l
 • Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Temat nie został wyczerpany?
  Zapraszamy na Forum Naukowy.pl
  Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook rejestracja jest praktycznie automatyczna.
  Wystarczy kilka kliknięć.

  Bielany - Warszawa  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Słodowiec (dawna nazwa: Park Kaskada) – stacja pierwszej linii metra w Warszawie zlokalizowana przy ulicy Jana Kasprowicza, w sąsiedztwie ulic Stefana Żeromskiego i Marymonckiej.Gmina Młociny (od 1951 gmina Łomianki) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1951 roku w woj. warszawskim. Siedzibą gminy były Młociny (obecnie część Warszawy).
  Historia[ | edytuj kod]
  Zespół klasztorny Kamedułów na Bielanach
  Koszary szyjowe Fortu Wawrzyszew

  Na obszar dzisiejszych Bielan składały się dawniej wsie znajdujące się daleko poza granicami miasta Warszawy. Do gęściej zaludnionych należały wsie Pólków, Buraków (dzisiejszy Marymont i Las Bielański), Słodowiec i Wawrzyszew. Duże znaczenie dla miejscowej gospodarki miała rzeczka Rudawka, zasilająca liczne młyny wodne i stawy oraz gospodarka drewnem.

  Zespół klasztorny kamedułów na Bielanach – zespół obiektów pokamedulskich, w skład którego wchodzą kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, św. Józefa i św. Ambrożego i zabudowania klasztorne. Obecnie parafia pw. błogosławionego Edwarda Detkensa spośród 108 męczenników w Warszawie, przy ul. Dewajtis w Lesie Bielańskim w dzielnicy Bielany.Rudawka, nazywana też Rudawą, w górnym biegu zaś Pisią, to obecnie częściowo skanalizowana rzeka w Warszawie, mająca pierwotnie swoje źródła w dzielnicy Wola i Bemowo, płynąc także przez Żoliborz wpadająca do Wisły w dzielnicy Bielany w Lesie Bielańskim. Rzeka ta dała nazwę wsi Ruda, dziś osiedle Ruda.

  W drugiej połowie XVII wieku na Bielany sprowadzono spod Krakowa zakon kamedułów, który otrzymał tu liczne nadania ziemi i wzniósł zespół budynków klasztornych. Oddzielnie rozwijały się Młociny jako fragment dóbr królewskich - w XVIII wieku powstał tu pałac dla ministra Bruhla. W XVIII wieku została założona wieś Wólka, późniejsza Wólka Węglowa, której nazwa wskazuje na jakąś formę zwolnienia ludności od powinności względem dworu czy starosty. W tym okresie rozwinął się także Marymont wokół królewskiego dworu.

  Instytut Agronomiczny – uczelnia rolnicza powołana w 1816 w Marymoncie koło Warszawy (obecnie część Warszawy), będąca pierwszą wyższą szkołą rolniczą na ziemiach polskich i jedną z pierwszych w Europie.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (w skrócie IMGW-PIB) to instytucja, której powierzono m.in. pełnienie służby meteorologicznej i hydrologicznej na terytorium Polski. IMGW podlega Ministrowi Środowiska RP. Jest finansowane ze środków publicznych (budżet państwa, fundusze Unii Europejskiej, fundusze EUMETSAT) oraz środków generowanych przez własną działalność komercyjną IMGW (sprzedaż danych hydro-meteo, sprzedaż prognoz pogody, odpłatne analizy specjalistyczne, serwisy internetowe).

  Wiek XIX związany jest z rozbudową Twierdzy Warszawa, szczególnie w latach 80. XIX wieku, kiedy powstał tu szereg umocnień wewnętrznego i zewnętrznego pasa umocnień. W tym okresie powstały Fort I ("Bielany") i Fort II ("Wawrzyszew"), na Marymoncie zaś tzw. koszary marymonckie i ziemne umocnienie dzieło flankujące pośrednie Buraków. Ograniczenia w zabudowie na przedpolu tych obiektów dotknęły także okoliczną zabudowę. W 1830 powstał cmentarz Warzyszewski, istniał tam też dwór. W latach 1816-1861 działał też na dzisiejszych Bielanach Instytut Agronomiczny - wyższa uczelnia rolnicza.

  Stare Bielany (Dawna nazwa: Bielany) – stacja pierwszej linii metra w Warszawie zlokalizowana w okolicach ulic: ul. Kasprowicza, ul. Płatniczej, al. Zjednoczenia.Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.

  Na początku XX wieku na obszar Chomiczówki i Wawrzyszewa zaczęli napływać nowi osadnicy - pojawiła się tu drobna produkcja ogrodnicza. W 1916 nastąpiło poszerzenie granic Warszawy o m.in. Stare Bielany, Marymont i Słodowiec. Pojawiła się nowa zabudowa mieszkaniowa, szczególnie w obszarach objętych granicami miasta. Plany budowy miasta-ogrodu Młociny ostatecznie się nie udały i zrealizowano jedynie fragment planów. W okresie międzywojennym powstało także lotnisko Młociny, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, a dzielnica uzyskała połączenie linią tramwajową z centrum miasta. W 1939 teren dzisiejszych Bielan częściowo obejmowała gmina Młociny, a częściowo Obszar Marymont w starostwie północnym miasta stołecznego Warszawy. W tym okresie 1639 ha terenu zamieszkiwało 65,8 tys. mieszkańców.

