• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biegły rewident  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Sprawozdanie finansowe – wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa podatkowego. Sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej.Krajowe Biuro Wyborcze (KBW) – urząd zapewniający obsługę Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), komisarzy wyborczych oraz innych organów wyborczych w zakresie określonym w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy oraz innych ustawach.
  Bibliografia[]
 • Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000)
 • Kto może zostać biegłym rewidentem?. W: Polska Akademia Umiejętności [on-line]. par.edu.pl. [dostęp 2014-12-15].
 • Kodeks etyki zawodowych księgowych.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Stanowisko KRBR z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie innych usług poświadczających wchodzących w zakres czynności rewizji finansowej.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
 • Postępowanie kwalifikacyjne przy ubieganiu się o tytuł biegłego rewidenta
 • Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów
 • Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.