• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biblioterapia

  Przeczytaj także...
  Czytanie – jedna z umiejętności nabywanych przez człowieka w procesie edukacji, która umożliwia odbiór informacji przekazywanych za pomocą języka pisanego. Współcześnie wciąż jedną z podstawowych form komunikowania się jest mowa pisana, dlatego czytanie jest jedną z najważniejszych umiejętności każdego człowieka.Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.
  Psychiatria – jedna z podstawowych specjalizacji medycznych zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne – sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania.

  Biblioterapia – dział arteterapii wykorzystującej użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych jako pomocy terapeutycznej w medycynie i psychiatrii, a także poradnictwo w rozwiązywaniu problemów osobistych przez ukierunkowane czytanie.

  Biblioterapia zakłada wykorzystanie książek i czasopism dla regulacji systemu nerwowego i psychiki człowieka. Bada również możliwości profilaktycznego traktowania książki i czytelnictwa w szerszych zbiorowościach społecznych.

  Termin biblioterapia po raz pierwszy został użyty w 1916 przez Samuela Mc Crothersa w „Atlantic Month”. W 1920 hasło znalazło się w oksfordzkim słowniku języka angielskiego.

  Biblioteka w Szkole. Czasopismo nauczycieli bibliotekarzy – miesięcznik instrukcyjno-metodyczny dla nauczycieli, wydawany od 1991 r.Arteterapia lub też artterapia (arte z łac. ars sztuka i terapia) - leczenie przez sztukę. Termin „arteterapia” składa się z dwóch części (bardziej widoczne jest to w języku angielskim: „art therapy”), co sugeruje, że jest to działanie bazujące na dwóch równoważnych elementach: sztuce (twórczości) i terapii. Uważa się, że osobą, która po raz pierwszy użyła terminu ‘arteterapia’ w celu określenia działania polegającego na zastosowaniu twórczości w terapii był pracujący w Wielkiej Brytanii artysta Adrian Hill. W podobnym czasie, Margaret Naumburg - psycholog o orientacji psychoanalitycznej, stosowała termin arteterapia do opisu swojej pracy z pacjentami w Stanach Zjednoczonych.

  Odmianą biblioterapii dla dzieci jest bajkoterapia, czyli terapia przez opowieści, zwane również bajkami-pomagajkami. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone historie można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu.

  Bajkoterapia to metoda, którą wykorzystuje się do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Źródeł bajkoterapii można doszukiwać się w teoriach Bruno Bettelheima. Dokonując analizy psychologicznej licznych baśni wysunął on teorie mówiące, że jeśli opowieść ma zainteresować dziecko, musi obudzić w nim ciekawość i uruchomić jego wyobraźnię. Ponadto, jeśli ma ona wpłynąć na jego życie, musi pomóc dziecku w rozwijaniu jego inteligencji, porządkowaniu uczuć oraz dotyczyć jego problemów i trudności, z jakimi się boryka. Bajkoterapię stosuje się w psychoterapii, terapii pedagogicznej i arteterapii. Bajkoterapia jest wykorzystywana w pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia ze strony osób trzecich. Realizuje się ją poprzez czytanie dzieciom, bądź ich samodzielną lekturę właściwej dla danego problemu opowieści terapeutycznej. Wśród bajek terapeutycznych można wyszczególnić takie grupy jak bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne oraz relaksacyjne. Każda z nich dedykowana jest dzieciom z innymi problemami.Bajka terapeutyczna – krótkie opowiadanie z morałem tworzone dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat. W opowiadaniach tych świat jest widziany z dziecięcej perspektywy. Ich głównym zadaniem jest przezwyciężanie i redukowanie lęku u dzieci. Cechą bajek terapeutycznych jest to, że bohater znajduje się w trudnej sytuacji i przeżywa stany lękowe. Wprowadzone do bajki postaci pomagają bohaterowi znaleźć sposoby przezwyciężenia trudnych chwil życia. Dziecko ma możliwość przebycia z bohaterem całej drogi wyjścia z lęku. Zazwyczaj bohaterami bajek terapeutycznych są małe zwierzątka, dzieci lub zabawki, z którymi czytelnik (słuchacz), może się identyfikować.

  Literatura przedmiotu[]

 • Konieczna Ewelina J. (red. nauk.), Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 • Łaba Agnieszka, Bajki rymowane w biblioterapii, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
 • dr Maria Molicka, Bajki terapeutyczne cz. 1 i 2, Bajkoterapia.
 • Kaczmarek Romuald, Biblioterapia rozwojowa sprzymierzeńcem wychowania w rodzinie, "Przegląd Edukacyjny", 2005, nr 2, s. 13-16.
 • Błaszczyk-Smolec Aneta, Edukacja czytelnicza a biblioterapia, "Biblioteka w Szkole", 2002, nr 6.
 • Błaszczyk-Smolec Aneta, Pasja czytania, czyli o biblioterapii rozwojowej, "Przegląd Edukacyjny", 2005, nr 2, s. 8-11.
 • Borecka Irena, Biblioterapia. Skrypt dla studentów pedagogiki, Wałbrzych 2001.
 • Szuttenbach Sylwia. Biblioterapia szansą nie tylko dla książki, "Przegląd Edukacyjny", 2003, nr 1.
 • Kaczmarek Romuald, Jak gram w szachy z dziećmi, "Hejnał Oświatowy", 1996, nr 5, s. 10-12.
 • Kaczmarek Romuald, Mistrzostwa szachowe w szkole, "Wszystko dla Szkoły", 1997, nr 7/8, s. 13.
 • Paszkowski Marcin, Szach-macik, czyli gambit czasu wolnego, "Wszystko dla Szkoły", 1997, nr 7/8, s. 13-14.
 • Walenta-Czerniejewska Gabriela, Biblioterapia uczniów niewidomych i słabo widzących, "Przegląd Edukacyjny", 2005, nr 2, s. 11-12.
 • Linki zewnętrzne[]

 • www.biblioterapiatow.pl - Oficjalna strona Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego
 • Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne - The Polish Bibliotherapy Society - Oficjalny profil PTB na Facebook
 • Zobacz też[]

 • bajka terapeutyczna
 • biblioterapeuta
 • Czytelnictwo – działalność człowieka związana z czytaniem książek. Bibliolodzy rozróżniają ponadto różne szczegółowe definicje czytelnictwa:Biblioterapeuta – osoba stosująca jedną z form terapii zajęciowej, jaką jest biblioterapia, jako metodę psychicznego wsparcia. Psycholog lub psychiatra stosujący czytanie wybranych tekstów jako pomoc terapeutyczną w leczeniu pacjentów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.