• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bit na sekundę

  Przeczytaj także...
  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.Medium transmisyjne – nośnik używany do transmisji sygnałów w telekomunikacji. Jest podstawowym elementem systemów telekomunikacyjnych. Możliwości transmisji zależą od parametrów użytego medium. Wyróżnia się media przewodowe i bezprzewodowe.
  Bod (ang. Baud) – w telekomunikacji i elektronice miara określająca prędkość transmisji sygnału (liczbę zmian medium transmisyjnego na sekundę) w zmodulowanym sygnale. Nazwa pochodzi od nazwiska Émile Baudot - twórcy telegraficznego kodu Baudot.

  Bit na sekundę (b/s, bps z ang. bit per second) – jednostka natężenia strumienia danych w medium transmisyjnym (np. pomiędzy dwoma komputerami) oraz jednostka przepustowości, czyli maksymalnej ilości informacji, jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny w jednostce czasu.

  Kanał komunikacyjny – połączenie pozwalające na komunikację pomiędzy dwoma uczestnikami wymieniającymi się informacjami. Każdy przekaz jest wysyłany przez nadawcę oraz odbierany przez adresata wiadomości.Przepływność (ang. bit rate lub bitrate) – w telekomunikacji i informatyce: prędkość z jaką sygnał cyfrowy przepływa przez kanał łączności.

  Powszechnie stosuje się wielokrotności bitu na sekundę. Mogą być one wyrażane z użyciem przedrostków dziesiętnych SI (kilobit na sekundę – kb/s, megabit na sekundę – Mb/s) albo przedrostków dwójkowych IEC 60027–2 (kibibit na sekundę – Kib/s, mebibit na sekundę – Mib/s).

  Przedrostki dwójkowe – stosowane w informatyce przedrostki jednostek miary o identycznych nazwach i oznaczeniach jak przedrostki SI, ale o mnożniku 10 zastąpionym przez 2 (10 = 1000 ≈ 1024 = 2). Dodatkowo przedrostek kilo jest często oznaczany literą K, a nie k jak w układzie SI. Zastosowanie przedrostków dwójkowych jest bardzo praktyczne, jeśli operujemy wielkościami dla których naturalnym jest dwójkowy system liczbowy, np. rozmiarami pamięci komputerowej.Sekunda (łac. secunda – następna, najbliższa) – jednostka czasu, jednostka podstawowa większości układów jednostek miar np. SI, MKS, CGS – obecnie oznaczana s, niegdyś sek.

  Jednostki pochodne[]

  kb/s, kilobit na sekundę: 1 kb/s = 1000 b/s Nie należy mylić z kilobajtami na sekundę. Skrócony zapis tych dwóch jednostek różni się jedynie wielkością litery 'B'. Kilobity na sekundę to kb/s (mała litera 'b'), natomiast kilobajty na sekundę to kB/s (duża litera B'). Dla typowego 8-bitowego bajtu 1 kb/s to szybkość transmisji 8 razy mniejsza niż 1 kB/s (1 kB = 8 kb). Jednostkę kilobity na sekundę stosuje się do określania maksymalnej przepustowości kanału komunikacji (np. łącza internetowego). Nie służy jednak do określania prędkości przesyłu danych w danym momencie, wielkość taką opisuje się za pomocą kilobajtów na sekundę.

  Mb/s (Mbit/s), megabit na sekundę: 1 Mb/s = 10 b/s = 1 000 000 b/s.

  Przepustowość (pojemność kanału, ang. throughput) w telekomunikacji i informatyce – maksymalna ilość informacji (mierzonej w bitach), jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny lub łącze w jednostce czasu (mierzonej w sekundach).Bit (w ang. kawałek, skrót od binary digit, czyli cyfra dwójkowa) – najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ. Jednostka logiczna.

  Gb/s, gigabit na sekundę: 1 Gb/s = 10 b/s = 1 000 000 000 b/s.

  Tb/s, terabit na sekundę: 1 Tb/s = 10 b/s = 1 000 000 000 000 b/s.

  Przepustowość łącza a szybkość transferu danych[]

  Obliczanie czasu przesłania pliku o rozmiarze 1 MiB.

 • Na łączu o przepustowości 128 kb/s:
 • rozmiar pliku = 1 MiB = 1024 KiB = 1024·1024 = 1048576 B = 8388608 b.
  przepustowość łącza = 128 kb/s = 128·1000 b/s = 128000 b/s.
  
  t = rozmiar pliku / przepustowość łącza,
  t = (8388608 b) / (128000 b/s),
  t = 65,536 s ≈ 1 min 6 s.
  
 • Na łączu o przepustowości 128 Kib/s:
 • przepustowość łącza = 128 Kib/s = 128·1024 b/s = 131072 b/s.
  
  t = (8388608 b) / (131072 b/s),
  t = 64 s = 1 min 4 s.
  

  Zobacz też[]

 • bod
 • bit
 • Uwagi

  1. W niektórych specyfikacjach technicznych, w znaczeniu przedrostków dwójkowych Ki, Mi, Gi, Ti używa się przedrostków dziesiętnych. W takiej sytuacji 1 kb/s = 1024 b/s, 1 Mb/s = 1024 b/s, 1 Gb/s = 1024 b/s itd.
  Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.Bajt (dop. bajtu lub bajta) – najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.