• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Blitz Basic

  Przeczytaj także...
  Grafika 2D - grafika dwuwymiarowa. Termin ten może się odnosić zarówno do działu informatyki zajmującego się grafiką dwuwymiarową i technikami dotyczącymi jej obróbki, jak i do samych obrazów cyfrowych mogących składać się z tekstu, grafiki oraz obiektów 2D.Grafika 3D (grafika trójwymiarowa) – nazwa jednej z dziedzin grafiki komputerowej, zajmującej się głównie wizualizacją obiektów trójwymiarowych. Nazwa pochodzi od angielskiego sformułowania Three-Dimensional Graphics.
  Kompilator – program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) . Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.

  Blitz BASICkompilator BASIC-a. Napisany został przez Marka Sibly specjalnie dla programistów gier. Kompilator posiada środowisko IDE. Język ten ma prostą składnię. Polecany jest do nauki programowania.

  Zintegrowane środowisko programistyczne (ang. Integrated Development Environment, IDE) jest to aplikacja lub zespół aplikacji (środowisko) służących do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania.

  Przykładowy kod[ | edytuj kod]

  Print "Hello, World!" ;wyświetlanie na monitorze tekstu: Hello, World!
  WaitKey
  
  ;Zegarek
  While Not KeyDown(1)
     Cls
     Print "Godzina: " + CurrentTime$()
  Wend
  

  Wersje kompilatora[ | edytuj kod]

 • Blitz Basic 2D – do tworzenia gier 2D (nie rozwijany)
 • Blitz 3D – do tworzenia gier w trójwymiarze
 • Blitz Plus – obsługuje programowanie okienkowe (Windows API) oraz grafikę 2D
 • Blitz Max – najbardziej nowoczesny i elastyczny, obsługuje programowanie obiektowe zachowując prostotę składni Basica, w wersji podstawowej zaimplementowane procedury obsługi grafiki 2D, możliwość bezpośredniego użycia kodu w C++, dzięki elastycznemu dołączaniu tzw. modułów, ma duże możliwości (grafika 3D – IrrLicht, Ogre, Impact3d, internet, silniki fizyki – Newton), warto również zwrócić uwagę na prędkość wykonywania kodu. Jedną z cech tego języka jest jego przenośność, gdyż odpowiednie wersje zostały napisane dla Windows, Linuksa i MacOS.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona producenta Blitz Basica – archiwum (ang.). [dostęp 2020-10-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-07-24)].
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.747 sek.