• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biurowiec

  Przeczytaj także...
  Biuro (fr. bureau) to miejsce pracy pracowników administracyjnych instytucji lub firmy albo administracyjna instytucja, wykonująca właściwe sobie prace urzędnicze.Płyta gipsowo-kartonowa, Płyta regipsowa – materiał budowlany, mający postać arkuszy składających się z gipsu zabezpieczonego tekturą.
  Wieżowiec (drapacz chmur) to bardzo wysoki, wielokondygnacyjny budynek zdolny (w przeciwieństwie do innych konstrukcji, takich jak wieże i maszty) tworzyć warunki do życia i zamieszkania. Wprawdzie nie istnieją żadne ogólne oficjalne regulacje, ale oprócz wysokości, również inne kryteria, takie jak kształt, wygląd, lokalizacja i obecność innych budynków, mogą wpłynąć na sklasyfikowanie budynku jako wieżowca. W Stanach Zjednoczonych istnieje niepisana reguła, według której za wieżowiec uznawany jest budynek o wysokości przekraczającej 150 m. W innych rejonach świata niższy budynek również może zostać uznany za drapacz chmur, zwłaszcza jeśli dominuje nad otoczeniem. Wieżowce przekraczające 300 m (1000 stóp) są czasami określane mianem superwysokich. Wieżowca nie powinno mylić się z nieco ogólniej sformułowanym terminem wysokościowiec. Według definicji Emporis Data Committee, wysokościowiec to budynek mający przynajmniej 35 m (115 stóp) wysokości, podzielony regularnie na piętra. Wszystkie wieżowce są wysokościowcami, lecz tylko najwyższe wysokościowce są wieżowcami. Za miejsce narodzin drapaczy chmur powszechnie uznaje się Chicago.
  Dyrekcja Kolei w Krakowie, 1888–1889; biurowiec XIX-wieczny (2012)
  Biurowce w dzielnicy HafenCity w Hamburgu (2011)

  Biurowiec, in. budynek biurowybudynek mieszczący biura i inne pomieszczenia służące za miejsce wykonywania pracy umysłowej.

  Klasyczne biurowce stanowią siedziby zarządu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych. W szerszym ujęciu do biurowców zalicza się budynki urzędów administracji państwowej albo też mieszczące całość przedsiębiorstwa nieprodukcyjnego.

  Współczesne biurowce powstają jako wyspecjalizowane obiekty o rzucie zorganizowanym wokół elementów stałych - mieszczących piony komunikacyjne i pomieszczenia sanitarne. Poszczególne pomieszczenia mogą być wydzielane przy pomocy ścian działowych, zwykle o lekkiej konstrukcji (np. gipsowo-kartonowej).

  HafenCity, Hamburg-HafenCity, Hafencity – nowo budowana dzielnica w porcie niemieckiego miasta Hamburg, w okręgu administracyjnym Hamburg-Mitte. Powierzchnia nowej dzielnicy wynosi 2,4 km². W HafenCity do połowy 2020 powstaną biurowce z 40 000 miejscami pracy oraz budynki mieszkalne dla 12 000 mieszkańców.Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć), działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).

  Typologia funkcjonalno-przestrzenna biurowców[ | edytuj kod]

  W zależności od zasady organizacji rzutu wewnętrznej można wyróżnić:

 • biurowce o otwartym rzucie (jednoprzestrzenne)
 • biurowce o rzucie podzielonym na pomieszczenia:
 • dwutraktowe
 • trójtraktowe
 • biurowce o układzie mieszanym
 • Poszczególne typy mogą występować w różnym układzie rzutu, jako:

  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.
 • budynki w formie podłużnej i skomponowane z nich zespoły
 • w formie rzutu o symetrii środkowej (wielobok, krzyż, gwiazda)
 • w formie wieloboku (najczęściej czworoboku) wokół zamkniętego dziedzińca
 • w formie rzutu nieregularnego
 • Klasyfikacja biurowców[ | edytuj kod]

  Współcześnie (rok 2016) spotyka się oznaczenia biurowców klasami, np. klasa A, B+, itd. Nie istnieje ogólnieprzyjęty system i metodyka klasyfikacji biurowców (lub powierzchni biurowych). Spośród wymienianych w literaturze należy wymienić klasyfikacje: BOMA International, Rolfe Judd Architecture i CB Richard Ellis, Warsaw Research Forum i Brachocki.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • wieżowiec
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dariusz Trojanowski, Magdalena Obłońska. Klasyfikacja biurowców na przykładzie rynku nieruchomoości w Trójmieście. „Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance”. vol. 12, No. 4/2014. ISSN 2084-5189 (pol.). }

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Biurowiec – strona w serwisie ArchINFORM (ang. • niem.)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.