• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biogram

  Przeczytaj także...
  Leksykon (słownik encyklopedyczny, z późn. gr. leksikón) – uporządkowany zbiór wiedzy ujęty w formie haseł wraz z ich podstawowymi opisami, lub też zawierający wiedzę encyklopedyczną w formie skondensowanej. Jest formą pośrednią pomiędzy słownikiem opisującym hasła czysto definicyjnie, a encyklopedią, zawierającą artykuły bogato opisujące przedstawiane tematy.Słownik – zbiór słów lub wyrażeń ułożonych i opracowanych według określonej zasady. Struktura słownika dzieli się na artykuły hasłowe ułożone w porządku alfabetycznym, rzadziej tematycznym lub gniazdowym (w oparciu o wspólne gniazda etymologiczne).
  Polski Słownik Biograficzny (PSB) – wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000.

  Biogram – zwięzły życiorys w encyklopedii (słowniku, leksykonie), zawierający podstawowe informacje o życiu, dokonaniach, twórczości przedstawianej osoby; inaczej nota biograficzna.

  Encyklopedia (łac. encyclopaedia z stgr. ἐνκύκλιos, enkýklios – "tworzący krąg" + stgr. παιδεία, paideía – "wykształcenie") – kompendium ludzkiej wiedzy zapisane w formie zbioru artykułów hasłowych, złożonych z haseł (słów kluczowych) i tekstów je objaśniających (zawierających informacje dotyczące tych haseł). Hasła są ułożone w pewnym logicznym porządku, zazwyczaj alfabetycznym, dzięki czemu możliwe jest szybkie odnalezienie właściwej informacji.Biografia (gr. bíos – życie i gráphō – pisze) – opis życia postaci o charakterze naukowym, literackim lub popularyzatorskim. Opisywana postać zwykle jest wybitna.

  Wyróżniki biogramu:

 • imię i nazwisko opisywanej osoby;
 • czas, w którym ona żyła;
 • przedstawienie postaci (kim była);
 • jej dokonania i osiągnięcia;
 • zastosowanie skrótów;
 • równoważniki zdań;
 • poprawność ortograficzna i interpunkcja.
 • Zobacz też[]

 • biografia
 • Polski Słownik Biograficzny
 • Przypisy

  1. Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN, 1993, s. 167. ISBN 83-01-10902-5.

  Linki zewnętrzne[]

 • Internetowy polski słownik biograficzny
 • Baza Biogramów tworzona w Bibliotece Jagiellońskiej (zawiera opisy publikacji o życiu i bibliografiach osobowych Polaków żyjących od II poł. XIX wieku do dziś) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama