• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biskupi wielkowaradyńscy

  Przeczytaj także...
  Jan Zápolya (węg. Szapolyai János) (ur. 2 lutego 1487 na Zamku Spiskim, zm. 22 lipca 1540) − król Węgier od 1526, przywódca stronnictwa antyhabsburskiego na Węgrzech.Jan Filipec (pol. Jan Filip Prostani, węg. Pruisz Filipecz János) (ur. 1431, Prostějov - zm. 23 czerwca 1509, Uherské Hradiště) – czeski duchowny katolicki, biskup, OFM (franciszkanin), błogosławiony Kościoła rzymsko-katolickiego.
  Administrator apostolski – urząd kościelny, występujący w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego. Administratorem apostolskim jest duchowny (prezbiter lub biskup), któremu papież powierzył zarząd (często tymczasowy) nad diecezją lub inną administraturą kościelną, nie mianując go równocześnie biskupem ordynariuszem. Urzędu tego nie należy mylić z administratorem diecezjalnym, który ma podobne zadania i uprawnienia, lecz jest powoływany bez udziału Stolicy Apostolskiej.

  Biskupi wielkowaradyńscy - lista kolejnych biskupów ordynariuszy wielkowaradyńskich w Rumunii:

  Wikariusz (łac. vicarius) – zastępca w Kościele katolickim i Kościele ewangelickim. W Kościele baptystycznym jest to nieordynowany duchowny przygotowujący się do ordynacji pastorskiej Diecezja Oradea Mare (łac.: Dioecesis Magnovaradinensis Latinorum, rum.: Dieceza de Oradea Mare) - katolicka diecezja rumuńska położona w północno-zachodniej części kraju, obejmująca swoim zasięgiem część Siedmiogrodu. Siedziba biskupa znajduje się w katedrze Wniebowzięcia NMP w Oradei.
 • 1103-1113: bp Sixtus
 • 1124-1138: bp Walther
 • 1156- brak danych: bp Micahel I
 • 1163-1181: bp Nikolaus I
 • 1181-1181: bp Johannes I
 • 1186-1189: bp Vata
 • 1189-1200: bp Elvinus
 • 1202-1218: bp Simon
 • 1219-1230: bp Alexander
 • 1231-1243: bp Benedykt I
 • 1244-1258: bp Vincent
 • 1259-1265: bp Zosimas
 • 1268-1279: abp Lodomerius (Ladomér)
 • 1281-1282: bp Thomas de Drienov
 • 1284-1285: bp Bartholomeus
 • 1291-1296: bp Benedykt II
 • 1297-1317: bp Emeryk I
 • 1318-1329: bp Johannes II z Ivanka pri Dunaji
 • 1329-1345: bp Andrzej I Briccii de Báthory
 • 1345-1372: bp Demeter Dionyii de Futak
 • 1373-1374: bp Dominik I Bebek
 • 1375-1375: bp Benedykt III
 • 1376-1378: bp Emeryk II Zudar
 • 1378-1382: bp Ladislav de Demandice
 • 1383-1395: bp Johannes III
 • 1396-1396: bp Paul I
 • 1397-1406: bp Lukas de Órév alias de Szántó
 • 1407-1409: bp Eberhard de Alben
 • 1409-1426: abp Andreas II Scolari
 • 1426-1426: bp Johannes IV de Prato
 • 1427-1432: bp Dionysius Jackh de Kusaly
 • 1435-1438: bp Johannes V de Curzola
 • 1440-1444: bp Johannes VI de Dominis
 • 1445-1465: abp Johann Vitez
 • 1465-1468: bp Johann Beckenschlager
 • 1470-1470: bp Nikolaus II Stolcz de Slantz
 • 1476-1490: bp Johannes IX Filipecz de Prosznicz
 • 1490-1495: bp Valentin Farkas Vlk
 • 1495-1501: bp Dominik II Kálmáncsehi
 • 1501-1505: bp Georgius I Szatmári
 • 1505-1512: bp Siegmund I Thurzó de Bethlenfalva
 • 1513-1526: bp Franz I Perín-Chym
 • 1527-1536: bp Ladislaus II de Macedonia, nominowany przez Ferdynanda I
 • 1527-1536: bp Emmerich Czibak, nominowany przez Jana Zapolyę
 • 1535-1551: bp Georgius II Martinuzzi
 • 1553-1556: bp Matthias Zabergyei
 • 1556-1566: bp Franz II Forgách
 • 1567-1572: bp Stephan I Radeczy de Zemche
 • 1572-1585: bp Georgius III Bornemissza
 • 1587-1598: bp Martin Pethe de Hetes
 • 1598-1613: bp Nikolaus III Mikácius
 • 1613-1619: bp Johannes X Telegdy
 • 1619-1625: bp Johannes XI Pyber de Gyerkény
 • 1625-1633: bp Emeryk III Lósy
 • 1633-1646: bp Ladislaus III Hosszutóthy
 • 1646-1648: bp Benedykt IV Kisdy
 • 1648-1655: bp Siegmund II Zongor de Szent-Tamás
 • 1659-1663: bp Johannes XII Pálfalvy
 • 1663-1675: bp Georgius III Bársony de Lovas-Berény
 • 1676-1681: bp Joachim Luzinszky
 • 1681-1702: bp August Benkovich
 • 1702-1732: kard. Emeryk IV Csáky de Keres-Szeg
 • 1733-1734: bp Stephan II Ladislav L. B. Luzinszky de Luzna et Reglicze
 • 1734-1736: bp Johannes XIII Okolicsányi de Okolicsna
 • 1737-1747: bp Nikolaus IV e Com. Csáky de Keres-Szeg
 • 1747-1757: bp Paul II Forgacs
 • 1759-1776: bp Adám Ladislaus Patachich L. B. de Zajezda
 • 1780-1787: bp Ladislaus IV Kollonitsch
 • 1787-1795: bp Franz III Kalatay
 • 1800-1802: bp Nikolaus V Kondé de Pókatelek
 • 1803-1811: bp Franz IV Miklóssy
 • 1821-1827: bp Joseph Vurum
 • 1827-1842: bp Franz V Lajcsák
 • 1843-1850: bp Ladislaus V L. B. Bémer de Bezdéd et Kis-Báka
 • 1850-1868: bp Franz VI Szaniszló de Torda
 • 1868-1885: bp Stephan III Lipóvniczky
 • 1886-1886: bp Arnold Ipolyi-Stummer
 • 1887-1902: kard. Laurentius Schlauch
 • 1903-1908: bp Paul III Szmrecsányi
 • 1911-1923: bp Miklós Széchenyi de Salvar-Felsővidék
 • 1923-1927: ks. Emmerich Bjelik, administrator apostolski
 • 1927-1930: ks. Antonius Mayer, administrator apostolski
 • 1930-1930: ks. Stephanus Szabó, administrator apostolski
 • 1930-1939: bp Stephanus IV Fiedler
 • 1939-1942: ks. Aaron Márton, administrator apostolski
 • 1942-1952: ks. Johannes Scheffler, administrator apostolski
 • 1952-1960: ks. Josephus Pop, wikariusz kapitulny
 • 1960-1966: ks. Ludovicus Czumbel, ordinarius substitutus
 • 1960-1968: ks. Franciscus Bélteki, wikariusz generalny
 • 1966-1983: ks. Franciscus Sipos, ordinarius substitutus
 • 1968-1982: ks. Ladislaus Hosszú, wikariusz generalny
 • 1983-1990: ks. Stephanus Dászkál, Ordinarius ad nutum Sanctae Sedis
 • 1990-2008: bp József Tempfli
 • od 2008 r.: bp László Böcskei
 • Zobacz też[]

