BioBlitz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Obóz BioBlitz w Auckland, Nowa Zelandia.

BioBlitz, również pisane małymi literami bioblitz, to wydarzenie będące krótkotrwałym badaniem biologicznym, mającym na celu zarejestrowanie wszystkich gatunków żyjących na wyznaczonym obszarze. Grupy naukowców, przyrodników-amatorów czy wolontariuszy prowadzą intensywne badania terenowe w ciągu nieprzerwanego czasu (na przykład 24 godzin). Jednym z celów wyróżniających BioBlitze od profesjonalnych badań terenowych, jest zwiększenie publicznego zaangażowania i zainteresowania tematyką różnorodności biologicznej. Z tego powodu BioBlitze często odbywają się w miejskich parkach czy rezerwatach położonych w pobliżu miast.

Wyspa Sobieszewska – największa pod względem powierzchni i zarazem najbardziej wysunięta na wschód dzielnica Gdańska położona na wyspie o tej samej nazwie w ujściu Wisły. Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

Cechy[ | edytuj kod]

Wydarzenie BioBlitz cechują różne możliwości i korzyści, w porównaniu do tradycyjnych badań naukowych. Niektóre z tych potencjalnych zalet to:

 • Zabawa – w porównaniu do mocno ustrukturyzowanych i opomiarowanych badań terenowych, na tego rodzaju imprezach panuje atmosfera święta, festiwalu. Krótki okres trwania poszukiwań dodatkowo zwiększa poziom zabawy (np. w formule zawodów).
 • Osadzenie lokalne – koncepcja różnorodności biologicznej na ogół kojarzy się z odległymi rafami koralowymi czy lasami tropikalnymi. BioBlitz daje ludziom szanse na odwiedzenie i zobaczenie, że lokalne parki są zasobne w różnorodność biologiczną a ich ochrona jest ważna.
 • Nauka – te jednodniowe imprezy zbierają podstawowe taksonomiczne informacje na temat niektórych grup gatunków.
 • Spotkania z naukowcami – BioBlitz zachęca ludzi do spotkania z pracującymi naukowcami i zadawania im pytań, interakcji.
 • Wykrywanie rzadkich i unikalnych gatunków/grup – kiedy wolontariusze i naukowcy pracują razem, są w stanie wykryć nietypowe lub specyficzne siedliska służące ochronie i zarządzaniu, a w niektórych przypadkach wspólne działania mogą się także przyczynić do odkrycia rzadkich gatunków.
 • Dokumentowanie występowania gatunków – BioBlitze nie zapewniają pełnej inwentaryzacji gatunków w danej lokalizacji, ale dają listę gatunków, która stanowi podstawę do pełniejszego badania i często pokazuje, jakie korzyści teren czy takson może odnieść z dalszych badań.
 • Pierwszy Bioblitz w Polsce zorganizował Komitet Badań Morza PAN w Sopocie, w maju 2008. W latach 2009–2011 odbyły się trzy kolejne BioBlitze w Sopocie i Gdyni. W 2016 Stacja Biologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowała BioBlitz na Wyspie Sobieszewskiej.

  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Warto wiedzieć że... beta

  Badania terenowe (ang. field work) to termin odnoszący się do wszelkiego rodzaju badań z zakresu nauk społecznych, w których badacz "rusza zza biurka" i przeprowadza swój projekt w analizowanej społeczności.
  Różnorodność biologiczna, bioróżnorodność (ang. biodiversity) – zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji.
  Park miejski – publiczna zorganizowana miejska przestrzeń zielona pełniąca funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne, a niekiedy także sportowe lub inne. Zazwyczaj zajmuje większą powierzchnię i pełni bardziej złożone funkcje niż ogród miejski. W parku wyznaczone są ścieżki i trasy do spacerowania (zwykle wybrukowane lub wyasfaltowane), w jego obrębie znajdują się także obiekty małej architektury (kosze na śmieci, ławki, latarnie itp.), a często również szalety, place zabaw, amfiteatry, altany, fontanny czy pomniki. Niektóre zespoły parkowe mają status zabytków przyrody.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Reklama