• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czy pomożesz?

  TAK    NIE
  Temat nie został wyczerpany?
  Zapraszamy na Forum Naukowy.pl
  Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook rejestracja jest praktycznie automatyczna.
  Wystarczy kilka kliknięć.

  Bielany - Warszawa  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Słodowiec (dawna nazwa: Park Kaskada) – stacja pierwszej linii metra w Warszawie zlokalizowana przy ulicy Jana Kasprowicza, w sąsiedztwie ulic Stefana Żeromskiego i Marymonckiej.Gmina Młociny (od 1951 gmina Łomianki) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1951 roku w woj. warszawskim. Siedzibą gminy były Młociny (obecnie część Warszawy).
  Burmistrzowie[ | edytuj kod]
 • Rafał Miastowski
 • Tomasz Mencina
 • Etymologia nazwy[ | edytuj kod]

  Nazwa „Bielany” może pochodzić od:

 • białych habitów kamedułów;
 • białego koloru klasztoru oo. kamedułów – najstarszego zabytku na Bielanach;
 • białych piasków.
 • Edukacja i nauka[ | edytuj kod]

  Wyższe uczelnie[ | edytuj kod]

 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
 • Papieski Wydział Teologiczny,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Instytuty[ | edytuj kod]

 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 • Instytut Sportu,
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.
 • Inne[ | edytuj kod]

 • 1 Szczep Warszawski św. Jerzego (Skauci Europy)
 • 7 Szczep Warszawski św. Jacka Odrowąża (Skauci Europy)
 • Hufiec ZHP Warszawa Żoliborz.
 • Bezpieczeństwo[ | edytuj kod]

  Jak wynika z policyjnych statystyk za 2012 rok, pod względem liczby włamań zestawionych z liczbą mieszkańców dzielnicy, Bielany należą do najspokojniejszych rejonów Warszawy - na każde 10 tys. mieszkańców przypadło tu zaledwie 26,5 włamania (dwa razy mniej niż na sąsiednim Żoliborzu) i zaledwie 59,4 przypadków kradzieży (przedostatnie miejsce w Warszawie). Policja zanotowała jednak aż 9 gwałtów (4. miejsce w Warszawie) i 9 rozbojów z użyciem broni (4. miejsce w Warszawie).

  Zespół klasztorny kamedułów na Bielanach – zespół obiektów pokamedulskich, w skład którego wchodzą kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, św. Józefa i św. Ambrożego i zabudowania klasztorne. Obecnie parafia pw. błogosławionego Edwarda Detkensa spośród 108 męczenników w Warszawie, przy ul. Dewajtis w Lesie Bielańskim w dzielnicy Bielany.Rudawka, nazywana też Rudawą, w górnym biegu zaś Pisią, to obecnie częściowo skanalizowana rzeka w Warszawie, mająca pierwotnie swoje źródła w dzielnicy Wola i Bemowo, płynąc także przez Żoliborz wpadająca do Wisły w dzielnicy Bielany w Lesie Bielańskim. Rzeka ta dała nazwę wsi Ruda, dziś osiedle Ruda.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Czy wiesz że...? beta

  Instytut Agronomiczny – uczelnia rolnicza powołana w 1816 w Marymoncie koło Warszawy (obecnie część Warszawy), będąca pierwszą wyższą szkołą rolniczą na ziemiach polskich i jedną z pierwszych w Europie.
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (w skrócie IMGW-PIB) to instytucja, której powierzono m.in. pełnienie służby meteorologicznej i hydrologicznej na terytorium Polski. IMGW podlega Ministrowi Środowiska RP. Jest finansowane ze środków publicznych (budżet państwa, fundusze Unii Europejskiej, fundusze EUMETSAT) oraz środków generowanych przez własną działalność komercyjną IMGW (sprzedaż danych hydro-meteo, sprzedaż prognoz pogody, odpłatne analizy specjalistyczne, serwisy internetowe).
  Stare Bielany (Dawna nazwa: Bielany) – stacja pierwszej linii metra w Warszawie zlokalizowana w okolicach ulic: ul. Kasprowicza, ul. Płatniczej, al. Zjednoczenia.
  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.
  Tramwaj (z ang. tramway – linia tramwajowa, tram – tramwaj) – pasażerski lub towarowy pojazd szynowy zaprojektowany do eksploatacji na linii tramwajowej.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Olszyna, Park Olszyna - teren zieleni o powierzchni 2,23 ha, powstały w latach 1973-1975, znajdujący się na terenie warszawskiej dzielnicy Bielany, pomiędzy ulicami: Gąbińską, Duracza, Broniewskiego, trasą Armii Krajowej, na skraju osiedla Słodowiec. Został on objęty ochroną Rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 18 maja 1994 r. Park powstał w czynie społecznym ludności Bielan (m.in. pracowników zakładów komunikacyjnych i Huty Warszawa).

  Reklama

  tt