• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bielbaw

  Przeczytaj także...
  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.
  Augsburg – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, siedziba rejencji Szwabia, regionu Augsburg oraz powiatu Augsburg, chociaż do niego nie należy. Leży nad rzekami Lech i Wertach, na przedgórzu alpejskim na wysokości 494 m n.p.m.
  Zabudowania dawnej fabryki Dieriga w Bielawie

  Bielbaw (dawniej Christian Dierig AG) – przedsiębiorstwo produkujące tkaniny, obecne ponad 200 lat na śląskim rynku tekstylnym. W 2008 r., po ogłoszeniu upadłości, markę Bielbaw zakupiła spółka Greno.

  Produkcja[ | edytuj kod]

  Historia[ | edytuj kod]

  Przedsiębiorstwo powstało w 1805 roku. Jego założycielem był Christian Gottlob Dierig. Skupiał on miejscowych chałupników produkujących tkaniny bawełniane. Było to jedno z pierwszych takich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku.

  Skarb Państwa – podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (m.in. funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych). Jako osoba prawna w obrocie prawnym jest równoprawna z innymi osobami prawnymi i fizycznymi (w przeciwieństwie do uprawnień władczych państwa).Tkanina – wyrób włókienniczy płaski powstający w wyniku przeplatania ze sobą (według założonego splotu) wzajemnie prostopadłych układów nitek osnowy i wątku.

  Mimo zniszczeń, jakie odniósł zakład w czasie powstania tkaczy śląskich w 1844, potomkom Dieriga udało się w następnych latach doprowadzić przedsiębiorstwo do świetności. Pod nazwą Christian Dierig AG stało się ono w II poł. XIX w. największą fabryką tekstylną na Dolnym Śląsku. W czasie II wojny światowej dla Christian Dierig AG pracę świadczyły też kobiety z obozu Frauen Wohnlager XXII w Gellenau (Jeleniów).

  Dolny Śląsk (niem. Niederschlesien, śl-niem. Niederschläsing, czes. Dolní Slezsko, śl. Dolny Ślůnsk, łac. Silesia Inferior) – część historycznej krainy Śląska, położona w południowo-zachodniej Polsce nad środkową Odrą oraz w północnej części Czech.Bielawa (niem. Langenbielau) – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim. Bielawa położona jest na Przedgórzu Sudeckim, u podnóża Gór Sowich. Rozciąga się na długości 12 km wzdłuż potoku Bielawica (niem. Biele), na wysokości 280–345 m n.p.m. Historycznie leży na Dolnym Śląsku.
  Dawne nazwy
 • Christian Dierig Aktiengesellschaft
 • Państwowa Fabryka Wyrobów Bawełnianych Nr 1 w Bielawie
 • Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. II Armii Wojska Polskiego
 • Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. II Armii Wojska Polskiego „Bielbaw”
 • Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw” S. A.
 • Główne zakłady Dieriga w Bielawie zostały w 1945 znacjonalizowane przez państwo polskie, jednak dzięki posiadaniu fabryki w Augsburgu w zachodniej strefie okupacyjnej Niemiec, spółka Christian Dierig AG zachowała ciągłość prawną, i kierowana jest przez rodzinę Dierigów do dziś.

  Przedsiębiorstwo państwowe - przedsiębiorstwo, którego wyłącznym właścicielem jest państwo, a ściślej rzecz biorąc Skarb Państwa. Jest osobą prawną, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981). Należy je odróżnić od spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, które z prawnego punktu widzenia nie są przedsiębiorstwami państwowymi, ale spółkami uregulowanymi w Kodeksie spółek handlowych.Christian Gottlob Dierig (ur. 1781 w Bielawie - zm. 24 stycznia 1848 w Bielawie) - przemysłowiec niemiecki, jeden z pionierów przemysłu włókienniczego na Dolnym Śląsku.

  Zakłady w Bielawie funkcjonowały po 1945 jako Państwowa Fabryka Wyrobów Bawełnianych Nr 1, popularnie jednak zwane były Bielawską Jedynką. Od 1950 przyjęły nazwę Bielawskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. II Armii Wojska Polskiego, którą rozszerzono potem o łatwiej rozpoznawalny skrót Bielbaw.

  Produkcja - wszelka działalność ludzka, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych, przynoszących zyski producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczne. Natomiast produkcja wyrobów jest to działalność polegająca na wydobywaniu surowców mineralnych bądź przetwarzaniu surowców i materiałów na wyroby gotowe.Powstanie tkaczy śląskich 1844 roku - zryw rewolucyjny tkaczy z Bielawy i Pieszyc domagających się wyższych płac za swoją pracę. Spowodował wystąpienia w innych ośrodkach przemysłowych Przedgórza Sudeckiego. Stłumiony przez wojsko pruskie. Powstanie to stało się kanwą dla dramatu z 1892 roku pt. Tkacze (Die Weber), niemieckiego dramaturga Gerharta Hauptmanna.

  Do niedawna w Bielawie istniały przedsiębiorstwa włókiennicze – Bielbaw oraz Bieltex, które ogłosiły upadłość. W okresie swojej świetności zatrudniały 10 tys. pracowników.

  W roku 1992 przedsiębiorstwo państwowe BZPB im. II Armii Wojska Polskiego „Bielbaw” przekształcone zostało w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W styczniu 2008 r. zakład ogłosił upadłość, a w maju 2008 r. wyłączne prawa do marki Bielbaw nabyła firma Greno.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.