• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bodaki - województwo małopolskie

  Przeczytaj także...
  Biecz – miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Biecz. Leży nad rzeką Ropą, na jednym ze wzgórz Pogórza Karpackiego. Ze względu na swoją bogatą historię często jest nazywane perłą Podkarpacia lub małym Krakowem. Bywa także określany jako polskie Carcassonne, dzięki zachowanym fragmentom średniowiecznych murów miejskich i zabudowy.Powiat gorlicki - powiat w województwie małopolskim w Polsce, utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Gorlice.
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Bodaki (łemkow. Бодаки) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa na zakręcie doliny potoku Bartnianki poniżej miejscowości Bartne.

  Integralne części miejscowości: Przegonina, Pstrążne.

  Cerkiew pod wezwaniem św. Dymitra w Bodakach – prawosławna cerkiew filialna. Należy do parafii Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem, w dekanacie Nowy Sącz diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Położona na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

  Historia[]

  Bodaki wzmiankowane po raz pierwszy w 1581 jako wieś królewska starostwa bieckiego, nosząca staropolską nazwę Przegonina - wywodzącą się od polskiego herbu. Miała wtedy Przegonina sołectwo i dwa półdworzyszcza wołoskie. Geologią tych terenów interesował się ks. Stanisław Staszic. Bodaki, podobnie jak sąsiednie Bartne, były ośrodkiem kamieniarstwa. Piaskowiec był wydobywany na stoku Kornut i wykorzystywany głównie jako materiał budowlany. W Bodakach wytwarzano również kamienne blaty stołowe i płyty chodnikowe do Gorlic.

  Potok – niewielki ciek wodny o wartkim nurcie, płynący w terenie o znacznych deniwelacjach. Jest wodą płynącą, zwykle w korycie wyerodowanym w skałach. Charakteryzują go duże spadki zwierciadła wody i burzliwy nurt. W Polsce potokami nazywane są przeważnie cieki płynące w górach i na wyżynach. Cechą potoków górskich są spadki koryt od 5% do 30%, a potoków wysokogórskich nawet do 80% i więcej. Na wyżynach, potoki charakteryzują się spadkami od 5% do 10%. Zlewnia potoku zwykle nie przekracza 100 km². Podłoże w potokach wysokogórskich stanowią lite skały, niżej głazy, następnie kamienie przemieszane ze żwirem, a jeszcze niżej żwir i wreszcie piasek i muł.Gmina Sękowa – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.

  Cerkiew prawosławna św. Dymitra w Bodakach (z 1934)
  Kościół rzymskokatolicki św. Dymitra w Bodakach, dawna cerkiew greckokatolicka (z 1902)

  Zabytki[]

  Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego

 • Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra, obecnie kościół filialny Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Małastowie;
 • cerkiew prawosławna, również pod wezwaniem św. Dymitra, zbudowana w 1934. Świątynia prawosławna stanowi filię parafii w Bartnem;
 • cmentarz wojenny nr 69 z I wojny światowej;
 • dom, przeniesiony z Bartnego, drewniany z 1891 roku.
 • Inne zabytki[]

 • szkoła powstała w prywatnym domu w 1910 a w 1920 przeniesiona została do budynku gromadzkiego;
 • zabytkowe krzyże żeliwne na cokole z piaskowca.
 • Zobacz też[]

 • Bodaki
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Bodaki w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom I (Aa – Dereneczna) z 1880 r.
 • Sercu bliski Beskid Niski (pełen opis, historia i fotografie)
 • Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Małastowie − parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie gorlickim. Parafię erygowano 29. grudnia 1951 roku.Województwo nowosądeckie – jednostka podziału administracyjnego istniejąca w latach 1975 - 1998. Położone w południowej części Polski, przy granicy ze Słowacją. Graniczyło od wschodu z województwem krośnieńskim, od północy z tarnowskim i krakowskim, a od zachodu z bielskim. Siedzibą władz województwa był Nowy Sącz.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Cmentarz wojenny nr 69 - Przegonina – zabytkowy cmentarz z I wojny światowej, zaprojektowany przez Hansa Mayra znajdujący się we wsi Bodaki w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa. Jeden z ponad 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Język rusiński (w Polsce posiadający nazwę urzędową język łemkowski; zwany również łemkowsko-rusińskim, rusińsko-łemkowskim, karpatorusińskim, baczwańsko-rusnackim) – język słowiański, używany przez Rusinów (nazywających siebie Rusnakami), mieszkających na Zakarpaciu (Podkarpaciu), we wschodniej Słowacji, w Polsce (Łemkowie i Bojkowie), na Węgrzech i w Rumunii. Język rusiński jest bliski odmianie języka ukraińskiego, używanego od XVIII w. przez Rusnaków w Wojwodinie (Serbia) i w Chorwacji, a od początku XX w. też w Kanadzie i USA. Dobrze skodyfikowany tylko w byłej Jugosławii.
  Cerkiew św. Dymitra w Bodakach - dawna greckokatolicka cerkiew w Bodakach. Po Akcji Wisła służy jako kościół rzymskokatolicki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.