• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • BizTalk Server

  Przeczytaj także...
  .NET Framework, w skrócie .NET (wym. dot net) – platforma programistyczna opracowana przez Microsoft, obejmująca środowisko uruchomieniowe (Common Language Runtime – CLR) oraz biblioteki klas dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji. Technologia ta nie jest związana z żadnym konkretnym językiem programowania, a programy mogą być pisane w jednym z wielu języków – na przykład C++/CLI, C#, F#, J#, Delphi 8 dla .NET, Visual Basic .NET. Zadaniem platformy .NET Framework jest zarządzanie różnymi elementami systemu: kodem aplikacji, pamięcią i zabezpieczeniami. W środowisku tym można tworzyć oprogramowanie działające po stronie serwera internetowego (IIS) oraz pracujące na systemach, na które istnieje działająca implementacja tej platformy. Z racji jej pochodzenia najpełniej obsługiwane są systemy z rodziny Microsoft Windows, jednak ponieważ zasadnicza część platformy została zgłoszona jako standard ECMA, powstają także jego niezależne wdrożenia, np. Mono i dotGNU.BizTalk - oparty na XML język do obsługi transakcji biznesowych w Internecie, opracowany pod koniec lat 90. przez Microsoft. BizTalk Framework zawiera schemat XML znany jako XDR. Firma opracowała też specjalny BizTalk Server. BizTalk jest narzędziem konkurencyjnym dla webMethods.
  SMTP (ang.) Simple Mail Transfer Protocol – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard został zdefiniowany w dokumencie RFC 821 a następnie zaktualizowany w 2008 roku w dokumencie RFC 5321

  BizTalk Serveroprogramowanie firmy Microsoft, które zapewnia integrację między procesami biznesowymi w ramach przedsiębiorstwa lub między firmami. BizTalk Server posługuje się implementacjami protokołu zwanymi adapterami do komunikacji między aplikacjami i zawiera ramy programistyczne do tworzenia nowych adapterów. Zapewnia także oparte na regułach trasowanie, konwersję między formatami danych i służy jako pomost między HTTP, SMTP, MQSeries i innymi aplikacjami. BizTalk Server obsługuje Business Process Execution Language for Web Services (BPEL4WS).

  Microsoft Visual Studio – to zintegrowane środowisko programistyczne firmy Microsoft. Jest używane do tworzenia oprogramowania konsolowego oraz z graficznym interfejsem użytkownika, w tym aplikacje Windows Forms, WPF, Web Sites, Web Applications i inne. Aplikacje mogą być pisane na platformy: Microsoft Windows, Windows Phone, Windows CE, .NET Framework, Microsoft Silverlight oraz konsole XBOX.Protokół komunikacyjny to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych.

  Historia[ | edytuj kod]

  Następujące wersje serwera zostały wypuszczone:

  BPEL (ang. Business Process Execution Language for Web Services, pełna nazwa Web Services Business Process Execution Language, WS-BPEL) – oparty na XML język do definiowania procesów biznesowych opartych o usługi sieciowe, będący standardem OASIS. Każdy proces biznesowy zdefiniowany w BPEL również jest usługą sieciową i może wchodzić w skład innych procesów.webMethods – amerykańskie przedsiębiorstwo IT założone w 1996 roku, a obecnie jedynie nazwa linii produktów przedsiębiorstwa Software AG, która przejęła webMethods w 2007.
 • 2000 – BizTalk Server 2000
 • 2002 – BizTalk Server 2002
 • 2004 – BizTalk Server 2004 (Pierwsza wersja działająca pod Microsoft .NET 1.0)
 • 2006 – BizTalk Server 2006 (Pierwsza wersja działająca pod Microsoft .NET 2.0)
 • 2007 – BizTalk Server 2006 R2
 • 2009 – BizTalk Server 2009 (Pierwsza wersja działająca z Visual Studio 2008)
 • 2010 – BizTalk Server 2010
 • 2013 – BizTalk 2013
 • 2014 – BizTalk 2013 R2
 • Alternatywne systemy[ | edytuj kod]

 • IBM WebSphere ESB
 • IBM Sterling B2B
 • webMethods
 • Oracle SOA Suite
 • Mule ESB
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • BizTalk
 • usługa sieciowa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Leonid Ganeline: BizTalk: Timeline: Platform Support. 19 października 2010. [dostęp 27 lipca 2013].
  2. Microsoft BizTalk Server. [dostęp 26 lipca 2013].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • BizTalk Server
 • Usługa internetowa (ang. web service) – usługa świadczona poprzez sieć telekomunikacyjną, a w tym sieć komputerową, w szczególności przez Internet.Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.
  Warto wiedzieć że... beta

  IBM WebSphere MQ - pakiet oprogramowania do przesyłania komunikatów (ang. MOM - Message Oriented Middleware) firmy IBM. Pakiet powstał w 2002 roku na bazie MQSeries, podobnego pakietu powstałego w tej firmie w 1994 r.
  HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web). Obecną definicję HTTP stanowi RFC 2616. Za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądania udostępnienia dokumentów WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy. Zadaniem stron WWW jest publikowanie informacji – natomiast protokół HTTP właśnie to umożliwia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.