Biodata

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Biodata – termin dotyczący danych biograficznych używany w psychologii organizacji oraz pracy. Jest to dość szeroki termin obejmujący różnorodne informacje dotyczące historii życia. Obejmuje on takie kategorie informacji jak: wiek, wykształcenie, doświadczenia zawodowe, nagrody i kary, szczególnych życiowych aktywności i zainteresowań, postaw, wartości itp. Informacje tego typu zbierane są najczęściej w procesie selekcji i klasyfikacji kandydatów do pracy. Zakłada się przy tym, że przeszłe zachowania, doświadczenia czy właściwości jednostki mogą być wykorzystywane do przewidywania kariery zawodowej. Założenie to wynika stąd, że wiele ludzkich postaw czy wartości i powiązanych z nimi zachowań nie zmienia się szybko w czasie, a więc obecne zachowanie może być podobne do wcześniejszych zachowań. W celu zbierania danych biograficznych (biodata) opracowuje się różnego rodzaju kwestionariusze lub poddaje się analizie dane pochodzące z curriculum vitae.

Zachowanie (ang. behavior) człowieka lub zwierzęcia – skoordynowane postępowanie w odniesieniu do określonego otoczenia w określonym czasie, na który składają się wykonywane za pomocą grup mięśni reakcje ruchowe na bodźce z otoczenia.Postawa – uwewnętrzniona przez jednostkę, wyuczona skłonność (akt woli przejawiający się w czynach) do reagowania w społecznie określony sposób, szczególnie przez podejmowanie określonych działań w odpowiedzi na oczekiwania społeczne.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • Rekrutacja
  • Psychologia pracy – dziedzina psychologii stosowanej, obejmująca rozmaite aspekty organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi; początkowo ograniczała się do weryfikowania cech osobowości, predestynujących człowieka do pewnej pracy lub wykluczających go z jej wykonywania; stopniowo rozszerzyła swój przedmiot na wykrywanie i opis czynników stresogennych, pojawiających się w pracy fabrycznej (np. zatrudnienie przy taśmie lub automatach produkujących pewne detale), źródeł konfliktów, wpływu komunikacji międzyludzkiej w zakładzie na wydajność, optymalizację warunków pracy (np. barwa przedmiotów, oświetlenie, hałas, wibracje, działanie pola elektromagnetycznego); ustalenia p.p. pomagają w lepszej organizacji przedsiębiorstwa i podnoszeniu jego efektywności, zapobiegają także powstawaniu niektórych chorób zawodowych i wypadków przy pracy; przedmiotem zainteresowań p.p. są nie tylko fabryki, ale także szpitale, szkoły, więzienia i inne instytucje.
    Reklama