• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biuletyn Prasoznawczy

  Przeczytaj także...
  Ośrodek Badań Prasoznawczych - instytucja naukowo-badawcza zajmująca się problemami masowego komunikowania. Założona w 1956 roku jako Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych przy RSW „Prasa”, od 1963 pod obecną nazwą; w maju 1990 przyłączony do Uniwersytetu Jagiellońskiego i do 1 X 1991 działał jako Instytut Międzywydziałowy, przejściowo jako samodzielna katedra w strukturach Wydziału Prawa UJ, a następnie jako katedra w ramach Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ.Prasa Współczesna i Dawna – czasopismo prasoznawcze, kontynuacja Biuletynu Prasoznawczego (1957). Ukazywało się w latach 1958-1959 pod redakcją Jana Kalkowskiego. W okresie tym wydano 6 kwartalnych zeszytów (w tym jeden łączony). W 1960 roku pismo zastąpiono kwartalnikiem Zeszyty Prasoznawcze.
  Zeszyty Prasoznawcze - kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ, jako kontynuacja Biuletynu Prasoznawczego (1957) oraz Prasy Współczesnej i Dawnej (1958-1959) są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom mediów i komunikacji społecznej, a w szczególności: dziennikarstwa, prasy drukowanej, radia, telewizji i Internetu. W latach 1960-1990 ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych RSW "Prasa" (od 1973 RSW "Prasa-Książka-Ruch"). W 1990 r. przejęte wraz z Ośrodkiem Badań Prasoznawczych przez Skarb Państwa z przeznaczeniem na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od r. 1991 ukazuje się jako kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ, będącego w latach 1991-1998 katedrą Instytutu Nauk Politycznych a od r. 1999 Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Biuletyn Prasoznawczy – jedno z najstarszych polskich czasopism prasoznawczych. Założone w 1957 roku z inicjatywy pracowników Krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych. Redaktorem pisma był Jan Kalkowski; wydano jedynie 2 powielane numery (na prawach rękopisu). W 1958 roku pismo zastąpiono kwartalnikiem pt. Prasa Współczesna i Dawna (1958-1959), zaś od 1960 roku ukazuje się jako Zeszyty Prasoznawcze.

  Linki zewnętrzne[]

 • Biuletyn Prasoznawczy w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej - pełnotekstowe archiwum
 • Kolasa, Władysław Marek Czasopisma prasoznawcze i prasoznawstwo w czasopismach. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 2002, vol. 5, n. 1, pp. 211-235 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.