• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biskup Frascati

  Przeczytaj także...
  Girolamo Colonna (ur. 23 marca 1604 w Orsogna k. Chieti, zm. 4 września 1666 w Finale Marina k. Genui) – włoski kardynał.Antoniotto Pallavicini (ur. 1441, zm. 10 września 1507) – włoski duchowny. Biskup Ventimiglia (1484-87) i Orense (od 1486). 1484-89 Datariusz papieża Innocentego VIII, który w 1489 mianował go kardynałem. Biskup Tournai (1491-94) i Lamego (1492-93). Uczestniczył w konklawe 1492. Papież Aleksander VI w zamian za poparcie mianował go administratorem diecezji Pampeluna. Administrator diecezji Lectoure 1494-98. Bliski współpracownik Aleksandra VI, m.in. był jego legatem wobec króla Francji Karola VIII. 1497 członek 6-osobowej komisji kardynalskiej ds. reformy Kościoła. W kwietniu 1503 mianowany kardynałem-biskupem Tusculum. Uczestniczył w wyborze Piusa III i Juliusza II w 1503. Od grudnia 1503 kardynał-biskup Palestriny. Legat Juliusza II wobec króla Francji Ludwika XII w 1507 w celu formowania ligi przeciw Republice Wenecji. Zmarł po powrocie z tej legacji w wieku 66 lat.
  Mario Mattei (ur. 6 września 1792 w Perugii – zm. 7 października 1870 w Rzymie) – włoski duchowny. Mianowany kardynałem na konsystorzu 2 lipca 1832 przez papieża Grzegorza XVI. W grudniu 1840 został sekretarzem spraw zagranicznych w sekretariacie stanu Stolicy Apostolskiej. Archiprezbiter Bazyliki Św. Piotra na Watykanie od 1843 roku. Kardynał-biskup Frascati 1844-54 i Porto 1854-60. Prefekt Trybunału Sygnatury Apostolskiej od 1854 do 1858, następnie prodatariusz Jego Świątobliwości. 30 września 1860 został dziekanem kolegium kardynalskiego, kilka miesięcy później objął przypisaną do tej funkcji diecezję Ostia. Legat apostolski w Velletri. Uczestniczył w soborze watykańskim I 1869-1870. Zmarł w Rzymie, 17 dni po jego zajęciu przez Włochów.

  Biskup Frascati − biskup diecezji Frascati, jednej z siedmiu diecezji suburbikarnych. Od VIII wieku do 1962 roku biskupi tej diecezji byli ex officio kardynałami. W 1962 Papież Jan XXIII postanowił, że kardynałowie-biskupi są jedynie tytularnymi biskupami diecezji suburbikarnych, powierzając faktyczną jurysdykcję nad nimi zwykłym biskupom ordynariuszom.

  Jean-Marie Cardinal Villot (ur. 11 października 1905 w Saint-Amant-Tallende, zm. 9 marca 1979 w Rzymie) – francuski kardynał, arcybiskup Lyonu, członek Kurii Rzymskiej, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej w latach 1969-1979.Alfonso Gesualdo (ur. 20 października 1540 w Calitri, zm. 14 lutego 1603 w Neapolu) – włoski duchowny. Był przyrodnim bratem Karola Boromeusza. W 1561 mianowany kardynałem i arcybiskupem Conza (zrezygnował 1572). Pracował w administracji Państwa Kościelnego m.in. jako gubernator Amelia i legat w prowincji Marche. Biskup Albano 1583-87 Prefekt Kongregacji ds. Obrzędów od 1585. Protektor Portugalii i Neapolu w Kurii Rzymskiej. Biskup Frascati 1587−89 i Porto e Santa Rufina 1589−91. Uczestniczył w obu konklawe 1590 jako subdziekan Św. Kolegium. W 1591 został przeniesiony do diecezji Ostia e Velletri. Jako dziekan kolegium kardynalskiego przewodniczył konklawe 1591 i 1592 oraz udzielił sakry biskupiej papieżowi Klemensowi VIII. Arcybiskup Neapolu od 1596. Zmarł w Neapolu.

  Początkowo siedziba diecezji znajdowała się w Gabii, następnie w Labico, a od XI wieku w Tusculum, które ostatecznie dało oficjalną, łacińską nazwę diecezji. Po zniszczeniu Tusculum (1191) kardynałowie-biskupi zaczęli rezydować w Rzymie, gdzie papież Honoriusz III w 1219 nadał im kościół S. Maria in Monasterio. Dopiero w 1538 siedzibę diecezji przeniesiono do Frascati. W języku łacińskim diecezja nadal jednak nosi tytuł nieistniejącego od ponad 800 lat miasta Tusculum.

