• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bluszcz pospolity  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7]
  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Weimar – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, jedno z europejskich centrów kulturalnych.
  Przypisy
  1. Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2010-04-27].
  2. Marian Nowiński: Dzieje upraw i roślin ogrodniczych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1977.
  3. Hedera helix (ang.). USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Germplasm Resources Information Network – (GRIN). [dostęp 8 listopada 2008].
  4. Janet Marinelli (red.): Wielka Encyklopedia Roślin. Warszawa: Świat Książki, 2006. ISBN 83-7391-888-4.
  5. Daniel Metcalfe: Hedera helix L. (ang.). Journal of Ecology 93, 3, 2005. [dostęp 9 listopada 2008].
  6. Flora Europaea: Hedera helix (ang.). Royal Botanic Garden Edinburgh. [dostęp 9 listopada 2008].
  7. Adam Zając, Maria (red.) Zając: Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Kraków: Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. ISBN 83-915161-1-3.
  8. Jakub Tomanek: Botanika leśna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1970.
  9. Leonidas Świejkowski: Ochrona roślin w Polsce. Łódź: Spółdzielnia Wydawnictw Artystycznych i Użytkowych "Poziom", 1956.
  10. Władysław Bugała: Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1991. ISBN 83-09-00013-8.
  11. S. Białobok, Z. Hellwig (red.): Drzewoznawstwo. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1955.
  12. Adam Jasiewicz: Rodzina: Araliaceae. W: Flora Polska. Tom VIII. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  13. Patrick Mioulane (red.): Praktyczna encyklopedia Rośliny pokojowe. Warszawa: Hachette Livre Polska sp. z o.o., 2009. ISBN 83-7575-544-2.
  14. Mikołaj Kostyniuk, Edward Marczek: Nasze rośliny chronione. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1961.
  15. Jean-Denis Godet: Drzewa i krzewy. Warszawa: Multico, 1997. ISBN 83-7073-156-2.
  16. Zbigniew Kołtowski: Bluszcz pospolity (pol.). Pasieka nr 1, 2008. [dostęp 12 listopada 2008].
  17. Maria Henneberg, Elżbieta Skrzydlewska (red.): Zatrucia roślinami wyższymi i grzybami. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984. ISBN 83-200-0419-5.
  18. Zygmunt Hejnowicz: Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Organy wegetatywne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. ISBN 83-01-13825-4.
  19. Mała encyklopedia leśna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. ISBN 83-01-08938-5.
  20. Joachim Mayer, Heinz-Werner Schwegler: Wielki atlas drzew i krzewów. Oficyna Wyd. „Delta W-Z”. ISBN 978-83-7175-627-6.
  21. Jacek Borowski: Bluszcz pospolity – Hedera helix (pol.). Clematis, 2003. [dostęp 12 listopada 2008].
  22. Mieczysław Czekalski: Bluszcz, powojnik.... Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1986. ISBN 83-09-00982-8.
  23. Hanns Häberlein: Hedera helix – mechanizm działania potwierdzony badaniami biologicznymi i biofizycznymi na modelu komórkowym (pol.). Przewodnik Lekarza 1, 2008. [dostęp 13 listopada 2008].
  24. Jakub Mowszowicz: Przewodnik do oznaczania krajowych roślin zielarskich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1985. ISBN 83-09-00682-9.
  25. Leonidas Świejkowski: Rośliny lecznicze występujące w stanie dzikim. Kraków: Wydawnictwo Polskiego Związku Zielarskiego, 1950.
  26. Ben-Erik van Wyk, Michael Wink: Rośliny lecznicze świata. Wrocław: MedPharm Polska, 2008. ISBN 83-60466-51-3.
  27. Aleksander Ożarowski: Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987. 83-202-0472-0.
  28. Hedera helix (ang.). Plants For A Future, 1997-2000. [dostęp 25 lipca 2011].
  29. Burkhard Bohne, Peter Dietze: Rośliny trujące: 170 gatunków roślin ozdobnych i dziko rosnących. Warszawa: Bellona, Spółka Akcyjna, 2008. ISBN 978-83-11-11088-5.
  30. Alice B. Russell: English ivy, common ivy (ang.). Poisonous Plants of North Carolina. [dostęp 9 listopada 2008].
  31. Ozdemir C. i in.: Allergic contact dermatitis to common ivy (Hedera helix L.) (ang.). Hautarzt. 54 (10), 2003. [dostęp 11 listopada 2008].
