• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biskupianie

  Przeczytaj także...
  Biskupi poznańscy – biskupi misyjni, biskupi diecezjalni i biskupi pomocniczy diecezji, a od 1821 archidiecezji poznańskiej.Biskupizna – mikroregion folklorystyczny, obejmujący trzynaście miejscowości powiatu gostyńskiego ze stolicą w Krobi. Tereny te należały dawniej do biskupów poznańskich, temu też region zawdzięcza swą nazwę. Mieszkańcami tego regionu są Biskupianki i Biskupianie, posiadający własną kulturę, język, obrzędy, stroje, muzykę, taniec.
  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  Biskupianiegrupa etnograficzna ludności polskiej, terenów Biskupizny, które należały dawniej do biskupów poznańskich, a każdy nominalny biskup, był jednocześnie proboszczem Krobi. Stąd też wywodzi się nazwa regionu Biskupizna, oraz jego mieszkańców Biskupian.

  Biskupianie z Krobi w strojach ludowych

  Region Biskupizny obejmuje 12 wsi w okolicy Krobi: Grabianowo, Domachowo, Posadowo, Bukownica, Chumiętki, Potarzyca, Rębowo, Sułkowice, Stara Krobia, Sikorzyn, Wymysłowo i Żychlewo.

  Wymysłowo (zwane w niektórych źródłach Czarkowskimi Olędrami) – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w gminie Krobia.Krobia – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Krobia. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. leszczyńskiego. Jest głównym miastem Biskupizny. Dawniej miastem władali biskupi poznańscy.

  Na skutek pruskiej akcji uwłaszczeniowej duża część Biskupian stała się w wieku XIX bogaczami wiejskimi, niezależnymi gospodarczo od nikogo. Biskupianin w XIX wieku stał się synonimem bogatego chłopa, dlatego też mieszkańcy sąsiednich wsi ochoczo przyjmowali to określenie jako własne.

  Sułkowice – miasto w woj. małopolskim, w powiecie myślenickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sułkowice. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej.Sikorzyn (niem. Meisenfeld ) – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w gminie Gostyń.

  Do dzisiaj zachowały się charakterystyczne elementy kultury ludowej tego subregionu, które możemy znaleźć w obrzędowości dorocznej, rodzinnej, stroju ludowym, a także folklorze muzycznym.

  Źródła:

 • Kultura ludowa Wielkopolski, pod red. Józefa Bursztyna, t.3, Poznań 1967
 • Andrzej Brencz, Wielkopolska jako region etnograficzny, Poznań 1996 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Grupa etnograficzna – grupa ludzi zamieszkujących określony obszar geograficzny, którzy wyróżniają się spośród okolicznej ludności swoistymi cechami kulturowymi i mają świadomość przynależności do swojej grupy poprzez odczuwaną odrębność kulturową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.