• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biskupi i arcybiskupi prascy

  Przeczytaj także...
  Nymburk (niem. Nimburg, Neuenburg an der Elbe) - miasto powiatowe w Czechach w kraju środkowoczeskim nad rzeką Łabą, 53 km na wschód od Pragi.Arcybiskup (gr. αρχή, arché - pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos - nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").
  Papież (Ojciec Święty) (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus; wł. papa, gr. pappas; forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa Miasto Watykan. Obecnym papieżem jest Franciszek.
  Herb arcybiskupów praskich

  Biskupi i arcybiskupi prascy – lista biskupów i arcybiskupów praskich. Od 1627 r. arcybiskupom metropolitom praskim przysługuje tytuł prymasa Czech.

  Biskupi prascy (973-1344)[]

  Arcybiskupi prascy (1344-1471)[]

  Sedewakancja[]

 • 1421-1561: Konsystorz
 • Po schizmie Konráda z Vechty arcybiskupstwo praskie do 1561 roku pozostawało formalnie nie obsadzone. Rolę naczelnego organu sądowo-administracyjnego dla kościoła rzymskokatolickiego w Czechach na ten czas pełniła kapituła katedry praskiej (Horní konzistoř u sv. Víta). Jej odpowiednikiem w kościele utrakwistycznym była kapituła kościoła tyńskiego (Dolní konzistoř u Týnského chrámu).

  Archidiecezja praska (łac. Archidioecesis Pragensis, cze. Arcidiecéze pražská) - rzymskokatolicka archidiecezja czeska, obejmującą swoim zasięgiem środkową część Czech. Siedziba arcybiskupa znajduje się w katedrze św. Wita w Pradze. Jest on równocześnie metropolitą metropolii czeskiej.Husytyzm – ruch religijny i polityczny zapoczątkowany działalnością kaznodziejską, między innymi praskiego teologa Jana Husa.

  Administratorzy prascy (1421-1561)[]

 • 1421-1430: kard. Jan Železný
 • 14301434: bp Konrád ze Zvole
 • 14341444: Szymon z Nymburka/Jan z Duby/Jerzy z Pragi
 • 14341442: Jan z Duby
 • 14421446: Jerzy z Pragi
 • 14461453: Prokop z Kladrub
 • 14531458: Wacław Hněvsín z Krumlova/Mikołaj z Krumlova
 • 14581460: Wacław Hněvsín z Krumlova
 • 1461-1461: Mikołaj z Krumlova
 • 14611462: Jan Šimanek z Krumlova/Hilary z Litoměřic
 • 1462-1461: Marcin Terra
 • 14621468: Hilary z Litoměřic
 • 14681481: Jan Šimanek z Krumlova
 • 14681483: Jan (Hanusch)
 • 14811484: Wacław z Plan
 • 14841498: Paweł Pouček
 • 14981510: Ambroży z Pilzna
 • 14981501: Błażej Kremer
 • 15111525: Jan Žák
 • 15251544: Ernest ze Schleinitz
 • 15441557: Walentyn Hahn
 • 15441554: Jan Podbradský
 • 15541561: Henryk Písek (Scribonius)
 • Arcybiskupi prascy (od 1561)[]

  Zobacz też[]

 • Archidiecezja praska
 • Przypisy

  1. W latach 1421-1431 arcybiskup husycki, ekskomunikowany w 1426 r.
  2. Arcybiskup elekt, wybrany na mocy kompaktów praskich, nieuznawany przez kapitułę katedry praskiej, od 1462 roku nieuznawany przez papieża, administrator kościoła utrakwistycznego.
  3. Był równocześnie biskupem ołomunieckim.
  4. Był równocześnie biskupem ołomunieckim.
  5. Arcybiskup elekt, zmarł przed objęciem urzędu.

  Linki zewnętrzne[]

 • Archidiecezja praska
 • Kompaktaty praskie lub kompakty praskie - ugoda zawarta w 1436 w Pradze przez umiarkowany odłam husytów (utrakwistów) z soborem bazylejskim.Český Krumlov (niem. Böhmisch Krumau, Krummau) – miasto w Czechach, w kraju południowoczeskim. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 2 216 ha, a liczba jego mieszkańców 14 146 osób. Miasto leżące nad brzegami wijącej się w tym miejscu Wełtawy powstało wokół XIII-wiecznego zamku. Zbudowany na nadbrzeżnej skale zamek służył ochronie brodu przez rzekę. Český Krumlov stanowi przykład małego, średniowiecznego miasteczka Europy Środkowej, które rozwijało się bez zakłóceń przez pięć wieków, zachowując w ten sposób nienaruszone dziedzictwo architektoniczne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Konsystorz (łac. consistorium – zgromadzenie) – zebranie, zgromadzenie określonego gremium w celu rozwiązania ważnych spraw:
  Utrakwiści, także kalikstyni – pierwotnie określenie wszystkich husytów, później umiarkowany ich odłam z głównym ośrodkiem życia religijnego w Pradze.
  Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.
  Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.
  Prymas (łac. primas, od primus – pierwszy) – tytuł arcybiskupów katolickich związany z niektórymi stolicami biskupimi i ich historyczną rolą.
  Litomierzyce (czes. Litoměřice niem. Leitmeritz) – miasto w Czechach, w kraju usteckim, (Czeskie Średniogórze), u zbiegu Łaby i Ochrzy. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 1799 ha, a liczba jego mieszkańców 24 489 osób.
  Jan Železný (ur. ok. 1360 r., zm. 9 października 1430 w Ostrzyhomiu) – biskup Litomyśla w latach 1388-1418, administrator diecezji ołomunieckiej w latach 1416-1418, biskup ołomuniecki w latach 1418-1430, administrator archidiecezji praskiej w latach 1421-1430, biskup Vác w 1430, kardynał.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.