  32. Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
  33. Josef Reichholf, Günter Steinbach (red.): Wielka encyklopedia drzewa i krzewy. Warszawa: MUZA S.A., 1995.
  34. M. Grieve: Ivy, Common (pol.). A Modern Herbal. [dostęp 12 listopada 2008].
  35. English Ivy (ang.). Plant Conservation Alliance, Alien Plant Working Group, 2006. [dostęp 8 listopada 2008].
  36. Adam Marosz: Bluszcze (pol.). Szkółkarstwo, 2003. [dostęp 25 lipca 2011].
  37. Anne Okerman: Combating the “Ivy Desert”: The Invasion of Hedera helix (English Ivy) in the Pacific Northwest United States (ang.). Restoration & Reclamation Review. [dostęp 25 lipca 2011].
  38. Controlling English Ivy (ang.). Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides, 2007. [dostęp 25 lipca 2011].
  39. Włodzimierz Seneta: Drzewa i krzewy liściaste D–H. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. ISBN 83-01-12029-0.
  40. McAllister, H. (1982). New work on ivies. Int. Dendrol. Soc. Yearbook 1981: 106-109.
  41. Hedera (hiszp.). Flora Iberica. [dostęp 2009-11-25].
  42. Rachel Cobb: Ivy Identification Photos (ang.). The American Ivy Society. [dostęp 1 sierpnia 2011].
  43. Fatsjobluszcz lizjański (pol.). terrarium.com.pl. [dostęp 8 listopada 2008].
  44. Fatshedera (pol.). Encyklopedia PWN. [dostęp 8 listopada 2008].
  45. Aleksander Jachowicz, Sonia Dybova-Jachowicz: Paleobotanika. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994.
  46. Erazm Majewski: Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich. Warszawa: Nakładem autora, 1894.
  47. Marian Rejewski: Pochodzenie łacińskich nazw roślin polskich. Warszawa: KiW, 1996. ISBN 83-05-12868-7.
  48. Rozporządzenie Ministra Oświaty z 29 sierpnia 1946 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin (Dz. U. nr 70, poz. 384)
  49. Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 28 lutego 1957 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin (Dz. U. nr 15, poz. 78)
  50. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1995 r.)
  51. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. z 1995 r. Nr 168, poz. 1764)
  52. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 81)
  53. Jolanta Kujawa-Pawlaczyk, Paweł Pawlaczyk: Ochrona rzadkich i zagrożonych roślin w lasach. Świebodzin: Wydawnictwo Klubu Przyrodników, 2003.
  54. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1409).
  55. Nadleśnictwo Gryfino→Ochrona przyrody. [dostęp 26 kwietnia 2009].
  56. Rozporządzenie Nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” (pol.). Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 95 z 1 września 2006 r. [dostęp 16 listopada 2008].
  57. Red Data Book of Estonia (ang.). Comission for Nature Conservation of the Estonian Academy of Sciences. [dostęp 8 listopada 2008].
  58. National and international legislation on biodiversity conservation and expenditures for caused damage (ang.). Estonian Biodiversity Strategy and Action Plan, 1999. [dostęp 8 listopada 2008].
  59. Christine M. Cheffings, Lynne Farrell (red.): The Vascular Plant Red Data List for Great Britain (ang.). Joint Nature Conservation Committee, 2005. [dostęp 8 listopada 2008].
  60. Ann-Marie Powell: Ogrody w mieście. Warszawa: Elipsa, 2005. ISBN 83-7265-078-0.
  61. Henryk St. Różański: Zielarstwo i metody fitoterapii (pol.). 2002. [dostęp 25 lipca 2011].
  62. Barbara Balcer i Jacek Drobnik. Lecznicze rośliny naczyniowe w Farmakopei polskiej IV, V i VI. „Ann. Acad. Med. Siles.”. 60, 6, 2006. 
