• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Blastocysta

  Przeczytaj także...
  Morula – średnio zaawansowane stadium bruzdkowania całkowitego (8, 16, 32, 64 i 128 blastomerów, różnie u różnych grup zwierząt), przypominające czasem wyglądem owoc morwy. Powstaje w wyniku kolejnych podziałów mitotycznych. W tym stadium może następować fragmentacja zarodka, co prowadzi do poliembrionii. Morula to stadium bruzdkowania poprzedzające wytworzenie jamy blastuli (u ssaków — blastocysty). Wydziela prostaglandynę - galamorulinę.Myszowate (Muridae) – rodzina gryzoni. W skład myszowatych wchodzi 140 rodzajów z ok. 650 gatunkami (w Polsce zamieszkuje 8 gatunków). Wykształciły się w pliocenie i są spokrewnione z chomikowatymi. Są one wielkością zbliżone do szczura; długość ich ciała z ogonem wynosi 11-80 cm. W większości naziemne, ale są także nadrzewne i żyjące pod ziemią. Mają krótką miękką sierść. Aktywne głównie w nocy; są wszystkożerne i nie zapadają w sen zimowy. Pierwotnie zamieszkiwały Afrykę, Eurazję, Australię, teraz niektóre z myszowatych są rozprzestrzenione na całym świecie.
  Węzeł zarodkowy – jedna z dwóch kategorii zawiązków komórek w blastuli pierwotnej; utworzony jest z grupy komórek leżących pod trofoblastem. Grupuje on obszary tworzenia obszary tworzenia się narządów zarodka.
  Mikrofotografia mysiej blastocysty obserwowanej pod mikroskopem z kontrastem Hoffmana:
  Iwęzeł zarodkowy
  Ttrofoblast

  Blastocysta – stadium rozwoju zarodkowego ssaków. Składa się z trofoblastu i węzła zarodkowego (embrioblast). Następuje po stadium rozwoju moruli. W stadium blastocysty zarodek zagnieżdża się w śluzówce macicy.

  Embrionalne komórki macierzyste (ang. Embryonic Stem Cell – ESC) – komórki, które mogą dać początek wszystkim możliwym tkankom. Komórki macierzyste pięciodniowego zarodka mogą rozwinąć się w dowolny typ komórek i teoretycznie zastąpić uszkodzone komórki, których organizm nie jest w stanie odtworzyć.Trofoblast to warstwa komórek zewnętrznych błony płodowej (kosmówki), wyodrębniająca się u ssaków we wczesnym stadium rozwojowym zarodka, odpowiedzialna za tworzenie się łożyska oraz transportowane przez nie substancje odżywcze.

  Z komórek węzła zarodkowego niektórych ssaków (człowieka, myszy) uzyskano hodowle zarodkowych komórek macierzystych, mających zdolność samoodnawiania się i wytwarzania wszystkich rodzajów komórek.

  Powstawanie blastocysty[ | edytuj kod]

  W czasie gdy morula przesuwa się do jamy macicy, przez jej osłonkę przejrzystą przenika płyn gromadzący się pomiędzy leżącymi w jej wnętrzu komórkami. Stopniowo wypełnione płynem przestrzenie zlewają się tworząc ostatecznie pojedynczą jamę, zwaną jamą blastuli (blastocele). W tym okresie zarodek nosi nazwę blastocysty. Grupa komórek pozostających wewnątrz blastocysty, zwana też embrioblastem (a także często węzłem zarodkowym), znajduje się na jednym biegunie, natomiast komórki zewnętrzne, czyli obecnie komórki trofoblastu, spłaszczają się i tworzą nabłonkową ścianę blastocysty. Zanik osłonki przejrzystej umożliwia rozpoczęcie implantacji. Komórki ludzkiego trofoblastu znajdujące się na biegunie ponad embrioblastem zaczynają wnikać pomiędzy komórki nabłonkowe błony śluzowej macicy około 6 dnia ciąży. Wnikanie trofoblastu i następnie niszczenie komórek nabłonkowych błony śluzowej zachodzi prawdopodobnie dzięki wytwarzanym przez trofoblast enzymom proteolitycznym. Błona śluzowa macicy wspomaga jednak czynność blastocysty, tak że implantacja zachodzi w wyniku ich współdziałania. Zatem do końca 1 tygodnia rozwoju ludzka zygota przechodzi w stadium moruli i blastocysty i zaczyna implantować się w błonie śluzowej macicy.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Komórki macierzyste - Panaceum czy mrzonki naukowców?
 • "Embriologia lekarska" T.W Sadler wyd.1993
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.