• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biblioteka fundacyjna

  Przeczytaj także...
  Ordynacja Zamojska – jedna z pierwszych ordynacji magnackich w Rzeczypospolitej, powołana na prośbę hetmana wielkiego i kanclerza koronnego Jana Sariusza Zamoyskiego ustawą sejmową z dnia 8 lipca 1589, została zlikwidowana po II wojnie światowej w ramach reformy rolnej.Biblioteka Przeździeckich ( Biblioteka Ordynacji Przeździeckich) - dawna biblioteka fundacyjna założona w 1842 roku przez Aleksandra Przeździeckiego w Czarnym Ostrowie na Podolu; jedna z trzech przedwojennych bibliotek ordynackich.
  Biblioteka Ordynacji Krasińskich w Warszawie istniała w latach 1844-1944. Jej twórcą był hrabia Wincenty Krasiński, który od początku XIX wieku gromadził zbiory artystyczne, muzealne i biblioteczne. 25 października 1944, po kapitulacji Powstania Warszawskiego celowo spalona przez Niemców, wbrew postanowieniom układu kapitulacyjnego z 3 października 1944, zabezpieczającego ochronę zabytków, bibliotek i zbiorów archiwalnych przez okupanta.

  Biblioteki fundacyjne są typem bibliotek prywatnych. Działają dzięki funduszom zagwarantowanym aktem fundacyjnym i określonym w nim zasadom. W Polsce powstały w XIX wieku, dzięki właścicielom niektórych bibliotek rodowych, którzy po utracie niepodległości kraju chcieli zabezpieczyć zbiory przed rozproszeniem i udostępnić je szerszym kręgom użytkowników.

  Bodleian Library – założona w 1602 roku jedna z najstarszych bibliotek europejskich; główna biblioteka Uniwersytetu Oksfordzkiego, której księgozbiór, wraz z wchodzącymi w jej skład bibliotekami, liczy ponad siedem milionów książek, zajmujących biblioteczne półki o łącznej długości 180 km (około 17 000 000 woluminów). W Wielkiej Brytanii pod względem wielkości księgozbioru Bodleian Library ustępuje jedynie British Library.Biblioteka Baworowskich – XVII-wieczny pałac rodziny Baworowskich we Lwowie, w którym w XIX wieku powstała prywatna Biblioteka Baworowskich. Była jedną z największych polskich bibliotek, z tysiącami książek, rękopisów i dokumentów historycznych. Obecnie mająca charakter muzeum. Była ważnym warsztatem pracy dla polonistów i historyków.

  Do najbardziej znanych polskich bibliotek fundacyjnych zaliczają się:

 • Biblioteka Baworowskich
 • Biblioteka Czartoryskich
 • Biblioteka Kórnicka
 • Biblioteka Ordynacji Krasińskich
 • Biblioteka Ordynacji Przeździeckich
 • Biblioteka Ordynacji Zamojskiej
 • Biblioteka Raczyńskich
 • Biblioteka Wróblewskich
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Europejskie biblioteki fundacyjne:

  Zakład Narodowy im. Ossolińskich (ZNiO, Ossolineum) – zasłużony dla polskiej nauki i kultury Instytut (do 1939 r. – łączył w sobie Bibliotekę, Wydawnictwo i Muzeum Książąt Lubomirskich), ufundowany dla Narodu Polskiego w 1817 roku przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, otwarty w 1827 roku we Lwowie.Biblioteka Kórnicka − biblioteka działająca od 1826, założona w Kórniku przez Tytusa Działyńskiego. Jedna z najstarszych bibliotek w Polsce. Od 1953 należy do Polskiej Akademii Nauk.
 • Biblioteka Ambrozjańska w Mediolanie
 • Biblioteka Angelica w Rzymie
 • Biblioteka Bodleiana w Oksfordzie
 • Bibliografia[]

  1. Encyklopedia Wiedzy o Książce, Wrocław 1971.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Ambrozjańska (wł. Biblioteca Ambrosiana) – biblioteka w Mediolanie zawierająca wiele wartościowych dzieł literackich kultury światowej.
  Państwowa Biblioteka im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie, biblioteka fundacyjna założona w 1912 w Wilnie, obecnie Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk.
  Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu – biblioteka miejska miasta Poznania, zbudowana w latach 1822–1828 zgodnie z pomysłem i z pieniędzy hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Projekt opracował nieznany z nazwiska rzymski architekt lub Francuzi: Ch. Percier i P. F. Fontaine.
  Biblioteka Książąt Czartoryskich – polska biblioteka fundacyjna powstała z inicjatywy książąt Adama Kazimierza Czartoryskiego i Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej. Księgozbiór biblioteki, mieszczącej się w pałacu Czartoryskich w Puławach, został wzbogacony o bibliotekę Tadeusza Czackiego, która obejmowała archiwa po Stanisławie Auguście Poniatowskim, ostatnim królu polskim.

  Reklama