• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bielany - Warszawa



  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Gmina Młociny (od 1951 gmina Łomianki) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1951 roku w woj. warszawskim. Siedzibą gminy były Młociny (obecnie część Warszawy).Zespół klasztorny kamedułów na Bielanach – zespół obiektów pokamedulskich, w skład którego wchodzą kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, św. Józefa i św. Ambrożego i zabudowania klasztorne. Obecnie parafia pw. błogosławionego Edwarda Detkensa spośród 108 męczenników w Warszawie, przy ul. Dewajtis w Lesie Bielańskim w dzielnicy Bielany.
  Jeden z eremów kamedulskich

  Bielany – dzielnica Warszawy położona w lewobrzeżnej części miasta.

  Rudawka, nazywana też Rudawą, w górnym biegu zaś Pisią, to obecnie częściowo skanalizowana rzeka w Warszawie, mająca pierwotnie swoje źródła w dzielnicy Wola i Bemowo, płynąc także przez Żoliborz wpadająca do Wisły w dzielnicy Bielany w Lesie Bielańskim. Rzeka ta dała nazwę wsi Ruda, dziś osiedle Ruda.Instytut Agronomiczny – uczelnia rolnicza powołana w 1816 w Marymoncie koło Warszawy (obecnie część Warszawy), będąca pierwszą wyższą szkołą rolniczą na ziemiach polskich i jedną z pierwszych w Europie.

  Jest jedną z 18 dzielnic – jednostek pomocniczych m.st. Warszawy.

  Bielany mają powierzchnię 32,34 km², a liczba mieszkańców (stan na 31 grudnia 2015) wynosiła 131 919.

  Spis treści

 • 1 Nazwa
 • 2 Podział na obszary
 • 3 Historia
 • 4 Burmistrzowie
 • 5 Rada Dzielnicy
 • 6 Edukacja i nauka
 • 6.1 Wyższe uczelnie
 • 6.2 Instytuty
 • 6.3 Szkoły średnie
 • 6.4 Inne
 • 7 Atrakcje turystyczne
 • 8 Przyroda
 • 9 Kultura i sztuka
 • 10 Obiekty przemysłowe
 • 11 Zobacz też
 • 12 Przypisy
 • 13 Linki zewnętrzne
 • Nazwa[]

  Nazwa „Bielany” została przeniesiona do Warszawy wraz z kamedułami z krakowskich Bielan. Nawiązuje do białego ubioru zakonników.

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (w skrócie IMGW-PIB) to instytucja, której powierzono m.in. pełnienie służby meteorologicznej i hydrologicznej na terytorium Polski. IMGW podlega Ministrowi Środowiska RP. Jest finansowane ze środków publicznych (budżet państwa, fundusze Unii Europejskiej, fundusze EUMETSAT) oraz środków generowanych przez własną działalność komercyjną IMGW (sprzedaż danych hydro-meteo, sprzedaż prognoz pogody, odpłatne analizy specjalistyczne, serwisy internetowe).Park Stawy Kellera – park w Warszawie, w dzielnicy Bielany, na osiedlu Marymont-Kaskada, położony pomiędzy ulicami Gdańską a Kolektorską.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.
  Lotnisko bielańskie, znane też jako Lotnisko Bielany – lotnisko wojskowe (pierwotnie planowane jako sportowe), istniejące od końca lat 30. do początku lat 50. XX wieku w warszawskiej dzielnicy Bielany.
  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Olszyna, Park Olszyna - teren zieleni o powierzchni 2,23 ha, powstały w latach 1973-1975, znajdujący się na terenie warszawskiej dzielnicy Bielany, pomiędzy ulicami: Gąbińską, Duracza, Broniewskiego, trasą Armii Krajowej, na skraju osiedla Słodowiec. Został on objęty ochroną Rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 18 maja 1994 r. Park powstał w czynie społecznym ludności Bielan (m.in. pracowników zakładów komunikacyjnych i Huty Warszawa).
  Pałac Brühla na Młocinach (Zespół pałacowo-parkowy Młociny) to jedna z rezydencji Henryka von Brühla, a później jego syna Alojzego Fryderyka von Brühla, położona na terenie dzisiejszej dzielnicy Bielany w Warszawie przy ul. Muzealnej 1.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.056 sek.