• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biliard

  Przeczytaj także...
  Liczebniki główne potęg tysiąca o wykładniku naturalnym (takie jak tysiąc, milion, miliard i wyższe) są w różnych językach świata tworzone według różnych reguł. Dwa najbardziej rozpowszechnione systemy takich liczebników to długa skala (fr. échelle longue) i krótka skala (fr. échelle courte). Systemy te posługują się analogicznymi (różniącymi się jedynie ortografią) nazwami w odniesieniu do różnych liczb. Na przykład słowo bilion, które w Polsce i w większości krajów europejskich oznacza milion milionów (10), w krajach anglojęzycznych (ang. billion) określa tysiąc milionów (10). Wybór długiej lub krótkiej skali zależy od kraju, języka, a nawet dziedziny zastosowania danego liczebnika; bywało też, że władze decydowały o zmianie obowiązującej w danym państwie skali.Peta – przedrostek jednostki miary o symbolu P oznaczający mnożnik 1 000 000 000 000 000 = 10 (biliard).
  femto – przedrostek jednostki miary o symbolu f oznaczający mnożnik 0,000 000 000 000 001 = 10 (jedna biliardowa).

  Biliardliczba o wartości: 1 000 000 000 000 000 = 10.

  W krajach stosujących tzw. krótką skalę (głównie kraje anglojęzyczne) liczba 10 nosi nazwę kwadrylion, tak jak 10 w pozostałych krajach.

  W układzie SI mnożnikowi 10 odpowiada przedrostek jednostki miary peta o symbolu P, a jego odwrotności (jedna biliardowa) 10 odpowiada femto o symbolu f.

  Zobacz też[]

 • Liczba
 • Liczebniki główne potęg tysiąca
 • Przedrostki SI
 • Bibliografia[]

 • Nazwy wielkich (i małych) liczb
 • Kwadrylion – liczba o wartości: 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 10, czyli jedynka i 24 zera w zapisie dziesiętnym.Liczba – pojęcie abstrakcyjne, jedno z najczęściej używanych w matematyce. Pierwotnie liczby służyły do porównywania wielkości zbiorów przedmiotów (liczby naturalne), później także wielkości ciągłych (miary i wagi), obecnie w matematyce są rozważane jako twory abstrakcyjne, w oderwaniu od ewentualnych fizycznych zastosowań.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.