• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biuro Ścisłej Rady Wojennej

  Przeczytaj także...
  Witold Antoni Wincenty Artur Wartha (ur. 10 listopada 1889, zm. 1967 w Londynie) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari.Franciszek Adam Arciszewski (ur. 28 lipca 1890 w Kołomyi, zm. 31 marca 1969 w Londynie) – generał brygady Wojska Polskiego, polityk, poseł na Sejm III kadencji w latach 1930–1935, działacz społeczny.
  Mikołaj Bołtuć (ur. 20 grudnia 1893 w Sankt Petersburgu, zm. 22 września 1939 pod Łomiankami) – kapitan piechoty Armii Imperium Rosyjskiego, generał brygady Wojska Polskiego.

  Biuro Ścisłej Rady Wojennej (BŚRW) – organ pracy przewodniczącego Biura Ścisłej Rady Wojennej – generała przewidzianego na Naczelnego Wodza w czasie wojny.

  Biuro zostało powołane do życia dekretem Naczelnika Państwa, Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z dnia 7 stycznia 1921 roku.

  Etat Oddziału IIIa został ustanowiony rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych O.I.S.G. L. 8680 Org. i ogłoszony w Dodatku Tajnym Nr 28 do Dziennika Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 48 z 6 grudnia 1921 roku, poz. 216. 18 listopada 1924 roku o Minister Spraw Wojskowych zwiększył etat o jednego oficera sztabowego (majora) - referenta do spraw gazowych i jednego szeregowca (ordynansa osobistego).

  Bohdan Józef Florian Hulewicz (ur. 20 czerwca 1888 w Kościankach, zm. 31 lipca 1968) – polski literat, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.Mateusz Iżycki de Notto (ur. 22 lutego 1898 w Odessie, zm. 12 lutego 1952 w Lyonie) – generał brygady pilot Wojska Polskiego II RP.

  Organizacja pokojowa Biura ŚRW[]

 • szef Biura – II zastępca szefa Sztabu Generalnego
 • adiutant
 • Oddział IIa
 • Oddział IIIa (operacyjny)
 • Wydział „Wschód”
 • Wydział „Zachód”
 • Wydział Fortyfikacyjny
 • Wydział Ogólny
 • Wydział Manewrów i Doświadczeń
 • Oddział Va (obsady personalnej wyższych dowództw)
 • Obsada personalna Biura ŚRW[]

  Szefowie biura

  Tadeusz Kutrzeba (ur. 15 kwietnia 1886 w Krakowie, zm. 8 stycznia 1947 w Londynie) – kapitan Sztabu Generalnego cesarskiej i królewskiej Armii, generał dywizji Wojska Polskiego II RP, dowódca Armii „Poznań” podczas wojny obronnej 1939 r.Stefan Paweł Rowecki, ps. „Grot”, „Rakoń”, „Grabica”, „Inżynier”, „Jan”, „Kalina”, „Tur” (ur. 25 grudnia 1895 w Piotrkowie Trybunalskim, zamordowany w okresie pomiędzy 2 a 7 sierpnia 1944 w Sachsenhausen) – generał dywizji Wojska Polskiego, komendant główny Armii Krajowej (dowódca Sił Zbrojnych w Kraju) (od 14 lutego 1942 do 30 czerwca 1943), teoretyk wojskowości.
 • płk SG Józef Rybak (30 I – 13 XII 1921)
 • płk SG Tadeusz Piskor (13 XII 1921 – X 1925)
 • płk SG Tadeusz Kutrzeba (X 1925 – VIII 1926)
 • Szefowie Oddziału IIIa

 • płk SG Tadeusz Kutrzeba (1921-1925)
 • płk SG Tadeusz Kasprzycki (1925-1926)
 • Szefowie Oddziału Va

 • płk SG Mieczysław Bukowiecki (1921 – IX 1923)
 • mjr Aleksander Prystor
 • mjr SG Zygmunt Bohusz-Szyszko (V 1925 – VII 1926)
 • Szefowie Wydziału „Wschód”