  63. Paweł Pastok: Kompendium leków naturalnych. Warszawa: Medyk Sp. z o.o., 2000. ISBN 83-87340-42-1.
  64. Krzysztof Kmieć: Rośliny lecznicze w ekslibrisie (VI) (pol.). Alma Mater 75, 2005. [dostęp 15 listopada 2008].
  65. Ivy (Hedera helix) (pol.). Herbapol Poznań, 2006. [dostęp 9 listopada 2008].
  66. Eliza Lamer-Zarawska, Barbara Kowal-Gierczak, Jan Niedworok (red.): Fitoterapia i leki roślinne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007. ISBN 83-200-3401-1.
  67. Ivy in cosmetic use (ang.). Dermaxine, 2008. [dostęp 15 listopada 2008].
  68. Renata Krzyściak-Kosińska, Marek Kosiński: Rośliny Polski. Poznań: Wydawnictwo Publicat, 2005. ISBN 83-7341982-9.
  69. History of Alcohol Use (ang.). Loyola Marymount University, 2006. [dostęp 17 listopada 2008].
  70. Phoebe Maltz: Chicago's Ivy League (pol.). University of Chicago. [dostęp 17 listopada 2008].
  71. Jerzy Hrynkiewicz-Sudnik, Bolesław Sękowski, Mieczysław Wilczkiewicz: Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. ISBN 83-01-13434-8.
  72. Anna Skalickā: Encyklopedia roślin domowych. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza BGW, 1992. ISBN 83-7066-242-0.
  73. Mieczysław Czekalski: Rośliny ozdobne do dekoracji wnętrz. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 1996. ISBN 83-7160-011-9.
  74. Andrzej J. Sarwa: Mała encyklopedia doniczkowych roślin ozdobnych. Tarnów: Oficyna Wydawnicza Karat, 1994. ISBN 83-85601-39-2.
  75. Kazimierz Mynett: Rośliny doniczkowe w mieszkaniu. Warszawa: Przedsiębiorstwo Wydawnictw i Wystaw Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, 1990. ISBN 83-00-02496-4.
  76. I. Kiljańska: Rośliny ozdobne w mieszkaniu i na balkonie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1990. ISBN 83-09-01258-6.
  77. Jean-Yves Prat, Denis Retournard: Cięcie drzew i krzewów ozdobnych. Warszawa: Delta W-Z. ISBN 83-7175-519-8.
  78. Zbigniew Haber: Doniczkowe rośliny ozdobne. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1991. ISBN 83-09-01571-2.
  79. Rogosic J, Estell RE, Skobic D, Martinovic A, Maric S.: Role of species diversity and secondary compound complementarity on diet selection of Mediterranean shrubs by goats (ang.). J. Chem. Ecol. 32(6), 2006. [dostęp 12 listopada 2008].
  80. Gary Moorman: English Ivy (Hedera) Diseases (ang.). Department of Plant Pathology PennState College. [dostęp 20 listopada 2008].
  81. English Ivy Atrachnose (ang.). Plant Protection and Inspection Services, Israeli Ministry of Agriculture and Rural Development. [dostęp 25 lipca 2011].
  82. Orlikowski LB, Trzewik A, Wiejacha K.: Phytophthora tropicalis on Hedera helix and Epipremnum aureum in Polish greenhouses (ang.). Commun Agric Appl Biol Sci. 71(3 Pt B): 1167-70, 2006. [dostęp 11 listopada 2008].
  83. Władysław Kopaliński: Słownik symboli. Wyd. II. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1990, s. 26-27. ISBN 83-214-0872-9.
  84. Vojtech Zamarovský: Bohovia a hrdinovia antických bájí. Bratislava: Perfekt a.s., 1998, s. 294. ISBN 80-8046-098-1. (słow.); polskie wydanie: Bogowie i herosi mitologii greckiej i rzymskiej (Encyklopedia mitologii antycznej, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej).
  85. Juan Eduardo Cirlot: Słownik symboli. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2007. ISBN 83-240-0652-6.
  86. Bühring Ursel: Wszystko o ziołach. Warszawa: Świat Książki, 2010, s. 132–133. ISBN 978-83-247-1364-6.
  87. Christmas Plants (ang.). Royal Botanic Garden Kew, 2006. [dostęp 12 listopada 2008].

  Bibliografia[]

  1. Leonidas Świejkowski: Ochrona roślin w Polsce. Łódź: Spółdzielnia Wydawnictw Artystycznych i Użytkowych „Poziom”, 1956.
