• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bilans tlenowy

  Przeczytaj także...
  Detonacja – wybuch (fala reakcji chemicznych) rozprzestrzeniający się w materiale wybuchowym z prędkością ponaddźwiękową, a najczęściej z wysoką prędkością hiperdźwiękową (z reguły wynosi kilka km/s do max. 10 km/s ; w gazach 1,8 - 3 km/s , w ciałach stałych 4 - 10,3 km/s), powodujący powstanie w otaczającym go ośrodku fali uderzeniowej. Na jej czole występuje bardzo wysokie ciśnienie (do ok. 50 GPa) i temperatura (do ok. 5800 °C).Heksogen, cyklonit (T4, Hx, RDXRoyal Demolition Explosive lub Research Department Explosive) – organiczny związek chemiczny, jedna z nitroamin heterocyklicznych, stosowana jako materiał wybuchowy.
  Trotyl (2,4,6-trinitrotoluen, TNT), (NO2)3C6H2CH3 – organiczny związek chemiczny, nitrozwiązek, powszechnie stosowany jako kruszący materiał wybuchowy.

  Bilans tlenowy - w materiałach wybuchowych ilość tlenu powstała przy całkowitej przemianie materiału w NO2, H2O, SO2, CO2 itp. Jeśli ilość tlenu jest niewystarczająca do pełnego zakończenia reakcji utleniania, mówi się, że materiał posiada ujemny bilans tlenowy; jeżeli po zakończeniu pozostaje jeszcze wolny tlen - bilans jest dodatni. Bilans tlenowy wyraża się w procentach wagi, opatrując odpowiednim znakiem (+ lub -).

  Materiał wybuchowy – pojedynczy związek chemiczny lub mieszanina kilku związków chemicznych, która jest zdolna w odpowiednich warunkach do gwałtownej reakcji chemicznej o charakterze egzotermicznym, której towarzyszy wydzielenie wielkiej ilości produktów gazowych w postaci wybuchu (detonacji lub deflagracji).Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

  Bilans tlenowy materiału wybuchowego wylicza się z zawartości tlenu w jego składnikach; tak samo można policzyć (negatywny) bilans tlenowy dla niewybuchowych paliw. Obliczenia te (ze względu na złożoność reakcji podczas detonacji) mają charakter przybliżony, ale są użyteczne uzyskiwania pożądanego bilansu tlenowego w danym materiale. Przykładowo, by zminimalizować ilość trujących gazów (np. tlenku węgla CO, czadu), cywilne materiały wybuchowe muszą mieć zerowy bilans tlenowy.

  Tlenek węgla (nazwa Stocka: tlenek węgla(II); potocznie: czad), CO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia. Ma silne własności toksyczne.Nitrogliceryna, C3H5(ONO2)3 – organiczny związek chemiczny, ester kwasu azotowego i glicerolu, stosowany jako bardzo wrażliwy na uderzenia i inne bodźce materiał wybuchowy oraz lek z grupy nitratów, rozszerzający naczynia krwionośne (głównie żylne) podawany w ostrych napadach choroby niedokrwiennej serca w celu przerwania bólu wieńcowego. Wbrew nazwie potocznej nie jest związkiem nitrowym.

  Materiały wybuchowe można podzielić na trzy główne grupy:

 • w których zawartość tlenu jest wystarczająca, by w pełni utlenić wszystkie składniki, np. nitrogliceryna;
 • w których zawartość tlenu jest wystarczająca, by przekształcić wszystkie składniki co najmniej do postaci gazowej np. CO, N2, np. heksogen;
 • w których zawartość tlenu nie wystarcza, by zgazować wszystkie składniki, więc po detonacji zostaje nie spalony węgiel, np. trotyl.
 • Przypisy

  1. Oxygen balance. W: Rudolf Meyer, Josef Kohler, Axel Homburg: Explosives. Weinheim: Wiley-VCH, 2003, s. 242. ISBN 3527600515 9783527600519. (ang.)
  2. Ludomir Heger: Encyklopedia materiałów wybuchowych. Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 1979, s. 37-38.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.