  Rada Wojenna – organ władzy wojskowej powołany 7 stycznia 1921 przez Ministra Spraw Wojskowych gen. Kazimierza Sosnkowskiego.Józef Artur Rybak (ur. 7 kwietnia 1882 w Delatynie woj. stanisławowskie, zm. 8 maja 1953 w Warszawie) – generał dywizji Wojska Polskiego, pułkownik Sztabu Generalnego cesarskiej i królewskiej Armii, wyznania ewangelicko-reformowanego.
 • ppłk SG Mikołaj Bołtuć
 • ppłk SG Józef Beck
 • Szefowie Wydziału „Zachód”

 • mjr SG Bohdan Hulewicz
 • mjr SG Włodzimierz Ludwig
 • ppłk SG Zdzisław Wincenty Przyjałkowski
 • Szefowie Wydziału Fortyfikacyjnego

 • płk SG Franciszek Arciszewski
 • ppłk SG Henryk Bagiński
 • Oficerowie Biura

 • ppłk SG Ludwik Bociański
 • mjr SG Tomasz Bondarczuk-Galiński
 • płk SG Władysław Bortnowski
 • kpt. SG Andrzej Czerwiński
 • kmdr ppor. SG Karol Firich
 • mjr SG Tadeusz Frank-Wiszniewski
 • mjr SG Kazimierz Glabisz
 • mjr SG Adam Remigiusz Grocholski
 • rtm. SG Mateusz Iżycki
 • kpt. p.d. SG Witold Stefan Kirszenstein
 • rtm p.d. SG Leon Mitkiewicz-Żółłtek
 • mjr SG Tadeusz Pełczyński
 • płk SG pil. inż. Ludomił Rayski
 • kpt. SG Stefan Rowecki
 • kpt. SG Felicjan Sterba
 • kpt. SG Stefan Uziembło
 • ppłk SG Witold Wartha
 • ppłk SG Stefan Zabielski – szef Wydziału Ogólnego
 • ppłk SG Władysław Zubosz-Kaliński – kierownik Referatu Wyszkolenia
 • Przypisy

  1. Dziennik Rozkazów Tajnych nr 3, poz. 26 z 10.02.1921 roku.
  2. Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 46 z 18 listopada 1924 roku, poz. 656.

  Bibliografia[]

 • Roczniki Oficerskie 1923 i 1924
 • Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – komórka organizacyjna Sztabu Generalnego WP (od 1928 r. Sztabu Głównego WP) zajmująca się wywiadem, w tym radiowywiadem, kontrwywiadem, dywersją pozafrontową, kryptologią, studiami obcych sił zbrojnych i sprawami zagranicznymi Wojska Polskiego (ataszaty wojskowe RP) w latach 1918-1939.Włodzimierz Juliusz Ludwig (ur. 11 grudnia 1889 w Warszawie, zm. 1 grudnia 1961 w Londynie) – pułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Adiutant (łac. adiuvare - "pomagać"), adiutant ordynansowy - żołnierz pomocniczy (w stopniu oficerskim - zwykle podporucznik lub porucznik) asystujący najwyższym oficerom (zazwyczaj generałom oraz dowódcom jednostek wojskowych). Jest w osobistej dyspozycji swego przełożonego. Wykonuje ogólne prace kancelaryjno-biurowe i organizacyjne zapewniające rytmiczność działalności służbowej dowódcy, a także zlecenia osobistego przełożonego, oraz kieruje pracą innych pracowników adiutantury (kancelarii dowódcy).
  Wojna (ang. war, fr. guerre, niem. Krieg, hiszp. guerra, łac. bellum) – zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi.
  Naczelnik Państwa – urząd głowy państwa II Rzeczypospolitej, sprawowany przez Józefa Piłsudskiego w latach 1918–1922.
  Ludomił Antoni Rayski (ur. 29 grudnia 1892 w Czasławiu, zm. 11 kwietnia 1977 w Londynie) – generał brygady pilot inżynier Wojska Polskiego, dowódca lotnictwa w latach 1926–1939.
  Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918–1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 19 marca 1920; dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 po przewrocie majowym, współzałożyciel PPS i szef Wydziału Bojowego PPS (OB PPS).
  Władysław Zubosz-Kaliński (23 marca 1891 w Rohatyniu – 13 sierpnia 1952 w Londynie) – polski dowódca wojskowy, podporucznik Armii Austro-Węgier i pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego.
  Naczelny Wódz lub Naczelny Dowódca – najwyższa funkcja wojskowa w Wojsku Polskim. Od 1917 r. mianowany tylko na czas wojny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.064 sek.