  2. Josef Reichholf, Günter Steinbach (red.): Wielka encyklopedia drzewa i krzewy. Warszawa: MUZA S.A., 1995.
  3. Daniel Metcalfe: Hedera helix L. (ang.). Journal of Ecology 93, 3, 2005. [dostęp 9 listopada 2008].

  Linki zewnętrzne[]

 • Hedera helix w wyszukiwarce informacji naukowych: Scirus (wyniki przeszukiwań katalogów publikacji naukowych) (ang.)
 • Hedera helix L. w bazie danych: GRIN (Germplasm Resources Information Network) na http://www.ars-grin.gov (ang.)
 • Baldach (łac. umbella) – u roślin rodzaj kwiatostanu, w którym pojedyncze kwiaty wyrastają na mniej więcej jednakowej długości szypułkach z jednego miejsca na szczycie pędu. Najwcześniej rozkwitają kwiaty zewnętrzne, czym bliżej środka, tym później.Pokrzywka (łac. urticaria) – niejednolity zespół chorobowy, w którym wykwitem pierwotnym jest bąbel pokrzywkowy. Charakteryzuje się obrzękiem, zabarwieniem różowym lub porcelanowobiałym. Zmiana skórna powstaje szybko i ustępuje bez pozostawienia śladów po kilku do kilkunastu godzinach. Zwykle towarzyszy temu świąd lub nawet ból.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kadzidło (arab.: لبٌان, lubbān, hebr. ketoret, gr. libanos, thymiana, łac. tus, incensum) – substancje zapachowe uwalniane podczas spalania, pochodzenia naturalnego stosowane w rytuałach religijnych, medytacji, w kosmetyce, kuchni i medycynie.
  Menstruacja (miesiączka, ang. period, łac. menses); krwawienie miesięczne – fizjologiczne zjawisko polegające na cyklicznym złuszczaniu się nabłonka macicy (endometrium) pod wpływem charakterystycznych zmian stężenia hormonów płciowych (estrogenów i progesteronu), wynikających z układów wzajemnych sprzężeń zwrotnych między gonadami, przednim płatem przysadki mózgowej i podwzgórzem.
  Pasożytnictwo, parazytyzm – forma antagonistycznego współżycia dwóch organizmów, z których jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody. Termin ten stosowany jest w biologii – w odniesieniu do dwóch organizmów różnych gatunków – oraz w socjologii, gdzie pasożytnictwem nazywany jest próżniaczy tryb życia osoby zdolnej do pracy. Zbliżonymi do pasożytnictwa formami – spotykanymi w biologii rozwoju – są szczególne taktyki rozrodcze prowadzone przez parazytoidy, pasożyty lęgowe oraz niektóre gatunki tzw. pasożytów płciowych (np. matronicowate).
  Emetyna – alkaloid występujący w korzeniu ipekakuany. Uzyskiwany jest przez półsyntetyczną metylację kefaliny, innego alkaloidu tej rośliny. Jego działanie pierwotniakobójcze było wykorzystywane do leczenia czerwonki amebowej oraz motylicy wątrobowej. Działanie wykrztuśne i wymiotne emetyny jest powodowane przez silne drażnienie błony śluzowej żołądka. Emetynę podaje się wówczas, gdy leczenie metronidazolem jest nieskuteczne lub przeciwwskazane.
  Tkanka mięśniowa gładka (textus muscularis glaber) - rodzaj tkanki mięśniowej, która składa się z wrzecionowatych komórek, zawierających jedno centralnie położone jądro komórkowe. Filamenty w tej tkance są ułożone nieregularnie (brak prążkowania).
  Grąd – wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabu i dębu i z udziałem różnych innych gatunków. W fitosocjologii zespoły leśne reprezentujące grądy wyodrębniane są w związek zespołów Carpinion betuli. Na mapach potencjalnej roślinności naturalnej Polski, lasy grądowe dominują stanowiąc 41,6% powierzchni kraju. Ze względu na to, że wykształcają się na siedliskach żyznych – zostały w ogromnej większości zniszczone i zajęte przez grunty rolne lub zdegradowane z powodu uprawy drzew iglastych. Grądy stanowią siedlisko przyrodnicze chronione w sieci Natura 2000.
  Czaszka (łac. cranium) – struktura kostna lub chrzęstna, która służy jako szkielet głowy. Stanowi naturalną osłonę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.153 sek.