• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biruta

  Przeczytaj także...
  Etnografia – dyscyplina naukowa zajmująca się całościowym opisem i analizą kultur ludowych różnych społeczności i grup etnicznych. Jej zakres obejmuje teorię kultury ludowej jak i badanie poszczególnych jej dziedzin i wytworów materialnych. W zależności od tradycji naukowej, pod pojęciem etnografia rozumie się wszystkie nauki etnologiczne, bądź też jedną z tych nauk.Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.
  Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska (ur. 26 sierpnia 1927 w Krakowie) – polska prawnik, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

  Biruta (Birutė) – imię żeńskie pochodzenia litewskiego.

  Znane osoby o imieniu Biruta:

 • Biruta, żona księcia Kiejstuta;
 • Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, prawniczka polska, była sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
 • Przezwisko „Biruta” nosiła również Anna Stogowska – ukochana Marcina Borowicza, bohatera Syzyfowych prac.

  Pseudonim „Biruta” nosiła również Amelia Derewińska(ros.) (1863–1891) – polska i białoruska etnografka.

  Trybunał Konstytucyjny (TK) – polski sąd konstytucyjny, organ władzy sądowniczej. Został utworzony w 1982 i rozpoczął działalność orzeczniczą w 1986. Jego podstawowym zadaniem jest sądowa kontrola konstytucyjności prawa: kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. sąd prawa). Kiejstut, Kęstutis (ur. ok. 1308/1310, zm. 15 sierpnia 1382) – książę trocki, współrządca (wraz z Olgierdem) Litwy od 1345, wielki książę litewski 1381-1382, syn Giedymina, ojciec Witolda, Zygmunta i Danuty Anny. W 1381 po zdobyciu Wilna popadł w konflikt ze swoim bratankiem, Władysławem Jagiełłą, synem Olgierda, po którym Jagiełło uwięził stryja w Krewie. Niedługo później Kiejstut zmarł, być może zgładzony z rozkazu bratanka. Z małżeństwa z Birutą pozostawił synów Witolda i Zygmunta oraz córkę Ryngałłę.

  Biruta imieniny obchodzi 24 listopada.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • inne artykuły i przekierowania do artykułów zaczynające się od imienia Biruta
 • inne artykuły i przekierowania do artykułów zaczynające się od imienia Birutė
 • inne artykuły i przekierowania do artykułów zaczynające się od imienia Birute
 • Warto wiedzieć że... beta

  Syzyfowe prace – powieść Stefana Żeromskiego, która po raz pierwszy ukazała się w Nowej Reformie od 7 lipca do 24 września 1897 roku. Żeromski opublikował ją pod pseudonimem Maurycy Zych. Pod tymże pseudonimem wydał ją w formie książkowej we Lwowie w 1898 r. Ocenzurowana i przygotowana do druku przez pisarza powieść ukazała się w zaborze rosyjskim w 1909 r. pod tytułem Andrzej Radek, czyli Syzyfowe prace.
  Imię (łac. nomen) – osobista nazwa nadawana osobie przez grupę, do której należy. Wraz (z ewentualnym drugim i następnymi imionami oraz) z nazwiskiem, czasem patronimikiem (ros. отчество (trans.) otcziestwo), a rzadziej przydomkiem stanowi u większości ludów podstawowe określenie danej osoby.
  24 listopada jest 328. (w latach przestępnych 329.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 37 dni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.779 sek.