• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biblioteka  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6]
  Przeczytaj także...
  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu - główna biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum (w Bydgoszczy) oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy sieć biblioteczno-informacyjną UMK; powstała w 1945 r., otwarta 10 maja 1947 r. W latach 1945-1947 siedzibą Biblioteki był gmach Towarzystwa Naukowego w Toruniu, w 1947 r. otrzymała samodzielny budynek przy ul. Chopina, a w 1973 r. została przeniesiona do nowego budynku w miasteczku akademickim na Bielanach. Od 1947 r. otrzymuje egzemplarz obowiązkowy. W 2002 r. uhonorowana medalem Bibliotheca Magna Perennisque przyznawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W 2005 powołano do życia Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, które działa w strukturze Biblioteki.Karol Wilhelm Scheibler (ur. 1 września 1820 w Montjoie w Nadrenii, zm. 13 kwietnia 1881 w Łodzi) – jeden z największych łódzkich przemysłowców.
  Przypisy
  1. Czapnik 2011 ↓, s. 36.
  2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Art. 3 ust. 1 (Dz. U. z 2012 r. poz. 642).
  3. Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. z 1996 r. Nr 152, poz. 722).
  4. Lidia Winniczuk: Ludzie, zwyczaje i obyczaje Starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa: PWN, 1983, s. 311–315.
  5. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Art. 4 (Dz. U. z 2012 r. poz. 642).
  6. Czapnik 2011 ↓, s. 40.
  7. Zbigniew Żmigrodzki: Bibliotekarstwo. Warszawa: SBP, 2002.
  8. http://web.archive.org/web/20081204172240/http://www.bg.agh.edu.pl/PL/add-ons/sprawozdanieBG2006-2007.pdf.
  9. http://www.bibl.ath.bielsko.pl/pliki/sprawozdanie2008.doc.
  10. BG GUMed – Biblioteka dzisiaj.
  11. Politechnika Wrocławska – Księgozbiór.
  12. Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej.
  13. Biblioteka Główna – Politechnika Radomska.
  14. BG UG: O Bibliotece: Prezentacja Biblioteki.
  15. O Bibliotece.
  16. Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego.
  17. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Zbiory.
  18. http://bg.uwb.edu.pl/?pid=O_zbiorach.
  19. http://lib.amu.edu.pl/pliki/sprawozdania/spr_bu_2008.pdf.
  20. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.
  21. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Art. 20. 1. (Dz. U. z 2012 r. poz. 642).
  22. http://www.bs.katowice.pl/pl/o_bibliotece.
  23. http://www.ksiaznica.szczecin.pl/www/historia.
  24. http://www.biblpubl.waw.pl/o-nas.
  25. Stan na 31.12.2012 r.: http://www.ksiaznicapodlaska.pl/statics/onas.html.
  26. http://www.bip.biblioteka.lo.pl/?cid=10.
  27. Majątek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Toruniu na dzień 31.12.2013 r.
  28. http://www.wimbp.lodz.pl/wimbp/index.php/o-bibliotece.html.
  29. http://www.wbpg.org.pl/?id=458.
  30. http://www.wimbp.rzeszow.pl/biblioteka/biblioteka-w-liczbach/.
  31. http://www.wimbp.zgora.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=156&Itemid=245.
  32. http://www.rajska.info/o-bibliotece/wbp-dzisiaj.html.
  33. http://hl.wbp.lublin.pl/wbp/index.php/zbiory.html.
  34. http://www.wbp.olsztyn.pl/onas/.
  35. http://www.wbp.kielce.pl/biblioteka/83.
  36. http://www.ksiaznica.bielsko.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=9&Itemid=11.
  37. http://www.bemowo.e-bp.pl/bemowo/onas.php.
  38. http://www.mbp.info.kalisz.pl/glowna.htm.
  39. http://www.mbp.konin.pl/index.php/dzieje-biblioteki.
  40. 2010 At A Glance.
  41. Wykaz obecnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek w Polsce [1].

  Linki zewnętrzne[]

 • Elektroniczna Biblioteka (EBIB) – Platforma cyfrowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 • Grzegorz Czapnik: Podręczny słownik bibliotekarza. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. ISBN 978-83-61464-39-6.
 • Cymelia (albo cimelia; l.poj. cymelium) – najcenniejsze druki i rękopisy w bibliotece, często trzymane w sejfie bibliotecznym.Rzeszowskie bibliotekarstwo powszechne swym początkiem sięga drugiej połowy XIX stulecia, bowiem już w 1882 roku została założona przez Towarzystwo Oświaty Ludowej w Rzeszowie biblioteka o charakterze publicznym. Kontynuatorką tej instytucji była otwarta w 1906 roku Biblioteka Miejska Towarzystwa Szkoły Ludowej, działająca do czerwca 1940 roku. Myśl o zorganizowaniu w Rzeszowie Miejskiej Biblioteki Publicznej powstała w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu miasta. 3 stycznia 1945 roku powołano Komitet Organizacyjny, a Ministerstwo Oświaty wyraziło zgodę na jej utworzenie. Ostatecznie na posiedzeniu Zarządu Miejskiego, 22 maja 1945 roku, podjęto uchwałę o utworzeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Uroczyste otwarcie MBP w Rzeszowie odbyło się w grudniu 1945 roku.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Katalog (gr. katálogos – lista) – rejestr dokumentów bibliotecznych w sposób uporządkowany, ułatwiający ich odszukanie, podający ich cechy indywidualne i bibliograficzne oraz miejsce przechowywania.
  Biblioteka Watykańska (Bibliotheca Apostolica Vaticana) – biblioteka znajdująca się na terenie państwa Watykan. Jedna z najstarszych i najbardziej znanych bibliotek.
  Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu – samorządowa, gminna instytucja kultury o charakterze publicznym, działająca na terenie Bytomia. Została powołana w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
  Biblioteka Jagiellońska (BJ, tzw. Jagiellonka) – główna biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy system biblioteczno-informacyjny UJ. Stanowi jedną z największych bibliotek w Polsce, stąd też została uznana za część Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Posiada status biblioteki narodowej – obowiązuje prawo o egzemplarzu obowiązkowym.
  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – biblioteka miejska, instytucja kultury posiadającą osobowość prawną.
  Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach − placówka kulturalna na terenie miasta Katowic, zajmująca się gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów na nośnikach fizycznych oraz udzielająca informacji o swoich i obcych materiałach bibliotecznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.