• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biocybernetyka

  Przeczytaj także...
  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.Cybernetyka (gr. kybernetes "sternik; zarządca" od kybernán "sterować; kontrolować") – nauka o systemach sterowania oraz związanym z tym przetwarzaniu i przekazywaniu informacji (komunikacja).
  Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, obrazowanie medyczne, telemedycyna, przetwarzanie obrazów, procesowanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, analiza systemowa, modelowanie 3D i optyka biomedyczna. Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenie laboratoryjne, lekarstwa oraz innego środki służące do terapii, które nieustannie wymagają rozwiązywania problemów.

  Biocybernetyka – dział cybernetyki zajmujący się badaniem procesów sterowania w układach biologicznych oraz sprzężeń pomiędzy tymi procesami a środowiskiem.

  Terminologia[]

  Określenie biocybernetyka wywodzi się od słów bio (gr. życie) i cybernetyka (gr. kybernetes "sternik; zarządca" od kybernán "sterować; kontrolować"). W literaturze można również spotkać się z określeniem cybernetyka biologiczna. W przypadku poszukiwania wiadomości z zakresu neuro cybernetyki zaleca się również szukać pod terminem neuorologia. Podobne postępowanie ma się w kwestii terminów stosowanych przy pracy informatycznej. Spotykając się z określeniem cybernetyka molekularna, wiadomości dotyczących problemów z tej dziedziny, należy szukać (prócz hasła biocybernetyka) również pod terminem molekularne systemy obliczeniowe, teoria systemów molekularnych lub systemy molekularne. Znajomość tych zasad jest bardzo przydatna w momencie, gdy poszukiwanie odpowiedzi dokonujemy poprzez przeglądarkę internetową.

  Bioinformatyka to dyscyplina zajmująca się stosowaniem narzędzi matematycznych i informatycznych do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych. Z bioinformatyką powiązane są: genomika, proteomika, metabolomika, transkryptomika i konektomika.System autonomiczny, Autonom - w cybernetyce to system mający zdolność sterowania się oraz zdolność przeciwdziałania utracie zdolności sterowania się. Aby spełnić te dwa warunki musi on zawierać, jako podsystemy, odpowiednio powiązane następujące organy: receptory, efektory, korelator, alimentator, akumulator i homeostat.

  Kategorie[]

 • biocybernetyka – nauka o procesach biologicznych
 • neurocybernetyka – cybernetyka w odniesieniu do modeli neurologicznych (psychocybernetyka; swoim obszarem obejmuje znikomą wiedzę, poprzez co nie można jej traktować jako osobnej dyscypliny naukowej)
 • cybernetyka molekularna – cybernetyka w odniesieniu do molekularnych systemów
 • cybernetyka celularna – cybernetyka w odniesieniu do systemów komórkowych (np. technika informacji, komórki biologiczne)
 • cybernetyka rozwoju (ewolucji) – nauka o rozwoju (ewolucji) systemów informacyjnych (Zapoznaj się również z: programowanie, algorytm)
 • Zobacz też[]

 • Bioinformatyka
 • Biomimetyka
 • Biomodelowanie
 • Inżynieria biomedyczna
 • System autonomiczny
 • Linki zewnętrzne[]

 • "Biological Cybernetics"
 • Neurocybernetyka - dział biocybernetyki, zajmujący się analizą i modelowaniem procesów przetwarzania informacji i sterowania w układach nerwowych zwierząt i człowieka. Główne kierunki prac to m.in.:Sterowanie polega na takim oddziaływaniu na dany obiekt aby osiągnąć określony cel. Samo sterowanie nie wiąże się zwykle bezpośrednio z wydatkiem energii, związane jest natomiast z pewną informacją w postaci sygnału. Natomiast efekt sterowania może wiązać się ze zmianami energii albo przemianami materii – szerzej to ujmując ze zmianami stanu (właściwości) obiektu. Obiekt, na który oddziałuje się podczas sterowania, nazywany jest obiektem sterowania.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bionika (od gr. bios – życie i mimesis – naśladować; inne nazwy: biomimetyka, biomimikra, inżynieria bioniczna) – interdyscyplinarna nauka badająca budowę i zasady działania organizmów oraz ich adaptowanie w technice (zwłaszcza w automatyce) i budowie urządzeń technicznych na wzór organizmu. Stara się poznawać i wykorzystać procesy sterujące działaniem organizmów w różnych działach techniki, głównie w automatyce, elektronice i mechanice. Patenty przygotowane przez naukowców wykorzystują rozwiązania występujące w naturze. Opracowanie nowych rozwiązań dzięki biomimetyce pozwoli na zmniejszenie przypadkowości w badaniach naukowych oraz umożliwi łatwiejsze generowanie nowych rozwiązań.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.