• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bod

  Przeczytaj także...
  Jean-Maurice-Émile Baudot, (ur. 11 września 1845, zm. 28 marca 1903 w Sceaux), francuski inżynier i wynalazca kodu Baudot, pionier telekomunikacji.Wi-Fi – potoczne określenie zestawu standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem Wi-Fi jest budowanie sieci lokalnych (LAN) opartych na komunikacji radiowej czyli WLAN. Zasięg od kilku metrów do kilku kilometrów i przepustowości sięgającej 300 Mb/s, transmisja na dwóch kanałach jednocześnie. Produkty zgodne z Wi-Fi mają na sobie odpowiednie logo, które świadczy o zdolności do współpracy z innymi produktami tego typu. Logo Wi-Fi jest znakiem handlowym należącym do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Standard Wi-Fi opiera się na IEEE 802.11.
  Przedrostek SI – prefiks wyrażający wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar opartych o system metryczny. Przedrostki zostały wdrożone w ramach układu SI, choć okazjonalnie stosuje się je także do jednostek spoza tego systemu (np. mililitr czy milisekunda kątowa).

  Bod (ang. Baud) – miara określająca prędkość przesyłania zmian medium transmisyjnego (nazwanych symbolami) z wykorzystaniem cyfrowej modulacji sygnału (w przypadku transmisji w paśmie przepustowymang. passband) lub kodowania liniowego (w przypadku transmisji w paśmie podstawowym – ang. baseband). Każdy symbol może reprezentować (transportować) jeden lub więcej bitów danych. Bod oznacza się skrótem Bd. Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska Émile Baudot – twórcy telegraficznego kodu Baudot.

  Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o. (w skrócie WKŁ) – polskie wydawnictwo, publikujące głównie z zakresu tematyki motoryzacji, elektroniki, telekomunikacji, drogownictwa i lotnictwa. Siedziba firmy i księgarnia firmowa znajduje się w Warszawie na Mokotowie przy ul. Kazimierzowskiej 52.Modulacja QAM (ang. Quadrature Amplitude Modulation). Kwadraturowa modulacja amplitudowo-fazowa. Służy do przesyłania danych cyfrowych przez kanał radiowy, stosowana m. in. w transmisjach DVB. Modulacja QAM jest połączeniem modulacji amplitudy i fazy. Dane formowane są w dwójki, trójki, czwórki itd., które odpowiadają zarówno amplitudzie jak i fazie. Tworzone są według diagramu konstelacji (ang. Constellation diagram). Sygnał QAM jest kombinacją liniową dwóch ortogonalnych przebiegów (przesuniętych w fazie o π/2): kosinusoidalnego i sinusoidalnego.

  Przykładowo, prędkość transmisji rzędu 250 Bd oznacza, że w ciągu każdej sekundy sygnał może zmienić się 250 razy, czyli może zostać przesłanych 250 symboli. Jeżeli każdy taki symbol może przyjmować (przenosić) 16 różnych wartości, to zmiana sygnału niesie ze sobą informację o 4 bitach (16=2) i oznacza, że w ciągu jednej sekundy przesłanych może być 1000 bitów, czyli można uzyskać przepustowość kanału transmisyjnego rzędu 1000 b/s.

  Kodowanie – w kryptografii jest metodą przeobrażenia jawnej formy wiadomości w formę ukrytą w celu uniemożliwienia dostępu do przekazywanych informacji osobom niepowołanym. Zwykle do tego celu używana jest książka kodowa zawierająca listę powszechnych słów lub wyrażeń wraz z odpowiadającymi im słowami kodowymi. Zakodowaną wiadomość określa się czasami mianem tekstu kodowego, podczas gdy pierwotną wiadomość nazywa się zazwyczaj tekstem jawnym.IEEE 802.11ac należy do grupy standardów IEEE, które określają metody transmisji w bezprzewodowych sieciach lokalnych. Standard ten określa charakterystyki sieci lokalnych o dużych wydajności bezprzewodowych (WLAN) w paśmie 5 GHz. Standard ten został opracowany w latach 2011-2013 i zatwierdzony w styczniu 2014.

  Błędne rozumienie[ | edytuj kod]

  Uwaga: Bod nie powinien być mylony z prędkością transmisji danych (mierzoną w bitach na sekundę), ponieważ każda zmiana sygnału może nieść informację o jednym lub więcej bitach (np. w przypadku modulacji 16-QAM są to 4 bity). Gdy każda zmiana sygnału niesie ze sobą informację tylko o jednym bicie, wtedy liczba bodów jest równa prędkości transmisji danych. Prawdopodobnie mylne rozumienie pojęcia bod wywodzi się z czasów, gdy każda zmiana sygnału niosła informację wyłącznie o 1 bicie.

  Kodowanie liniowe – proces przekształcenia sygnału binarnego na cyfrowy sygnał liniowy. Kod liniowy dobiera się odpowiednio do dysponowanego toru telekomunikacyjnego tak aby było odpowiednie ukształtowanie widma energetycznego.Kod Baudot (od nazwiska jego wynalazcy Émile Baudot) - zestaw znaków używanych w dalekopisach, pierwowzór kodów EBCDIC oraz ASCII.