  Aleksander VIII (łac. Alexander VIII, właśc. Pietro Vito Ottoboni; ur. 22 kwietnia 1610 w Wenecji, zm. 1 lutego 1691 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, papież w okresie od 6 października 1689 do 1 lutego 1691.Jean Baptiste François Pitra (ur. 1 sierpnia 1812, zm. 9 lutego 1889) – francuski duchowny rzymskokatolicki benedyktyn, święcenia kapłańskie przyjął w 1836. Kreowany kardynałem na konsystorzu w 1863. Prefekt Biblioteki Watykańskiej (1869-1875) i Tajnych Archiwów Watykańskich (1869-1879). Kardynał-biskup Frascati (1879-1884) i Porto-Santa Rufina (1884-1889). Wicedziekan Kolegium Kardynalskiego (1884-1889).

  Obecnym (od 10 maja 2008) kardynałem-biskupem Frascati jest kardynał Tarcisio Bertone.

  Kardynałowie-biskupi Frascati[]

  Kardynałowie-biskupi Gabii[]

 • Sisinnius (732)
 • Nicetas (743-745)
 • Piotr (761)
 • Jerzy (826)
 • Piotr (853-869)
 • Leo (879)
 • Kardynałowie-biskupi Labico/Tusculum[]

 • Lunisso (963-968)
 • Benedykt (998-999)
 • Leo (?) (1004)
 • Johannes Homo (1015)
 • Dominik (1024-1036)
 • Giovanni di Tuscolo (1044)
 • Pietro (ca.1055-ca.1063)
 • Giovanni (1065-ca.1072)
 • Giovanni Minuto (ca.1072-1094)
 • Bovo (1099)
 • Pietro w latach 50. XI wieku był pierwszym biskupem występującym w źródłach zamiennie jako "biskup Labico" lub "biskup Tusculum". Jego dwaj następcy występują wyłącznie jako biskupi tuskulańscy, natomiast Bovo był ostatnim biskupem tytułującym się jako biskup Labico.

  Mikołaj V (właśc. Pietro Rainalducci; ur. ok. 1275 w Corvaro, zm. 16 października 1333 w Awinionie) – antypapież w okresie od 12 maja 1328 do 25 lipca 1330, podczas pontyfikatu papieża Jana XXII w Awinionie.Rodolfo Pio di Carpi (ur. 22 lutego 1500 w Carpi koło Modeny, zm. 2 maja 1564 w Rzymie) – włoski kardynał. W 1516 wstąpił do zakonu joannitów. Biskup Faenza 1528-44. Nuncjusz apostolski we Francji (1530) i Sabaudii (1533). Jako legat papieski kilkakrotnie mediował między cesarzem Karolem V i królem Francji Franciszkiem I. Kreowany kardynałem-prezbiterem w 1536 roku. Protektor królestwa Szkocji oraz zakonów kapucynów i jezuitów. Inkwizytor Kongregacji Św. Oficjum. Ufundował akademię w Meldola (Accademia degli imperfecti). Administrator diecezji Girgenti od 1544. Legat papieski w prowincji Patrymonium 1551. W 1553 uzyskał promocję do diecezji suburikarnej Albano (1553), Frascati (1553-55) i Porto e Santa Rufina (1555-62). Uczestniczył w konklawe 1559. Przez ostatnie dwa lata życia był biskupem Ostii i dziekanem Św. Kolegium. Uchodził za mądrego sługę i reformatora Kościoła oraz zdolnego administratora, był także protektorem artystów i kolekcjonerem dzieł sztuki. Zmarł na podagrę.

  Kardynałowie-biskupi Tusculum[]

