• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bitwa pod Frastanz

  Przeczytaj także...
  Habsburgowie – dynastia niemiecka (von Habsburg). Założycielem dynastii był Guntram Bogaty (X wiek). Nazwa rodziny wywodzi się od pierwszej posiadłości rodu, zamku Habsburg (od staro-wysoko-niemieckiego hab lub haw – przejście, przeprawa przez rzekę; legendarna etymologia od niem. Habichtsburg – Jastrzębi Zamek) położonego w kantonie Aargau w Szwajcarii. Przedstawiciele dynastii panowali m.in. w krajach niemieckich i włoskich, Świętym Cesarstwie Rzymskim, Czechach, Hiszpanii, Portugalii, Burgundii, na Węgrzech (a co za tym idzie także w Chorwacji) i w Siedmiogrodzie, w Niderlandach, na Śląsku oraz hiszpańskich i portugalskich koloniach w Azji i obu Amerykach. Dynastia w linii męskiej wygasła w 1740. Ostatnia z rodu Maria Teresa Habsburg wraz z mężem cesarzem Franciszkiem I Lotaryńskim założyła nową dynastię Habsbursko-Lotaryńską.Feldkirch – miasto powiatowe w Austrii, w kraju związkowym Vorarlberg, siedziba powiatu Feldkirch. Leży w dolinie górnego Renu. Liczy 31824 mieszkańców (1 stycznia 2015).
  Frastanz – gmina targowa w Austrii, w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Feldkirch. Liczy 6321 mieszkańców (1 stycznia 2015).

  Bitwa pod Frastanz – starcie zbrojne, które miało miejsce dnia 20 kwietnia 1499 r. podczas tzw. wojny szwabskiej (Schwabenkrieg) pomiędzy oddziałami szwajcarskimi a habsburskimi wojskami Związku Szwabskiego.

  W marcu 1499 r. wojska Związku Szwabskiego przekraczając Ren, podjęły rabunkowy marsz w okolicach szwajcarskiego Rheintal oraz Sax-Forstegg. Szwajcarzy z pomocą trzech sprzymierzonych miast związkowych zebrali natychmiast w okolicach Azmoos wojska w sile 9 000 ludzi, co zmusiło większość habsburgskich wojsk, głównie z Tyrolu do wycofania się z powrotem za Ren. Siły te schroniły się następnie w umocnionym mieście Feldkirch, zagradzając drogę Szwajcarom w kierunku doliny Montafon.

  Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska (Confoederatio Helvetica, Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft) – państwo federacyjne w Europie Zachodniej. Jest jednym z niewielu państw, w których obowiązuje demokracja bezpośrednia. Szwajcaria od kongresu wiedeńskiego w 1815 roku jest państwem neutralnym. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych przystąpiła dopiero 10 września 2002 po przegłosowaniu tej decyzji w referendum minimalną większością 52% głosów.Ren (fr. Rhin, niem. Rhein, nid. Rijn, ret. Rein) – jedna z najdłuższych rzek w Europie, licząca 1233 km, w tym 865 km w Niemczech Ren wypływa z Alp Szwajcarskich (gdzie ma swoje źródło), przez Jezioro Bodeńskie, dalej na północ tworząc granicę między Francją a Niemcami. Ren uchodzi poprzez Deltę Renu i Mozy do Morza Północnego na zachód od Rotterdamu w Holandii.

  Szwajcarzy rozpoczęli działania od oblężenia zamku Gutenberg, które jednak na skutek słabości ich artylerii zakończyło się niepowodzeniem. Decyzją bardzo doświadczonego przywódcy wojsk szwajcarskich Heini Wolleba z Uri, zdecydowano się zaatakować przeciwnika w okolicach Frastanz. W miejscu tym zrezygnowano z mało skutecznego ataku frontalnego na główne siły wroga, stosując taktykę obejścia i uderzenia na jego słabiej chronioną flankę.

  Wojna Szwabska (wojna austriacko-szwajcarska) – konflikt zbrojny, który miał miejsce pomiędzy styczniem a wrześniem 1499 r. pomiędzy Szwajcarami a austriackimi Habsburgami i sprzymierzonym z nimi Związkiem Szwabskim. Wojna toczyła się o panowanie na przygranicznych terenach Szwajcarii i Habsburgów.Tyrol (niem. Tirol, wł. Tirolo) – region geograficzny, historyczny i etnograficzny w północnych Włoszech i w zachodniej Austrii, graniczący z Niemcami i Szwajcarią. Rozciąga się w Alpach Wschodnich, w dolinie górnego Innu, górnej Adygi i górnej Drawy. Główny region turystyczny Austrii. Liczne uzdrowiska, ośrodki wypoczynkowe i sportów zimowych. Rozwinięte energetyka wodna i przemysł drzewny.

  Wojska Szwajcarów podzielono na 3 części. 2 000 najlepszych żołnierzy pod dowództwem Wolleba miało za zadanie oczyścić z wojsk habsburskich rejon Royaberg. Siły główne w ilości 5 000 ludzi dowodzone przez Ulricha von Hohensax miały w tym czasie przekraczając las po zachodniej stronie Royaberg, skierować się w kierunku Fellengatter. Pozostałe wojska składające się ze sprzymierzonych kontyngentów w sile 1 600 ludzi skierowano do wiązania walkami garnizonu w Feldkirch.

  Początkowo plan ataku Szwajcarów nie przynosił efektu, gdyż oddziały Wolleba w okolicy Alpli zostały powstrzymane przez 300 habsburskich strzelców uzbrojonych w rusznice wspomaganych przez 1 500 tyrolskich giermków. Po gwałtownej walce Tyrolczycy zostali jednak pokonani, co pozwoliło Szwajcarom zajść z boku główne siły przeciwnika. Pod Fellengatter oba kontyngenty połączyły się ponownie. Oddziały Związku Szwabskiego wyszły na spotkanie Szwajcarom w pobliżu potoku Samina, gdzie rozstawiły swoją artylerię. Lepsze stanowiska Szwajcarskie górujące nad przeciwnikiem pozwoliły im przypuścić niespodziewany atak na wojska habsburskie. Po pierwszej salwie dział habsburskich, Szwajcarzy przypuścili decydujący atak na wroga, a ich żołnierze uzbrojeni w piki przełamali szereg obrońców. Habsburgowie rozpoczęli gwałtowną ucieczkę w kierunku rzeki Ill, gdzie zostali dopędzeni przez Szwajcarów i rozgromieni. Wielu z nich utonęło podczas próby przeprawy rzeki.

  Szwajcarzy stracili zaledwie 11 ludzi, rannych było 60 żołnierzy podczas gdy ich przeciwnik miał około 3 000 zabitych.

  Bitwa pod Frastanz była obok bitwy pod Dornach jedną z najkrwawszych i najważniejszych bitew w toku Wojny Szwabskiej. Szwajcarzy stracili w niej swojego najzacniejszego przywódcę Heini Wolleba z Uri, którego doskonała strategia zapewniła im wspaniałe zwycięstwo.

  Bibliografia[]

 • Hans Rudolf Kurz: Schweizerschlachten. Francke Bern 1977. ISBN 3-7720-1369-4 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.