 • Diecezja Oradea Mare
 • Linki zewnętrzne[]

 • Pełna lista biskupów na stronie diecezji Oradea Mare
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Ferdynand I Habsburg (ur. 10 marca 1503 w Alcalá de Henares, zm. 25 lipca 1564 w Wiedniu) – arcyksiążę Austrii oraz książę Styrii, Krainy i Karyntii od 1521, hrabia Tyrolu w latach od 1522, król Czech i Węgier od 1526, król niemiecki od 1531, Święty Cesarz Rzymski od 1556 z dynastii Habsburgów.Arnold Ipolyi-Stummer (ur. 20 października 1823 r. w Kosihy nad Ipľom, zm. 2 grudnia 1886 r. w Oradei) – węgierski duchowny katolicki, historyk, ósmy biskup ordynariusz bańskobystrzycki od 1871 roku.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ordynariusz – w Kościele katolickim są to wszyscy wyżsi przełożeni - oprócz biskupa rzymskiego, także biskupi diecezjalni oraz inni, którzy - choćby tylko czasowo - są przełożonymi Kościoła partykularnego lub wspólnoty do niego przyrównanej, jak również ci, którzy w nich posiadają ogólną wykonawczą władzę zwyczajną, mianowicie wikariusze generalni i wikariusz biskupi, a także - dla własnych członków - wyżsi przełożeni kleryckich instytutów zakonnych na prawie papieskim i kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego na prawie papieskim, którzy posiadają przynajmniej zwyczajną władzę wykonawczą.
  Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.
  József Tempfli (ur. 9 kwietnia 1931 w Urziceni, zm. 25 maja 2016 w Oradea) – rumuński duchowny katolicki, biskup Oradea Mare 1990-2008.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.