  Aktualnie powszechnie stosowane są kodowania większej liczby bitów na każdą zmianę sygnału w celu lepszego wykorzystania pasma, a co się z tym wiąże, zwiększenia prędkości transmisji danych. Z tego względu modem przysyłający dane z prędkością 2400 b/s w rzeczywistości może mieć prędkość 1200 Bd, gdy do zakodowania danych została zastosowana kwadraturowa modulacja amplitudy – QAM, która umożliwia zakodowanie 2 bitów, przy każdej zmianie nośnej. Natomiast w przypadku modulacji 256-QAM, wykorzystywanej m.in. w sieciach Wi-Fi w standardzie 802.11ac, przy prędkości transmisji rzędu 100 MBd uzyskuje się przepustowość kanału na poziomie 800 Mb/s (pomijając narzut), gdyż każdy symbol może przyjmować jedną z 256 różnych wartości, więc umożliwia zakodowanie 8 bitów (256=2).

  Pasmo przenoszenia (także: pasmo przepustowe) – zakres częstotliwości, w którym tłumienie sygnału jest nie większe niż 3 dB (spadek amplitudy o 3 dB w stosunku do amplitudy początkowej). W paśmie przenoszenia amplituda osiąga wartość nie mniejszą niż 70,7% swojej wartości maksymalnej.Szerokość pasma (przepustowość) - 1. W elektronicznej komunikacji, przepustowość jest szerokością zasięgu (bądź zakresu) częstotliwości, który elektroniczny sygnał wykorzystuje na danym medium transmisyjnym. W tym zastosowaniu, szerokość pasma jest wyrażana w różnicach pomiędzy najwyższą częstotliwością sygnału składnika, a najniższą częstotliwością sygnału składnika. Odkąd częstotliwość sygnału jest mierzona w hercach (liczba cykli zmian na sekundę),dana przepustowość jest różnicą w hercach pomiędzy najwyższą częstotliwością wykorzystania sygnału i najniższą której używa. Charakterystyczny sygnał dźwięku ma pasmo około trzech kiloherców (3 kHz); telewizja analogowa nadaje sygnał video o przepustowości sześciu megaherców (6 MHz) - ok. 2 000 razy rozleglejszy niż sygnał dźwięku.

  Prosty przykład[ | edytuj kod]

  Dobrym przykładem obrazującym różnicę pomiędzy prędkością wyrażoną w bodach i w bitach na sekundę jest człowiek używający pojedynczej flagi. Może on zmieniać pozycję ręki raz w każdej sekundzie, więc jego prędkość zmian sygnału (bodów) wynosi 1 na sekundę. Flaga może być trzymana w jednej z ośmiu pozycji: do góry, w lewo pod kątem 45° do góry, w lewo, w lewo pod kątem 45° w dół, w dół, w prawo pod kątem 45° w dół, w prawo, w prawo pod kątem 45° w górę. Oznacza to, że każdy sygnał niesie informację o trzech bitach (na trzech bitach można zapisać 8 różnych pozycji flagi), więc prędkość transmisji danych jest równa w tym przypadku 3 bity na sekundę (dla 100 bodów byłoby to 300 bitów na sekundę).

  Modulacja – samorzutna lub celowa zmiana parametrów sygnału. Jeżeli modulowane są sygnały sinusoidalne, to proces ten może powodować zmiany amplitudy, częstotliwości lub fazy drgań. W przypadku fal prostokątnych (często stosowanych w technice cyfrowej) procesowi modulacji podlega szerokość, amplituda, pozycja (układ) oraz gęstość impulsów. Fala nośna (inaczej nośna) to fala elektromagnetyczna o stałej częstotliwości, wytwarzana przez nadajnik fal elektromagnetycznych. Fala nośna podlega modulacji w celu przesłania sygnału informacyjnego, natomiast sama nie zawiera informacji.

  Wielokrotności[ | edytuj kod]

  Bod skalowany jest używając standardowych przedrostków systemu metrycznego tzn.:

 • 1 kBd (kilobod) = 1000 Bd
 • 1 MBd (megabod) = 1000 kBd
 • 1 GBd (gigabod) = 1000 MBd.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • modem
 • modulacja
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Edward Kowalczyk: Podręczna encyklopedia teleelektryki. Teletransmisja.. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1963.
  2. Stefan Szlasa: Podstawowe wiadomości z telegrafii. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1963.
  Modem (od ang. MOdulator-DEModulator) – urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak, aby mogły być przesyłane i odbierane poprzez linię telefoniczną (a także łącze telewizji kablowej lub fale radiowe). Jest częścią DCE (Data Communications Equipment), które w całości wykonuje opisane wyżej czynności. Nieodzowne do współpracy jest DTE (Data Terminal Equipment) i to dopiero stanowi całość łącza przesyłania danych. Dzięki modemowi można łączyć ze sobą komputery i urządzenia, które dzieli znaczna odległość.Przepustowość (pojemność kanału, ang. throughput) w telekomunikacji i informatyce – maksymalna ilość informacji (mierzonej w bitach), jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny lub łącze w jednostce czasu (mierzonej w sekundach).
  Warto wiedzieć że... beta

  Bit (w ang. kawałek, skrót od binary digit, czyli cyfra dwójkowa) – najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ. Jednostka logiczna.
  Bit na sekundę (ang. bps – bit per second) – jednostka natężenia strumienia danych w medium transmisyjnym (np. pomiędzy dwoma komputerami) oraz jednostka przepustowości, czyli maksymalnej ilości informacji, jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny w jednostce czasu, oznaczana b/s bądź bps.
  Mega to przedrostek wielokrotności jednostki miary wielkości fizycznych o mnożniku 10 = 1 000 000 (milion), oznaczany symbolem M.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.81 sek.