• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biegun zimna

  Przeczytaj także...
  Świeradów-Zdrój (niem. Bad Flinsberg) – miasto i gmina uzdrowiskowa w województwie dolnośląskim, w powiecie lubańskim.Półkula północna – część kuli ziemskiej, półkula położona na północ od równika. Obejmuje szerokości geograficzne od 0° do 90°N.
  Przestrzeń kosmiczna – przestrzeń poza obszarem ziemskiej atmosfery. Za granicę pomiędzy atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się umownie wysokość 100 km nad powierzchnią Ziemi, gdzie przebiega umowna linia Kármána. Ściśle wytyczonej granicy między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną nie ma. Fizycy przyjmują 80–100 km.

  Biegun zimnapunkt na półkuli północnej lub południowej, gdzie odnotowano najniższą na danej półkuli minimalną temperaturę powietrza.

  Średnie temperatury powietrza przy powierzchni Antarktydy zimą i latem w latach 1979–2001

  Półkula południowa[ | edytuj kod]

  Na półkuli południowej biegun zimna znajduje się na stacji polarnej Sojuz (dawniej Wostok), gdzie 21 lipca 1983 odnotowano temperaturę -89,6 °C. 10 sierpnia 2010 zaobserwowano na Antarktydzie temperaturę -93,2 °C. Dane o tak niskiej temperaturze pochodzą z satelitów Aqua i Landsat 8. Zarejestrowane zostały w punkcie odległym o kilkaset kilometrów od Wostoka, wzdłuż linii między szczytami Dome Argus (Dome A) i Dome Fuji (Dome F). Nowy rekord temperaturowy nie jest uznawany przez Światową Organizację Meteorologiczną, gdyż zarejestrowany został przez urządzenia krążące w kosmosie a nie przez termometr przygruntowy.

  Półkula południowa – część kuli ziemskiej, półkula położona na południe od równika. Obejmuje szerokości geograficzne od 0° do 90°S.Olecko (dawniej także Margrabowa, niem. Marggrabowa lub Oletzko, od 1928 Treuburg) – miasto w północno-wschodniej części Polski w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie oleckim, nad rzeką Legą (dawniej Oleg) i Jeziorem Oleckim Wielkim. Siedziba gminy Olecko. Stolica "Mazur Garbatych".
  Średnie temperatury powietrza w styczniu przy powierzchni wokół bieguna północnego w latach 1968–1996

  Półkula północna[ | edytuj kod]

  Na półkuli północnej biegun zimna znajduje się na Syberii w okolicach wioski Tomtor, gdzie najniższą temperaturę -72,2 °C odnotowano 14 stycznia 2004, oraz Ojmiakon, gdzie 26 stycznia 1926 odnotowano temperaturę -71,2 °C.

  Ojmiakon (ros. Оймякон, jakucki Өймөкөөн) – wieś w rosyjskiej Jakucji (wschodnia Syberia), w ułusie ojmiakońskim nad Indygirką. Miejscowość liczy 521 mieszkańców (2001 rok).Nadleśnictwo – podstawowa jednostka gospodarcza i organizacyjna w strukturze Lasów Państwowych. Nadleśnictwo wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i obejmuje swoim obszarem możliwy do zapewnienia szczegółowego nadzoru i kontroli pracy podległych leśniczych.

  Polski biegun zimna[ | edytuj kod]

  Potocznie mówi się także o biegunie zimna w skali jednego kraju. W Polsce za biegun zimna uważane były okolice Suwałk i Olecka, gdzie średnie temperatury w zimie były najniższe. Obecnie jednak najniższe średnie temperatury w zimie oraz roczne notowane są na powstałej w roku 1995 stacji meteorologicznej Nadleśnictwa Świeradów na Hali Izerskiej.

  Wostok (ros. Восток) – rosyjska stacja badawcza na Antarktydzie. Położona jest na lądolodzie Antarktydy Wschodniej, na wysokości 3500 m n.p.m. Założona została w 1957 roku. Około 4000 m pod pokrywą lodową, na której zbudowana jest stacja, znajduje się Jezioro Wostok, największe z jezior na Antarktydzie. Aqua (EOS PM-1) – międzynarodowy satelita naukowy na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) obsługiwany przez NASA, wystrzelony 4 maja 2002 na pokładzie rakiety nośnej Delta II z bazy sił powietrznych Vandenberg, badający opady atmosferyczne, parowanie oraz ogólny obieg wody w przyrodzie. Satelita ten jest drugim pod względem ważności elementem Systemu Obserwacji Ziemi (ang. Earth Observing System), w skrócie EOS, pierwszym elementem systemu jest Terra (wystrzelona w 1999), natomiast trzecim Aura, wystrzelona w roku 2004.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rekordy klimatyczne
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rekordy klimatyczne świata, Zakład Klimatologii IGiGP UJ, Kraków
  2. m.technik, czerwiec 2018, str. 39-40,  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Hala Izerska (niem. Große Iserwiese, czes. Velká Jizerská louka) – położona na wysokości 840–880 m n.p.m. w dolinie rzeki Izery górska łąka – hala z surowym klimatem (w lipcu notowane bywają na niej temperatury powietrza −3,5 °C; 3 lutego 2012 zanotowano −36°C, a 14 sierpnia 2012 −1,7°C). Znajduje się na niej najniższe stanowisko kosodrzewiny. Obszar ten częściowo obejmuje swoim zasięgiem rezerwat przyrody Torfowiska Doliny Izery.
  Landsat 8 (wstępnie: Landsat Data Continuity Mission) – satelita z amerykańskiego programu Landsat. Wystrzelony przy pomocy rakiety Atlas V 11 lutego 2013 roku z bazy Vandenberg w Kalifornii.
  Suwałki (ros. Сувалки, niem. Suwalken, hebr. סובאלק, lit. Suvalkai, biał. Сувалкі) – miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce w województwie podlaskim, położone nad rzeką Czarna Hańcza. Siedziba władz powiatu suwalskiego.
  Zima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.
  Syberia (ros. Сибирь, Sibir’) – kraina geograficzna w północnej Azji, wchodząca w skład Rosji, położona między Uralem na zachodzie, Oceanem Arktycznym na północy, działem wód zlewisk Oceanu Arktycznego i Spokojnego na wschodzie, oraz stepami Kazachstanu i Mongolii na południu. W ujęciu historycznym (oraz potocznym w Rosji) do Syberii należy również rosyjski Daleki Wschód.
  Rekordy klimatyczne – skrajne wartości (najwyższe lub najniższe) elementów meteorologicznych lub zjawisk pogodowych, które zostały wyznaczone na podstawie wieloletnich pomiarów meteorologicznych. Pod uwagę bierze się tylko wartości zmierzone lub zaobserwowane w określonym miejscu i czasie, czyli tam gdzie znajdują się punkty pomiarowe. Rekordy klimatyczne rozpatrywane są w różnych skalach przestrzennych.
  Stacje polarne w Antarktyce – placówki badawcze założone przez różne państwa w Antarktyce. Stacje te składają się głównie z kontenerów badawczych i mieszkalnych oraz własnego źródła energii (generatora prądu). Do stacji polarnych zalicza się wszystkie stacje działające w ramach Komitetu Naukowego Badań Antarktycznych (Scientific Committee on Antarctic Research – SCAR). Stacje rozmieszczone są na samym kontynencie oraz na wyspach Antarktyki. Obecnie istnieje 39 całorocznych i 41 stacji czynnych tylko latem, a ponadto placówki dające bardziej ograniczone możliwości bytowe i mniej wygód: 18 obozów i 2 schronienia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.