• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bodziec

  Przeczytaj także...
  Bodziec (fizjologia) - uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki; bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym; zmiana środowiska zewnętrznego, w którym znajduje się dana komórka lub narząd.Bodziec w behawioryzmie to część układu S – R (stimulus – reaction (bodziec – reakcja)), w którym środowisko jest układem aktywnym, a badany organizm reaktywnym, nie kierują nim wewnętrzne motywy i dążenia.
  Bodziec − polski herb szlachecki z nobilitacji. Jeden z dwóch herbów o takiej samej nazwie (zobacz Bodziec (herb z nobilitacji w 1843)). Herbów tych nie łączy nic oprócz przypadkowej zbieżności nazw.
 • bodziec (fizjologia)
 • bodziec (psychologia)
 • bodziec (behawioryzm)
 • bodziec podprogowy
 • Nazwa dwóch herbów szlacheckich:

  Bodziec (w psychologii) - jakiekolwiek zdarzenie, które może spowodować za pośrednictwem układu nerwowego jakąkolwiek reakcję (ruchową lub emocjonalną). Bodziec może mieć charakter prosty, odpowiadający rozumieniu bodźca w fizjologii albo złożony z wielu bodźców prostych. W tym sensie bodźcem może być percypowane zachowanie innej osoby, słowo lub dłuższa wypowiedź, cała sytuacja wyróżniona ze względu na istotne dla jednostki czynniki etc.
 • Bodziec (herb z nobilitacji w 1765)
 • Bodziec (herb z nobilitacji w 1843)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.003 sek.