• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biblioteka Inżynierii Oprogramowania

  Przeczytaj także...
  Snobol (String Oriented Symbolic Language) to język programowania zaprojektowany specjalnie do przetwarzania napisów. Obecnie pojęcie Snobol obejmuje rodzinę języków programowania, wśród których wyróżnia się język Snobol4 (number 4).Programowanie nieliniowe jest to przypadek programowania matematycznego, w którym funkcja celu bądź ograniczenia są funkcjami nieliniowymi. Szczególnymi przypadkami programowania nieliniowego są:
  Programowanie liniowe – klasa problemów programowania matematycznego, w której wszystkie warunki ograniczające oraz funkcja celu mają postać liniową. Warunki ograniczające mają postać:

  Biblioteka Inżynierii Oprogramowania (BIO) to seria wydawnicza książek z zakresu informatyki i zagadnień pokrewnych, wydawana od końca lat siedemdziesiątych do początku lat dziewięćdziesiątych XX w. przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT).

  Książki tej serii opatrzone były na okładce charakterystycznym logiem trójwymiarowego symbolu przypisania znanego z Pascala, tj. ":=".

  Wydane książki z serii Biblioteka Inżynierii Oprogramowania:

  Niech będzie dana funkcja f : U → R {displaystyle fcolon {mathcal {U}} o {}mathbb {R} } , gdzie U ⊆ R n {displaystyle {mathcal {U}}subseteq {}mathbb {R} ^{n}} oraz k ∈ N ∪ { ∞ } {displaystyle kin mathbb {N} cup {infty }} . Funkcję f {displaystyle f} nazywamy funkcją regularną rzędu k {displaystyle k} na U {displaystyle {mathcal {U}}} , jeżeli:Ada to strukturalny, kompilowany, imperatywny, statycznie typowany i obiektowy język programowania opracowany przez Jean Ichbiaha i zespół z CII Honeywell Bull w latach 70. XX wieku. Język ten wygrał konkurs zorganizowany przez Departament Obrony USA (U.S. Department of Defense – DoD), pokonując 19 innych projektów. Nazwa języka, nadana przez DoD, pochodzi od imienia lady Augusty Ady Lovelace, uważanej za pierwszą programistkę w historii.
 • S. Alagić, M. A. Arbib – Projektowanie programów poprawnych i dobrze zbudowanych
 • I. O. Angell – Wprowadzenie do grafiki komputerowej
 • R. L. Baber - O oprogramowaniu inaczej
 • L. Banachowski, A. Kreczmar – Elementy analizy algorytmów
 • L. Banachowski, A. Kreczmar, W. Rytter – Analiza algorytmów i struktur danych
 • M. Ben-Ari - Podstawy programowania współbieżnego
 • J. Bielecki – System VSAM. Zasady stosowania w języku PL/I
 • J. Błażewicz - Złożoność obliczeniowa problemów kombinatorycznych
 • L. Bolc, M. Cichy, L. Różańska – Przetwarzanie języka naturalnego
 • S. Borak, J. Klaczak, S. Korczak, Z. Płoski – System operacyjny George 3
 • J. M. Brady – Informatyka teoretyczna w ujęciu programistycznym
 • K. L. Clark, F. G. McCabe - Micro-Prolog
 • M. Dąbrowski, K. Laus-Mączyńska - Metody wyszukiwania i klasyfikacji informacji
 • C. Delobel, M. Adiba - Relacyjne bazy danych
 • P. Dembiński, J. Małuszyński – Matematyczne metody definiowania języków programowania
 • J. Deminet – System operacyjny RSX-11
 • E. W. Dijkstra - Umiejętność programowania
 • D. Elizabeth Robling Denning - Kryptografia i ochrona danych
 • S. Gasik, P. Kulczycki, K. Piasecki, J. Witaszek - PL/I(F)
 • P. Gizbert-Studnicki, J. Kaczmarczuk - Snobol4
 • R. Gleaves - Modula 2 dla programujących w Pascalu
 • M. Głowacki - Systemy operacyjne DOS i OS
 • M. J. C. Gordon - Denotacyjny opis języków programowania
 • R. E. Griswold, M. T. Griswold - Icon
 • A. N. Haberman, D. E. Perry - Ada dla zaawansowanych
 • L. J. Hoffman - Poufność w systemach informatycznych
 • M. Iglewski, J. Madey, S. Matwin - Pascal. Język wzorcowy. Pascal 6000
 • M. Iglewski, J. Madey, S. Matwin - Pascal. Język wzorcowy. Pascal 360
 • W. Iszkowski, M. Maniecki - Programowanie współbieżne
 • R. Jagielski - Tablice rozproszone
 • M. Jankowski - Elementy grafiki komputerowej
 • A. P. Jerszow - Wprowadzenie do teorii programowania
 • C. B. Jones - Konstruowanie oprogramowania metodą systematyczną
 • A. Kassur, P. Perkowski - Obliczeniowe aspekty projektowania układów elektronicznych
 • B. W. Kernighan, P. J. Plauger - Narzędzia programistyczne w Pascalu
 • B. W. Kernighan, D. M. Ritchie - Język C
 • R. Kent Dybvig - Scheme
 • M. CH. Klin, R. Poeschel, K. Rosenbaum - Algebra stosowana dla matematyków i informatyków
 • F. Kluźniak, S. Szpakowicz - Prolog
 • H. Kopetz - Niezawodność oprogramowania
 • L. Kowalski - Logika w rozwiązywaniu zadań
 • W. Lipski - Kombinatoryka dla programistów
 • J. Martinek - Lisp. Opis, realizacja i zastosowania
 • G. J. Myers - Projektowanie niezawodnego oprogramowania
 • L. Niemczycki - Oprogramowanie teleprzetwarzania maszyn Jednolitego Systemu
 • M. Marcotty. H. Ledgard - W kręgu języków programowania
 • G. Mirkowska, A. Salwicki - Logika algorytmiczna dla programistów
 • H. Oktaba, W. Ratajczak - Simula 67
 • J. Olszewski - Projektowanie struktur systemów operacyjnych
 • W. Pachelski - Fortran dla maszyn Odra serii 1300
 • W. Pachelski - Fortran IV dla maszyn Jednolitego Systemu
 • T. Pavlidis - Grafika i przetwarzanie obrazów. Algorytmy
 • P. Perkowski - Technika symulacji cyfrowej
 • Przegląd metod i algorytmów numerycznych, cz. 1 - J. i M. Jankowscy
 • Przegląd metod i algorytmów numerycznych, cz. 2 - M. Dryja, J. i M. Jankowscy
 • I. C. Pyle - Ada
 • W. Reisig - Sieci Petriego. Wprowadzenie
 • M. J. Rochkind - Programowanie w systemie Unix dla zaawansowanych
 • P. P. Silvester - System operacyjny Unix
 • B. Szafrański, W. Skurzak, W. Szypuła - System operacyjny RT-11
 • A. Szałas, J. Warpechowska - Loglan
 • D. Van Tassel - Praktyka programowania
 • D. C. Tsichritzis, F. H. Lochovsky - Modele danych
 • W. M. Turski - Metodologia programowania (2 wydania)
 • J. Tyszer - Symulacja cyfrowa
 • E. Ch. Tyugu - Programowanie z bazą wiedzy
 • J. D. Ullman - Systemy baz danych
 • W. M. Waite, G. Goos - Konstrukcja kompilatorów
 • J. Walasek - Konwersacyjne otoczenie programowe Pascala
 • N. Wirth - Modula 2
 • N. Wirth - Wstęp do programowania systematycznego
 • R. Wit - Metody programowania nieliniowego. Minimalizacja funkcji gładkich
 • K. Zorychta, W. Ogryczak - Programowanie liniowe i całkowitoliczbowe
 • Jan Bielecki (zm. 25 grudnia 2001) – polski informatyk, wykładowca, jedyny z Europy Środkowo-Wschodniej członek komitetu standaryzacyjnego ANSI C.Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporządkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operują algorytmy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) – polskie wydawnictwo założone w 1949 z siedzibą w Warszawie, do 1961 działało pod firmą Państwowe Wydawnictwa Techniczne.
  Władysław Marek Turski (ur. 17 października 1938 w Krakowie, zm. 18 lipca 2013 w Warszawie) – polski informatyk, profesor zwyczajny.
  Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).
  GEORGE – rodzina systemów operacyjnych zastępujących system EXECUTIVE komputerów serii ICL 1900, wyposażonych w interpreter poleceń. W Polsce lat 70.-80. XX wieku rozpowszechniony na komputerach serii Odra 1300, konstruowanych przez nieistniejące już zakłady ELWRO we współpracy z angielską firmą ICL (mających m.in. 100% wymienność każdego oryginalnego oprogramowania ICL).
  Simula 67 - język programowania opracowany w 1967 w Norweskim Ośrodku Obliczeniowym w Oslo przez O-J. Dahla, B. Myhrhauga i K. Nygaarda, rozszerzający Algol 60, pomyślany jako uniwersalny język symulacji.
  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
  Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.