• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bielinek - rezerwat przyrody

  Przeczytaj także...
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Cedynia – gmina miejsko-wiejska położona jest w południowo-zachodniej części powiatu gryfińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Cedynia.

  Bielinekleśny rezerwat przyrody, położony w pobliżu miejscowości Bielinek w gminie Cedynia, na zboczach doliny Odry. Powierzchnia rezerwatu wynosi 76,21 ha (akt powołujący z 1957 roku podawał 75,55 ha). Obejmuje zespoły leśno-stepowe z jedynym w Polsce stanowiskiem dębu omszonego, a także wieloma chronionymi, rzadko spotykanymi gatunkami kserotermicznymi (zbiorowiska Potentillo-Stipetum capillate i Adonido-Brachypodietum oraz Quercetum pubescenti-petraeae) i leśnymi (m.in. zbiorowiska Galio odorati-Fagetum i Luzulo pilosae-Fagetum oraz ciepłolubne łęgi Violo odorate-Ulmetum). Znajduje się w granicach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

  Dąb omszony (Quercus pubescens Willd.) – gatunek drzewa lub krzewu należący do rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.). Jest drzewem ciepłolubnym, występuje w zachodniej i południowej Europie, a także w Azji Mniejszej. Pospolity gatunek w obszarze śródziemnomorskim. W Polsce występuje na izolowanym stanowisku w rezerwacie Bielinek nad dolną Odrą, daleko na północ od północnej granicy zwartego zasięgu.Rezerwat leśny (symbol L) – rodzaj rezerwatu przyrody, w którym przedmiotem ochrony są pozostałości i fragmenty dawnych puszcz o charakterze pierwotnym, typy zbiorowisk leśnych, a także stanowiska drzew na granicach zasięgu.

  Obszar rezerwatu został objęty tymczasową formą ochrony już 11 listopada 1927 roku, a tydzień później wydano zarządzenie, na mocy którego teren w obecnych granicach rezerwatu stał się obszarem chronionym Naturschutzgebiet Bellinchen a. d. Oder (Obszar chroniony „Bielinek nad Odrą”). Po zmianie granic po zakończeniu II wojny światowej obiekt został uznany przez polskie władze za rezerwat florystyczny na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Nr 73 z 14 lutego 1957 r.

  Cedyński Park Krajobrazowy - park krajobrazowy położony w województwie zachodniopomorskim, wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry. Park obejmuje teren o powierzchni 308,5 km², zaś jego otulina zajmuje 531,2 km². W granicach parku znajdują się:Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Wzgórza Krzymowskie
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rezerwat przyrody Bielinek. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-06-03].
  2. Mieczysław Jasnowski "Przewodnik po województwie szczecińskim" Nasza przyroda, Wyd. Liga Ochrony Przyrody Warszawa 1971 s. 173
  3. Anna Cedro, Wojciech Antkowiak, Dendrochronologiczna analiza dwóch populacji gruszy pospolitej Pyrus pyraster (L.) Burgsd., w: Materiały konferencyjne. Konferencja naukowa Biologia i Ekologia Roślin Drzewiastych, Kórnik-Poznań, 21-23.10.2013, PAN/Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2013, s.109-110, ​ISBN 978-83-63400-903
  4. Rezerwaty. W: Cedyński Park Krajobrazowy [on-line]. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. [dostęp 2018-06-03].
  5. Rezerwaty. Nadleśnictwo Chojna – Lasy Państwowe, 2018-01-10. [dostęp 2018-06-03].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • eko.org.pl - artykuł o rezerwacie
 • Wzgórza Krzymowskie (pot. Karpaty Cedyńskie) - wzgórza morenowe w północno-zachodniej części Pojezierza Myśliborskiego (województwo zachodniopomorskie, powiat gryfiński). Najwyższy szczyt stanowi Zwierzyniec (167 m n.p.m.). Centralna część wzgórz, zwana Górami Krzymowskimi, porośnięta jest przez Puszczę Piaskową. Od zachodu Wzgórza stromo opadają ku Dolinie Dolnej Odry.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.