• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Bank Światowy (ang. World Bank) rozpoczął działalność jako efekt postanowień konferencji w Bretton Woods z lipca 1944. Główną przesłanką dla jego stworzenia była przede wszystkim chęć odbudowy zniszczonych II wojną światową krajów Europy i Japonii. Istotnym celem statutowym było również wsparcie dla rozwijających się krajów Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Obecnie zrzesza on 188 krajów członkowskich. Siedzibą Banku Światowego jest Waszyngton.BazEkon – baza danych współtworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Bibliotekę Szkoły Głównej Handlowej zawierająca abstrakty lub pełne artykuły naukowe o tematyce ekonomicznej i tematach pokrewnych.

  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – międzywydziałowa jednostka prowadzącą działalność usługową, dydaktyczną i naukową. Służy także całemu środowisku naukowemu Krakowa i Małopolski. Jest to trzecia co do wielkości biblioteka akademicka Krakowa i druga co do wielkości biblioteka ekonomiczna w Polsce. Zakres tematyczny zbiorów odpowiada profilowi wydziałów Uczelni i obejmuje: nauki ekonomiczne, finanse, zarządzanie, towaroznawstwo oraz nauki społeczne i humanistyczne, a także niektóre nauki techniczne i informatykę.

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy, MFW (ang. International Monetary Fund, IMF) – międzynarodowa organizacja w ramach ONZ, zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie. Dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących.Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR, ang. European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) – międzynarodowa instytucja finansowa, która została utworzona podczas obrad Rady Europejskiej w Strasburgu w dniach 8-9 grudnia 1989 roku.

  Spis treści

 • 1 Zbiory biblioteczne
 • 1.1 Kolekcje specjalne
 • 2 Historia
 • 3 Struktura
 • 3.1 Wypożyczalnie
 • 3.2 Czytelnie
 • 4 Wystawy czasowe w Bibliotece
 • 5 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama