• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Czytelnia w gmachu głównym

  Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach – biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Założona w 1969.

  Biblioteka wydała w latach 2009–2010 dwa tomy czasopisma naukowego pt. „Rocznik Biblioteki UJK”. W 2013 ukazał się pierwszym tom nowej serii pt. „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej”, obejmujący swoim zakresem tematycznym bibliotekoznawstwo i informację naukową oraz nauki historyczne.

  Przy Oddziale Zbiorów Specjalnych utworzono w 2000 Galerię Akademicką. W latach 2000–2014 zrealizowała ona 63 wystawy.

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.Komputeryzacja – poprzedza informatyzację i polega na wprowadzaniu komputerów do przedsiębiorstw i urzędów, zastępując tym samym ręcznie uzupełniane formularze przez formularze elektroniczne, papierowe archiwa przez bazy danych i wprowadzając pocztę elektroniczną lub komunikatory internetowe jako system komunikacji.

  Historia[ | edytuj kod]

  Biblioteka powstała wraz z utworzeniem w Kielcach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w 1969, a jej pierwszą dyrektor została mgr Klementyna Helis. W roku następnym uruchomiono bibliotekę Zakładu Historii oraz bibliotekę Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. W 1973 powstała z kolei biblioteka Wydziału Pedagogicznego, wyodrębniono również Oddział Gromadzenia i Ewidencji Zbiorów. W latach 70. podjęto decyzję o pozyskiwaniu mikrofilmów określonych tytułów i roczników czasopism. Na początku zakupiono w Bibliotece Narodowej kilka najstarszych roczników „Gazety Kieleckiej”.

  Barbara Katarzyna Erber (z domu Szopa) (ur. 9 października 1928 roku w Zagórowie) – polska etnograf, historyczka sztuki ludowej, muzeolog, badaczka dziejów kultury materialnej.Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest wydawanych ponad 54 tys. czasopism naukowych, w których pojawia się ponad milion artykułów rocznie. Pierwszym wydawanym w Europie czasopismem naukowym był Journal des Savants zajmujące się literaturą. Powstało w 1665, jego redaktorem był Denis de Sallo.

  W 1980 z księgozbioru biblioteki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wydzielono księgozbiór chemiczny i matematyczno-geograficzny, natomiast dziesięć lat później utworzono przy Instytucie Nauk Społecznych jego czytelnię. W 1992 biblioteka zakupiła system komputerowy SOB, opracowany przez pracowników Politechniki Świętokrzyskiej – Joannę i Krzysztofa Sapiehów. W 1993 uczelnia podjęła działania związane z komputeryzacją (m.in. Biblioteki Głównej) oraz podłączeniem do Internetu w ramach naukowej akademickiej sieci komputerowej NASK. W 1997 biblioteka otrzymała pomieszczenia w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Leśnej 16. W kwietniu 1999 podpisano umowę licencyjną na zakup i użytkowanie podstawowej wersji Systemu Bibliotecznego Aleph, natomiast w grudniu zamknięto system SOB.

  Stefan Żeromski herbu Jelita (ur. 14 października 1864 w Strawczynie, zm. 20 listopada 1925 w Warszawie) – polski prozaik, publicysta, dramaturg, nazwany „sumieniem polskiej literatury”, wolnomularz; pierwszy prezes Polskiego PEN Clubu.Rękopis (manuskrypt) – zapisany odręcznie tekst, w odróżnieniu od powielanego mechanicznie. Termin stosowany zwykle w odniesieniu do zabytkowych książek lub dokumentów pochodzących z okresu przed upowszechnieniem się druku. W takim rozumieniu każdy rękopis jest dziełem niepowtarzalnym o indywidualnych cechach. W szerszym znaczeniu, rękopis to każdy tekst zapisywany ręcznie za pomocą np. ołówka, atramentu, tuszu.

  W 2000 przy Oddziale Zbiorów Specjalnych powstała Galeria Akademicka. Swoją działalność zainaugurowała wystawą jubileuszową Barbary i Czesława Erberów. W 2001 biblioteka zaczęła udostępniać czasopisma elektroniczne przez Internet, następnie uruchomiono dwie pracownie multimedialne – w czytelni Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz w Oddziale Informacji Naukowej. W 2002 włączono do struktury Biblioteki Głównej Czytelnię Neofilologiczną. W 2006 Akademia Świętokrzyska zakupiła ponad 5 tys. dokumentów po poecie i prozaiku Emilu Zegadłowiczu, które stały się pierwszą tak bogatą kolekcją rękopisów w zbiorach biblioteki.

  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  W 2008 władze uczelni podjęły decyzję o budowie nowego gmachu biblioteki. Wybudowano go w 2010 (czerwiec-listopad). W 2011 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach przekształcił się w uniwersytet klasyczny. Biblioteka Główna stała się tym samym Biblioteką Uniwersytecką. 10 października 2013 otworzono oficjalnie nowy gmach biblioteki przy ul. Świętokrzyskiej. Na ostatnim piętrze budynku umieszczono Uniwersyteckie Centrum Danych, a cała inwestycja kosztowała ponad 65 mln zł.

  Wiesław Caban (ur. 26 marca 1946 w Mierzycach) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.Zenon Guldon (ur. 1936, zm. 25 lipca 2012) – polski naukowiec specjalizujący się w historii gospodarczej Polski do XVIII wieku, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, prezes Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (1973–1974).

  Poza budynkiem głównym Biblioteki zbiory udostępniane są w Czytelni Pedagogicznej (agenda zewnętrzna Biblioteki) przy ulicy Krakowskiej 11.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Gazeta Kielecka – czasopismo wydawane w Kielcach od 1870 do 1939 roku, ukazujące się dwa razy w tygodniu, w środy i niedziele.
  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z 7 wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstały w 1969 roku w wraz z powołaniem do życia w tym mieście Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, przekształconej ostatecznie w obecny uniwersytet w 2011. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
  Mieczysław Bolesław Markowski (ur. 6 października 1936 w m. Boże) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych.
  Typografia (z gr. τύπος (typos) – „uderzenie; odbicie; obraz, posąg; forma, kształt, model, typ” od τύπτειν (týptein) „uderzać” i γραφή (graphe) – „pismo”) – termin mający szereg pokrewnych znaczeń związanych z użyciem znaków pisarskich w druku, prezentacją ich na ekranie monitora komputerowego itp.:
  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
  Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.