• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biblioteka Śląska  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Maszynopis - tekst utrwalony na papierze za pomocą maszyny do pisania. Zazwyczaj w jednej kopii lub najwyżej w kilku przy użyciu papieru kopiującego lub kalki kopiowej. W przypadku elektronicznych maszyn do pisania (z pamięcią) kopii tych może być dużo więcej.Olga Tokarczuk (ur. 29 stycznia 1962 w Sulechowie) – polska pisarka, eseistka, autorka scenariuszy, poetka, psycholog, laureatka Nagrody Literackiej Nike (2008).

  Biblioteka Śląska w Katowicach – biblioteka publiczna i wojewódzka o statusie naukowym, samorządowa jednostka kultury. Gromadzi, opracowuje i udostępnia różnorodne zbiory, ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa dotyczącego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz nauk społecznych i humanistycznych. Książnica śląska jest jedną z piętnastu bibliotek w Polsce, które mają prawo do egzemplarza obowiązkowego wszystkich publikacji ukazujących się w kraju. Dzięki temu jej księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany o nowości wydawnicze i może służyć jako podstawa źródłowa do badań prowadzonych w ośrodkach akademickich.

  Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej − instytucja o charakterze badawczo-naukowym. Siedziba mieści się przy ulicy Ligonia 7 w Katowicach. Jest częścią Biblioteki Śląskiej.Płyta gramofonowa – zwykle okrągła płyta o średnicy do 30 cm z zapisanym spiralnie w postaci rowka analogowym nagraniem dźwiękowym.

  Spis treści

 • 1 Informacje ogólne
 • 2 Siedziby
 • 3 Historia
 • 4 Osiągnięcia
 • 5 Zbiory
 • 5.1 Zbiory specjalne
 • 5.2 Zbiory śląskie
 • 5.3 Przechowywanie zbiorów
 • 6 Śląska Biblioteka Cyfrowa
 • 7 Działalność naukowa
 • 7.1 Spotkania edukacyjne
 • 7.2 Wydawnictwa Biblioteki Śląskiej
 • 8 Ośrodek kultury
 • 9 Zasłużeni pracownicy
 • 10 Przypisy
 • 11 Bibliografia
 • 12 Linki zewnętrzne
 • Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.Henryk Waniek (ur. 4 marca 1942 w Oświęcimiu) – śląski malarz, grafik, pisarz, publicysta, krytyk artystyczny i literacki.

  Informacje ogólne[]

  Biblioteka Śląska realizuje przedsięwzięcia dokumentacyjne i badawcze, których wynikiem są specjalistyczne publikacje: katalogi zbiorów bibliotecznych, bibliografie, opracowania z dziedziny szeroko pojętej wiedzy o książce oraz prace śląskoznawcze. Jest również organizatorem konferencji naukowych i szkoleń. Od 2000 roku (zachowując status naukowy) pełni też funkcję placówki wojewódzkiej – sprawującej opiekę merytoryczną nad publicznymi bibliotekami samorządowymi w województwie śląskim.

  Arnold Zweig (ur. 10 listopada 1887 w Glogau (ob. Głogów), zm. 26 listopada 1968 w Berlinie Wschodnim) – niemiecki pisarz, pacyfista.Aleksander Nawarecki (ur. 19 kwietnia 1955 w Katowicach) – polski historyk i teoretyk literatury, profesor Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Zakład Teorii Literatury). Autor wielu książek i podręczników (m.in. Przeszłość to dziś - podręcznik języka polskiego do klasy II liceum i technikum; cz. II - Romantyzm; wraz z Dorotą Siwicką).

  Biblioteka Śląska jest prężnym ośrodkiem kultury, miejscem wystaw, koncertów, spotkań autorskich oraz wielu cyklicznych imprez o zasięgu ponadlokalnym. Śląska Fotografia Prasowa Śląski Wawrzyn Literacki, Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego, Katowickie Prezentacje Biblioteczne oraz Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej to tylko ważniejsze inicjatywy książnicy. Z nowych propozycji cykl koncertów Śląskiej Orkiestry Kameralnej zatytułowany „Filharmonia w starej Bibliotece”, poświęconych ludziom zasłużonym dla województwa.

  Ryszard Kapuściński (ur. 4 marca 1932 w Pińsku, zm. 23 stycznia 2007 w Warszawie) – polski reportażysta, publicysta, poeta i fotograf, zwany "cesarzem reportażu".Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Medal Jana Masaryka – najwyższe odznaczenie przyznawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej imienia Jana Masaryka (1886-1948) czeskiego dyplomaty i ministra spraw zagranicznych. Odznaczeniem tym honorowani są zwykle obcokrajowcy szczególnie zasłużeni dla współpracy z Republiką Czeską.
  Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – polski medal nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal nadawany jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
  Ekslibris (łac. ex libris – z książek) – znak własnościowy danego egzemplarza, książki najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru, (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo nazwą instytucji. Typowy ekslibris jest małą, zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki. W prostszej formie może to być np. pieczątka.
  Zbigniew Białas (ur. 3 lipca 1960 w Sosnowcu) – polski literaturoznawca-anglista, profesor nauk humanistycznych, prozaik i tłumacz.
  Kaseta magnetofonowa (CC lub z ang. Compact Cassette – kaseta kompaktowa) to kaseta przeznaczona do magnetofonów kasetowych opracowana przez firmę Philips w 1963 roku. Służy również jako nośnik do przechowywania danych.
  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.
  Rękopis (manuskrypt) – zapisany odręcznie tekst, w odróżnieniu od powielanego mechanicznie. Termin stosowany zwykle w odniesieniu do zabytkowych książek lub dokumentów pochodzących z okresu przed upowszechnieniem się druku. W takim rozumieniu każdy rękopis jest dziełem niepowtarzalnym o indywidualnych cechach. W szerszym znaczeniu, rękopis to każdy tekst zapisywany ręcznie za pomocą np. ołówka, atramentu, tuszu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.