 • Giovanni Marsicano (1100-1119)
 • Divizzo (1121-1122)
 • Gilles (1123-1139, 1130-38 w obediencji Anakleta II)
 • Imar (1142-1159, 1159-1161 w obediencji "wiktoryńskiej")
 • Ubaldo di Prato (obediencja "wiktoryńska" 1162)
 • Marcin (obediencja "wiktoryńska" 1167-1174/78)
 • Ugo Pierleoni (1165-1166)
 • Odon de Soissons(1170-1171)
 • Pierre Ithier de Pavie (1179-1182)
 • 1191 – zniszczenie Tusculum
 • Niccolo de Romanis (1204-1218)
 • Niccolo de Chiaramonte (1219-1227)
 • Jacques de Vitry (1229-1240)
 • Odon de Châteauroux (1244-1273)
 • Pedro Hispano (elekt 1273-1274, biskup 1274-1276)
 • Ordoño Alvares (1278-1285)
 • Giovanni Boccamazza (1285-1309)
 • Berenger Fredol (1309-1323)
 • Bertrand Augier de la Tour (1323-1333)
 • Bonifazio Donoratico (obediencja antypapieża Mikołaja V, 1328)
 • Paolo da Viterbo (?) (obediencja antypapieża Mikołaja V, 1328-1330)
 • Annibale di Ceccano (1333-1350)
 • Guillaume de Court (1350-1361)
 • Nicola Capocci (1361-1368)
 • Gilles Ayscellin de Montaigu (1368-1378)
 • Tommaso da Frignano (1380-1381)
 • Pileo di Prata (1385-1387 i ponownie 1391-1400)
 • Guillaume de Chanac (obediencja awiniońska 1383)
 • Jean de la Grange (obediencja awiniońska 1385-1402)
 • Pierre Girard (obediencja awiniońska 1405-1409 i pizańska 1409-1415)
 • Enrico Minutoli (1405-1409)
 • Baldassare Cossa (1419)
 • Antonio Panciera (administrator 1420-31, biskup 1431)
 • Hughes Lancelot de Lusignan (1436-1442, od 1440 obediencja bazylejska)
 • Louis de Luxembourg (1442-1443)
 • Julian Cesarini (1444)
 • Bessarion (1449-1468)
 • Latino Orsini (1468-1477)
 • Giacomo Ammannati-Piccolomini (1477-1479)
 • Giovanni Battista Zeno (1479-1501)
 • Jorge da Costa (1501-1503)
 • Antoniotto Pallavicini (1503)
 • Giovanni Antonio Sangiorgi (1503-1507)
 • Bernardino Lopez de Carvajal (1507-1508)
 • Guillaume Briçonet (1508-1509)
 • Domenico Grimani (1509-1511)
 • Philippe de Luxembourg (1511-1519)
 • Alessandro Farnese (1519-1523)
 • François Guillaume de Clermont (1523-1541)
 • W 1538 siedzibę diecezji przeniesiono do Frascati
 • Kardynałowie-biskupi Frascati[]

 • Marino Grimani (1541-1543)
 • Philippe de la Chambre (1543-1550)
 • Gian Pietro Carafa (1550-1553)
 • Jean du Bellay (1553)
 • Rodolfo Pio di Carpi (1553-1555)
 • Juan Álvarez de Toledo (1555-1557)
 • Francesco Pisani (1557-1562)
 • Federico Cesi (1562-1564)
 • Giovanni Girolamo Morone (1564-1565)
 • Alessandro Farnese (1565-1578)
 • Giacomo Savelli (1578-1583)
 • Giovanni Antonio Serbelloni (1583-1587)
 • Alfonso Gesualdo (1587-1589)
 • Innico d'Avalos d'Aragona (1589-1591)
 • Tolomeo Gallio (1591-1600)
 • Ludovico Madruzzo (1591-1600)
 • Girolamo Simoncelli (1600-1603)
 • Domenico Pinelli (1603-1605)
 • Antonio Maria Galli (1605-1608)
 • Mariano Pierbenedetti (1608-1611)
 • Giovanni Evangelista Pallotta (1611-1620)
 • Francesco Sforza di Santa Fiore (1620-1624)
 • Odoardo Farnese (1624-1626)
 • Giovanni Battista Deti (1626)
 • Bonifacio Bevilacqua (1626-1627)
 • Andrea Baroni Peretti Montalto (1627-1629)
 • Giovanni Garzia Millini (1629-1629)
 • Marcello Lante della Rovere (1629-1639)
 • Giulio Savelli (1639-1644)
 • Giulio Roma (1644-1645)
 • Carlo de Medici (1645-1652)
 • Giulio Cesare Sacchetti (1652-1655)
 • Antonio Barberini (1655-1661)
 • Girolamo Colonna (1661-1666)
 • Giovanni Battista Pallotta (1666-1668)
 • Francesco Maria Brancati (1668-1671)
 • Ulderico Carpegna (1671-1675)
 • Virginio Orsini (1675-1676)
 • Carlo Rossetti (1676-1680)
 • Alderano Cibo (1680-1683)
 • Pietro Vito Ottoboni (1683-1687)
 • Giacomo Franzoni (1687-1693)
 • Nicolò Acciaioli (1693-1701)
 • Vincenzo Maria Orsini de Gravina (1701-1715)
 • Sebastiano Antonio Tanara (1715-1721)
 • Francesco del Giudice (1721-1724)
 • Francesco Pignatelli (1724-1725)
 • Lorenzo Corsini (1725-1730)
 • Pietro Ottoboni (1730-1734)
 • Pier Marcellino Corradini (1734-1743)
 • Giuseppe Accoramboni (1743-1747)
 • Vincenzo Bichi (1747-1750)
 • Giovanni Guadagni (1750-1756)
 • Carlo Maria Sacripante (1756-1758)
 • Camillo Paolucci (1758-1761)
 • Henry Benedict Stuart (1761-1803)
 • Giuseppe Maria Doria Pamphili (1803-1814)
 • Giulio Maria della Somaglia (1814-1818)
 • Bartolomeo Pacca (1818-1821)
 • Francesco Saverio Castiglioni (1821-1829)
 • Emanuele de Gregorio (1829-1837)
 • Ludovico Micara (1837-1844)
 • Mario Mattei (1844-1854)
 • Antonio Maria Cagiano (1854-1867)
 • Nicola Clarelli Parracciani (1867-1872)
 • Filippo Maria Guidi (1872-1879)
 • Giovanni Battista Pitra (1879-1884)
 • Edward Henry Howard (1884-1892)
 • Tommaso Maria Zigliara (1893-1893)
 • Serafino Vannutelli (1893-1903)
 • Francesco Satolli (1903-1910)
 • Francesco di Paola Cassetta (1911-1919)
 • Giulio Boschi (1919-1920)
 • Giovanni Cagliero (1920-1926)
 • Michele Lega (1926-1935)
 • Francesco Marchetti Selvaggiani (1936-1951)
 • Federico Tedeschini (1951-1959)
 • Gaetano Cicognani (1959-1962)
 • Tytularni kardynałowie-biskupi Frascati[]

