropoda, Pulmonata). „Malacologia”. 18, s. 123, 1979 (niem.). 
  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pomrowikowate (Agriolimacidae) – rodzina małych lub średniej wielkości ślimaków płucodysznych z rzędu trzonkoocznych, obejmująca około 120 gatunków nagich ślimaków (bez muszli zewnętrznej), o holarktycznym zasięgu występowania. Na terenie Polski odnotowano występowanie 9 gatunków.
  Takson monotypowy, monotyp – w klasyfikacji biologicznej takson obejmujący tylko jeden przyporządkowany takson niższy, np. rodzina do której należy tylko jeden rodzaj lub rodzaj, do którego należy jeden gatunek. Taksony monotypowe są niechętnie wyodrębniane przez taksonomów, ponieważ ich tworzenie nie poprawia przejrzystości systemu klasyfikacyjnego na kolejnych szczeblach klasyfikacji. Wyodrębniane są, gdy istnieje wyraźna przerwa (odrębność) między taksonem monotypowym i taksonem siostrzanym.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Czułki (łac. antennae, l.poj. antenna) – nitkowate lub palczaste narządy zmysłowe różnej budowy i pochodzenia, osadzone zwykle na głowie lub płacie głowowym wielu grup bezkręgowych organizmów zwierzęcych. Są bogato unerwione i ruchome. Czasami pełnią dodatkowe funkcje. U stawonogów nazywane są antenami. U owadów są to parzyste przysadki osadzone poza czołem, na policzku w okolicy oka lub po stronie brzusznej.
  Płaszcz (pallium) – element anatomicznej budowy zwierząt należących do typu mięczaków, obok tarki stanowi drugą ich synapomorfię. Jest to gruby płat mięśni otaczający wór trzewiowy mięczaka. W płaszczu znajdują się gruczoły, które u wielu gatunków wytwarzają zewnętrzny szkielet – wapienną muszlę, chroniącą ciało zwierzęcia.
  Boettgerilla compressa – gatunek nagiego ślimaka trzonkoocznego z rodziny boettgerillowatych (Boettgerillidae). Gatunek typowy rodzaju Boettgerilla. Występuje w górach Kaukazu na terenie Gruzji.
  Kaukaz (także Wielki Kaukaz; azer.: Qafqaz, orm. Կովկաս, gruz. კავკასიონი, ros. Кавказские горы) – łańcuch górski w zachodniej Azji pomiędzy Morzem Czarnym i Morzem Kaspijskim. Leży na terenie Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii i Rosji. W paśmie tym znajdują się najwyższe szczyty: Rosji (Elbrus – 5642 m, najwyższy szczyt całego Kaukazu), Gruzji (Szchara – 5193 m), Azerbejdżanu (Bazardüzü – 4485 m) i Armenii (Aragac – 4090 m).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.