• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bitwa pod Szkłowem - 1654

  Przeczytaj także...
  Kopyś (biał. Копысь) – osiedle typu miejskiego na Białorusi, w obwodzie witebskim w rejonie orszańskim, nad Dnieprem, 0,9 tys. mieszkańców (2010).Janusz Radziwiłł (młodszy) herbu Trąby (ur. 12 grudnia 1612 w Popieli, zm. 31 grudnia 1655 w Tykocinie) – hetman wielki litewski od 1654, wojewoda wileński od 1653, starosta generalny żmudzki i hetman polny litewski od 1646, podkomorzy wielki litewski od 1633, starosta kamieniecki, kazimierski, sejwejski.
  Hetman wielki litewski – dowódca wojsk zaciężnych, potem komputowych Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli armii litewskiej. Z urzędu minister Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jeden z dwóch od czasów unii Polski z Litwą najwyższych zwierzchników wojskowych na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów – drugim był hetman wielki koronny, który był dowódcą wojsk zaciężnych, potem komputowych Korony Królestwa Polskiego, czyli armii polskiej.

  Bitwa pod Szkłowem – starcie zbrojne mające miejsce 12 sierpnia 1654 podczas wojny polsko-rosyjskiej 1654-1667.

  Armia rosyjska pod wodzą kniazia Czerkaskiego (70 000 żołnierzy) zajęła 11 sierpnia Kopyś. Stojąca pod Szkłowem dowodzona przez hetmana wielkiego litewskiego Janusza Radziwiłła armia Wielkiego Księstwa Litewskiego liczyła jedynie 6000 żołnierzy, w tym 2000 jazdy. Radziwiłł zamierzał przed nadejściem pozostałych sił rosyjskich wciągnąć do walki część armii Czerkaskiego. W tym celu w stronę Kopysi wysłał kilka chorągwi jazdy, które wciągnęły do walki główne siły Rosjan, a w tym czasie sam rzucił do natarcia na pozostałych Rosjan (którymi dowodził kniaź Jurij Boratyński) wszystkie swe siły, powodując, że ogarnięte paniką wojska rosyjskie wycofały się na lewy brzeg Dniepru.

  Wojna polsko-rosyjska 1654–1667 wybuchła w konsekwencji powstania Chmielnickiego i zawarcia ugody perejasławskiej. Trwała z przerwami (patrz rozejm w Niemieży na półtora roku) do 1667 kiedy działania wojenne zostały zakończone rozejmem andruszowskim. Stan wojny między Rzecząpospolitą a Carstwem Rosyjskim został zniesiony przez zawarcie traktatu pokojowego w 1686.Całkowite zaćmienie Słońca z 12 sierpnia 1654 - zaćmienie Słońca widoczne w pasie od północno-wschodniego wybrzeża Labradoru, przez Ocean Atlantycki, Szkocję, Morze Północne, Danię, Morze Bałtyckie, Prusy Książęce i Rzeczpospolitą aż po Chanat Krymski, Imperium Osmańskie, Persję, Morze Arabskie, południowe Indie i Zatokę Bengalską. Zaćmienie osiągnęło swoje maksimum na wschodnich wybrzeżach Morza Czarnego, gdzie faza całkowita trwała 2 minuty 16 sekund.

  Straty litewskie: 700, straty rosyjskie: 7000.

  W czasie bitwy miało miejsce zaćmienie Słońca, widoczne pod Szkłowem jako bardzo głębokie zaćmienie częściowe (przesłonięciu uległo blisko 90% tarczy słonecznej).

  Literatura[]

 • Mała Encyklopedia Wojskowa, 1967, Wydanie I
 • Piotr Borawski, Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, 1986, ISBN 83-205-3747-9, s. 139
 • Linki zewnętrzne[]

 • Kubala Ludwik WOJNA MOSKIEWSKA. R. 1654-1655. Szkice Historyczne, Ser. III, Warszawa, 1910 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jazda, kawaleria (z wł. cavalleria), konnica – terminem tym określa się wojsko walczące lub poruszające się na koniach.
  Jakow Kudeniekowicz Czerkaski, przed chrztem Uruskan-Murza (zm. 1665 pod Mohylewem) – kniaź, rosyjski dowódca z okresu wojny polsko-rosyjskiej 1654-1667.
  Wielkie Księstwo Litewskie (WKL, lit. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, żmudz. Lietovuos Dėdliuojė Konėgaikštīstė, biał. Вялікае Княства Літоўскае/Wialikaje Kniastwa Litoŭskaje, ukr. Велике Князівство Литовське/Wełyke Kniaziwstwo Łytowśke, ros. Великое Княжество Литовское/Wielikoje Kniażestwo Litowskoje, rus. Великое князство Литовское, Руское, Жомойтское и иных, łac. Magnus Ducatus Lituaniae) – państwo obejmujące ziemie (od morza do morza, od Bałtyku po Morze Czarne) dzisiejszej Litwy, Białorusi, północno-wschodniej Polski i większej części Ukrainy, zachodnich kresów Rosji od XIII w. do 1795.
  Zaćmienie Słońca – zjawisko astronomiczne powstające, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią i tym samym przesłoni światło słoneczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.