  Tramwaj (z ang. tramway – linia tramwajowa, tram – tramwaj) – pasażerski lub towarowy pojazd szynowy zaprojektowany do eksploatacji na linii tramwajowej.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Po II wojnie światowej powstała dzielnica Żoliborz, do której w 1951 dołączono częściowo wsie z gminy Młociny jak Placówka, Młociny, czy Wólka Węglowa. W latach 1952-1953 rozpoczęła się budowa Huty Warszawa, która była jednym z głównych miejsc pracy w dzielnicy. W latach 70. XX wieku zalewowe tereny Kępy Potockiej przekształcono w park, a na terenach Wrzeciona, Wawrzyszewa i Chomiczówki zaczęły powstawać osiedla bloków mieszkaniowych.

  Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Olszyna, Park Olszyna - teren zieleni o powierzchni 2,23 ha, powstały w latach 1973-1975, znajdujący się na terenie warszawskiej dzielnicy Bielany, pomiędzy ulicami: Gąbińską, Duracza, Broniewskiego, trasą Armii Krajowej, na skraju osiedla Słodowiec. Został on objęty ochroną Rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 18 maja 1994 r. Park powstał w czynie społecznym ludności Bielan (m.in. pracowników zakładów komunikacyjnych i Huty Warszawa).Pałac Brühla na Młocinach (Zespół pałacowo-parkowy Młociny) to jedna z rezydencji Henryka von Brühla, a później jego syna Alojzego Fryderyka von Brühla, położona na terenie dzisiejszej dzielnicy Bielany w Warszawie przy ul. Muzealnej 1.

  W 1994 z dzielnicy Żoliborz wyodrębniono dzielnicę Bielany.

  Etymologia nazwy[ | edytuj kod]

  Nazwa „Bielany” może pochodzić od:

 • białych habitów kamedułów;
 • białego koloru klasztoru oo. kamedułów – najstarszego zabytku na Bielanach;
 • białych piasków.
 • Edukacja i nauka[ | edytuj kod]

  Wyższe uczelnie[ | edytuj kod]

 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
 • Papieski Wydział Teologiczny,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji.
 • Instytuty[ | edytuj kod]

 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 • Instytut Sportu,
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.
 • Inne[ | edytuj kod]

 • 1 Szczep Warszawski św. Jerzego (Skauci Europy)
 • 7 Szczep Warszawski św. Jacka Odrowąża (Skauci Europy)
 • Hufiec ZHP Warszawa Żoliborz.
 • Stare Miasto w Warszawie – najstarszy ośrodek miejski Warszawy będący zwartym zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczone pierścieniem murów obronnych z XIV–XVI wieku. Ma rynek rozmieszczony na planie prostokąta.Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Czy wiesz że...? beta

  7 Szczep Warszawski św. Jacka Odrowąża – jeden ze szczepów Skautów Europy w Warszawie w nurcie męskim, działający na terenie dzielnicy Warszawa - Bielany. W jego skład wchodzi 7 Gromada Warszawska (wilczki) i 7 Drużyna Warszawska (harcerze). Harcówka szczepu mieści się przy parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Warszawie.
  Młociny – ostatnia stacja pierwszej linii metra w Warszawie zlokalizowana na Bielanach, niedaleko Huty Warszawa, w okolicach ulic Kasprowicza, Nocznickiego i Zgrupowania AK "Kampinos".
  Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dęby Młocińskie to teren zieleni o powierzchni 9,26 ha, znajdujący się na terenie warszawskiej dzielnicy Bielany w rejonie Młociny. Został on objęty ochroną Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2002 r.
  Hufiec ZHP Warszawa-Żoliborz – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego obejmująca swym zasięgiem trzy jednostki administracyjne: dzielnicę Żoliborz i dzielnicę Bielany w Warszawie oraz gminę Izabelin.
  Na mapach: 52°16′55″N 20°54′55″E/52,281944 20,915278 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) - instytut utworzony w 1979 roku, posiada status jednostki badawczo-rozwojowej. Przedmiotem działalności instytutu jest m.in. wytwarzanie materiałów półprzewodnikowych, szkieł specjalnych, światłowodów, ceramiki specjalnej. Mieści się w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej.
  Twierdza Warszawa (ros. крепость Варшава) – zespół fortów i innych budowli fortyfikacyjnych wzniesionych przez władze Imperium Rosyjskiego wokół Warszawy w XIX wieku, określenie obowiązujące w okresie od 1879 do 1913 roku.
  Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (PWTW) – wyższa szkoła teologiczna erygowana 3 maja 1988 roku przez Stolicę Apostolską. PWTW tworzą dwie Sekcje posiadające odrębną osobowość prawną:

  Reklama

  tt