• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biliard

  Przeczytaj także...
  Liczebniki główne potęg tysiąca o wykładniku naturalnym (takie jak tysiąc, milion, miliard i wyższe) są w różnych językach świata tworzone według różnych reguł. Dwa najbardziej rozpowszechnione systemy takich liczebników to długa skala (fr. échelle longue) i krótka skala (fr. échelle courte). Systemy te posługują się analogicznymi (różniącymi się jedynie ortografią) nazwami w odniesieniu do różnych liczb. Na przykład słowo bilion, które w Polsce i w większości krajów europejskich oznacza milion milionów (10), w krajach anglojęzycznych (ang. billion) określa tysiąc milionów (10). Wybór długiej lub krótkiej skali zależy od kraju, języka, a nawet dziedziny zastosowania danego liczebnika; bywało też, że władze decydowały o zmianie obowiązującej w danym państwie skali.Przedrostek SI – prefiks wyrażający wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar opartych o system metryczny. Przedrostki zostały wdrożone w ramach układu SI, choć okazjonalnie stosuje się je także do jednostek spoza tego systemu (np. mililitr czy milisekunda kątowa).
  Peta – przedrostek jednostki miary o symbolu P oznaczający mnożnik 1 000 000 000 000 000 = 10 (biliard).

  Biliardliczba o wartości: 1 000 000 000 000 000 = 10. Termin biliard jest stosowany w nazewnictwie liczebników w skali długiej i nie ma swojego odpowiednika w skali krótkiej.

  W krajach stosujących krótką skalę (głównie kraje anglojęzyczne) liczba 10 nosi nazwę kwadrylion, tak jak 10 w pozostałych krajach.

  W układzie SI mnożnikowi 10 odpowiada przedrostek jednostki miary peta o symbolu P, a jego odwrotności (jedna biliardowa) 10 odpowiada femto o symbolu f.

  P (minuskuła: p) jest szesnastą literą alfabetu łacińskiego, dwudziestą drugą literą alfabetu polskiego i oznacza głoskę [p]. femto – przedrostek jednostki miary o symbolu f oznaczający mnożnik 0,000 000 000 000 001 = 10 (jedna biliardowa).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Liczba
 • Liczebniki główne potęg tysiąca
 • Przedrostki SI
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Nazwy wielkich (i małych) liczb




 • Warto wiedzieć że... beta

  F (minuskuła: f) – szósta litera alfabetu łacińskiego, dziewiąta litera alfabetu polskiego. Oznacza zwykle w danym języku spółgłoskę szczelinową wargowo-zębową bezdźwięczną, np. [f].
  Kwadrylion – liczba o wartości: 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 10, czyli jedynka i 24 zera w zapisie dziesiętnym.
  Liczba – pojęcie abstrakcyjne, jedno z najczęściej używanych w matematyce. Pierwotnie liczby służyły do porównywania wielkości zbiorów przedmiotów (liczby naturalne), później także wielkości ciągłych (miary i wagi), obecnie w matematyce są rozważane jako twory abstrakcyjne, w oderwaniu od ewentualnych fizycznych zastosowań.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.