 • Amleto Giovanni Cicognani (1962-1973)
 • Jean Villot (1974-1979)
 • Paolo Bertoli (1979-2001)
 • Alfonso López Trujillo (2001-2008)
 • Tarcisio Bertone (od 2008)
 • Biskupi Frascati[]

 • Luigi Liverzani (1962-1989)
 • Giuseppe Matarrese (1989-2009)
 • Raffaello Martinelli (od 2009)
 • Bibliografia[]

 • Otto Kares, Chronologie der Kardinalbischöfe im elften Jahrhundert, (w:) Festschrift zur Jahrhundertfeier des Gymnasiums am Burgplatz in Essen, Essen 1924
 • Rudolf Hüls, Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms: 1049–1130, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 1977
 • Johannes M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalskollegiums von 1130-1181, Berlin 1912
 • Werner Maleczek, Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216, Wiedeń 1984
 • Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. I-VI, 1913
 • S. Miranda: The Cardinals of the Holy Roman Church
 • Berenger Fredol (ur. 1250 w Lavérune – zm. 11 czerwca 1323 w Awinionie) – francuski kardynał. Wuj kardynała Berenguera FredolaPaweł IV CRT (łac. Paulus IV, właśc. Giovanni Pietro Carafa; ur. 28 czerwca 1476 w Capriglia Irpina, zm. 18 sierpnia 1559 w Rzymie) – papież w okresie od 23 maja 1555 do 18 sierpnia 1559. Jeden z założycieli zakonu teatynów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pius VIII (łac. Pius VIII, właśc. Francesco Saverio Castiglioni; ur. 20 listopada 1761 w Cingoli, zm. 30 listopada 1830 w Rzymie) – papież od 31 marca 1829 do 30 listopada 1830.
  Francesco Marchetti Selvaggiani (ur. 1 października 1871 w Rzymie, zm. 13 stycznia 1951 tamże) − włoski biskup rzymskokatolicki, kardynał od 1930, sekretarz Kongregacji Nauki Wiary w latach 1939–1951, dziekan Kolegium Kardynałów w latach 1948–1951.
  Domenico Grimani (ur. 19 lutego 1461 w Wenecji, zm. 27 sierpnia 1523 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, kardynał i patryiarcha, najstarszy syn Antonio Grimaniego i Catariny Loredan.
  Serafino Vannutelli (ur. 26 listopada 1834 w Genazzano, zm. 19 sierpnia 1915 w Rzymie) – włoski kardynał. Brat kardynała Vincenzo Vannutelli.
  Gaetano Cicognani (ur. 26 listopada 1881 w Brisighella, zm. 5 lutego 1962 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, dyplomata, kardynał.
  Bernardino López de Carvajal (ur. 8 września 1456 w Plasencia, zm. 16 grudnia 1523 w Rzymie) – hiszpański duchowny, kardynał.
  Alfonso López Trujillo (ur. 8 listopada 1935 w Villahermosa – zm. 19 kwietnia 2008 w Rzymie), kolumbijski duchowny katolicki, arcybiskup Medellín, kardynał.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.