• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Binarne drzewo poszukiwań  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Algorytm iteracyjny - algorytm, który uzyskuje wynik przez powtarzanie danej operacji początkowo określoną liczbę razy lub aż do spełnienia określonego warunku. Niektóre problemy można rozwiązać zarówno za pomocą algorytmu iteracyjnego, jak i rekurencyjnego, jak np. problem wież Hanoi.Asymptotyczne tempo wzrostu jest miarą określającą zachowanie wartości funkcji wraz ze wzrostem jej argumentów. Stosowane jest szczególnie często w teorii obliczeń, w celu opisu złożoności obliczeniowej, czyli zależności ilości potrzebnych zasobów (np. czasu lub pamięci) od rozmiaru danych wejściowych algorytmu. Asymptotyczne tempo wzrostu opisuje jak szybko dana funkcja rośnie lub maleje, abstrahując od konkretnej postaci tych zmian.
  Binarne drzewo poszukiwań o wielkości równej 9, a wysokości równej 3; wierzchołek '8' jest tu korzeniem, a wierzchołki '1', '4', '7' i '13', to liście

  Binarne drzewo poszukiwań (ang. Binary Search Tree (BST)) – dynamiczna struktura danych będąca drzewem binarnym, w którym lewe poddrzewo każdego węzła zawiera wyłącznie elementy o kluczach nie większych niż klucz węzła a prawe poddrzewo zawiera wyłącznie elementy o kluczach nie mniejszych niż klucz węzła. Węzły, oprócz klucza, przechowują wskaźniki na swojego lewego i prawego syna oraz na swojego ojca.

  Drzewo AVL, nazywane również drzewem dopuszczalnym – zrównoważone binarne drzewo poszukiwań (BST), w którym wysokość lewego i prawego poddrzewa każdego węzła różni się co najwyżej o jeden. Nazwa AVL pochodzi od nazwisk rosyjskich matematyków: Adelsona-Velskiego oraz Landisa (właściwie: Gieorgij Adelson-Wielskij i Jewgienij Łandis), którzy zaproponowali rozwiązanie problemu utrzymania dobrego drzewa wyszukiwań w roku 1962.Tablica w informatyce to kontener danych dostępnych, w którym poszczególne komórki dostępne są za pomocą kluczy, które najczęściej przyjmują wartości numeryczne. Rozmiar tablicy jest albo ustalony z góry (tablice statyczne), albo może się zmieniać w trakcie wykonywania programu (tablice dynamiczne).

  Koszt wykonania podstawowych operacji w drzewie BST (wstawienie, wyszukanie, usunięcie węzła) jest proporcjonalny do wysokości drzewa h, ponieważ operacje wykonywane są wzdłuż drzewa. Fakt ten w notacji Landaua zapisuje się O(h). Jeżeli drzewo jest zrównoważone, to jego wysokość bliska jest logarytmowi dwójkowemu liczby węzłów zatem dla drzewa o n węzłach optymistyczny koszt każdej z podstawowych operacji wynosi O(log n). Z drugiej strony drzewo skrajnie niezrównoważone ma wysokość porównywalną z liczbą węzłów (w skrajnym przypadku drzewa zdegenerowanego do listy wartości te są równe: h=n), z tego powodu koszt pesymistyczny wzrasta do O(n).

  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) – polskie wydawnictwo założone w 1949 z siedzibą w Warszawie, do 1961 działało pod firmą Państwowe Wydawnictwa Techniczne.Rotacja drzewa – w informatyce operacja polegająca na lokalnej zmianie struktury binarnego drzewa poszukiwań (BST) z zachowaniem porządku wierzchołków. Rotacje stosuje się w drzewach BST do uzyskania wyważenia drzewa i minimalizacji jego wysokości, co prowadzi do zmniejszenia kosztu operacji na drzewie.

  Przechodząc drzewo metodą in-order, uzyskuje się ciąg wartości kluczy posortowanych niemalejąco.

  Binarne drzewa wyszukiwań często stosuje się w zadaniach, w których wymagane jest względnie szybkie sortowanie lub wyszukiwanie elementów, na przykład różnego rodzaju słowniki, kolejki priorytetowe.

  Programowanie dynamiczne jest techniką lub strategią projektowania algorytmów, stosowaną przeważnie do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych. Jest alternatywą dla niektórych zagadnień rozwiązywanych za pomocą algorytmów zachłannych. Wynalazcą techniki jest amerykański matematyk Richard Bellman, uhonorowany za to odkrycie medalem IEEE (ang. medal of honour) w 1979 roku.Wyszukiwanie binarne jest algorytmem opierającym się na metodzie dziel i zwyciężaj, który w czasie logarytmicznym stwierdza, czy szukany element znajduje się w uporządkowanej tablicy i jeśli się znajduje, podaje jego indeks. Np. jeśli tablica zawiera milion elementów, wyszukiwanie binarne musi sprawdzić maksymalnie 20 elementów ( log 2 ⁡ 1 000 000 ≈ 20 {displaystyle log _{2}{1,000,000}approx 20} ) w celu znalezienia żądanej wartości. Dla porównania wyszukiwanie liniowe wymaga w najgorszym przypadku przejrzenia wszystkich elementów tablicy.

  Spis treści

 • 1 Operacje wykonywane na drzewie
 • 1.1 Operacje wyszukiwania
 • 1.1.1 Wyszukiwanie dowolnego klucza w drzewie
 • 1.1.2 Wyszukiwanie najmniejszego i największego klucza w drzewie
 • 1.1.3 Wyszukiwanie następnika i poprzednika w drzewie
 • 1.2 Wstawianie klucza
 • 1.3 Usuwanie klucza
 • 2 Wyważanie drzewa
 • 3 Optymalne drzewo poszukiwań
 • 4 Implementacje
 • 5 Przypisy
 • 6 Zobacz też
 • Drzewo splay (drzewo rozchylane) – w informatyce – struktura danych w formie samodostosowującego się drzewa poszukiwań binarnych, wynaleziona przez Daniela Sleatora i Roberta Tarjana, reprezentująca zbiór elementów z porządkiem liniowym.Drzewo czerwono-czarne – rodzaj samoorganizującego się binarnego drzewa poszukiwań - struktury danych stosowanej w informatyce najczęściej do implementacji tablic asocjacyjnych. Została ona wynaleziona przez Rudolfa Bayera w 1972 roku, który nazwał je symetrycznymi binarnymi B-drzewami. Współczesną nazwę oraz dokładne zbadanie ich właściwości zawdzięcza się pracy "A dichromatic framework for balanced trees" z 1978 roku autorstwa Leo J. Guibasa oraz Roberta Sedgewicka.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.