• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biblia Ewangeliczna, Przekład literacki  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Biblia warszawska, Nowy Przekład, potocznie: „Brytyjka” – współczesne protestanckie tłumaczenie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych (hebrajskiego, aramejskiego i greckiego) na język polski, opracowane przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, z inicjatywy Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie. Jest to najpopularniejszy w Polsce protestancki przekład Pisma Świętego.Textus receptus (z łac. tekst przyjęty) – tekst grecki Nowego Testamentu obecny w drukowanych wydaniach XVI-XVII wieku.

  Nowe Przymierze i Psalmy (znana także jako Biblia Ewangeliczna, Przekład literacki) – protestancki przekład Pisma Świętego na współczesny język polski. Jest drugim przekładem Pisma Świętego dokonanym przez Ewangeliczny Instytut Biblijny z języków oryginalnych. Autorami przekładu są pastor Piotr Zaremba oraz Anna Haning. Jest jedyną częścią tryptyku przekładów: Dosłownego, Literackiego i Egzegetycznego, który został wydany drukiem.

  Księga Psalmów [Ps] (hebr. תְהִלִּים tehillim; gr. Ψαλμοί Psalmoi) – wchodząca w skład Biblii (Stary Testament) księga zawierająca zbiór 150 utworów poetyckich w języku hebrajskim. Samodzielne tłumaczenie bądź parafraza Księgi Psalmów, czasem w średniowieczu zawierające dodatkowe kantyki i hymny, to psałterz.Biblia Ewangeliczna, Przekład dosłowny – protestancki przekład Pisma Świętego na współczesny język polski, jeden z dwóch dokonanych przez Ewangeliczny Instytut Biblijny. Charakteryzuje się zastosowaniem metafrazy czyli dosłownym oddaniem tekstu oryginalnego słowo po słowie co powoduje, że tekst jest niekiedy niezrozumiały dla osoby nieznającej pewnych aspektów kulturowych z czasów kiedy powstawał tekst oryginalny.

  14 czerwca 2016 została wydana "Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza", która zawiera cały przekład łącznie ze Starym Testamentem.

  Spis treści

 • 1 Cele przekładu
 • 2 Tekst źródłowy
 • 3 Wydania
 • 3.1 Wydanie pierwsze
 • 3.2 Wydanie drugie
 • 3.3 Wydanie trzecie
 • 3.4 Wydanie czwarte
 • 4 Odbiór przekładu
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Cele przekładu[]

  Wydanie nowego przekładu Pisma Świętego miało na celu ułatwienie osobom, dla których specjalistyczny i nieaktualny język Biblii warszawskiej czy Biblii gdańskiej nie pozwala zagłębić się w przekazywany sens. W nazwie przekładu użyto wyrażenia Literacki ponieważ starano się jak najlepiej przekazać oryginał grecki wykorzystując piękno języka polskiego. Jednak zawsze wierność przekładu była traktowana priorytetowo. Dlatego w ważnych miejscach przekład odchodzi od zasad gramatyki polskiej, aby uwypuklić przekaz dosłowny.

  Tekst bizantyński (albo bizantyjski) – nazwa używana w odniesieniu do jednej z czterech rodzin podstawowych typów tekstu Nowego Testamentu. Nazwa „bizantyński” nadana została przez B. H. Streetera i F. G. Kenyona. Westcott i Hort nazywali go syryjskim, określany też bywa antiocheńskim. Ponieważ ten typ tekstu reprezentuje ponad 80% rękopisów, nazywany bywa tekstem większości lub większościowym (The Majority Text).Biblia Ewangeliczna, Przekład dosłowny – protestancki przekład Pisma Świętego na współczesny język polski, jeden z dwóch dokonanych przez Ewangeliczny Instytut Biblijny. Charakteryzuje się zastosowaniem metafrazy czyli dosłownym oddaniem tekstu oryginalnego słowo po słowie co powoduje, że tekst jest niekiedy niezrozumiały dla osoby nieznającej pewnych aspektów kulturowych z czasów kiedy powstawał tekst oryginalny.

  Literackość odnosi się głównie do:

 • opisów życia codziennego
 • narracji historycznych i geograficznych
 • używanie zaimków zamiast powtarzania słów
 • wtrącanie imion tak gdzie ich brak mógłby zaburzyć przekaz
 • przekładu idiomów i związków frazeologicznych
 • do miar i wag w miejscach, gdzie nie mają znaczenia symbolicznego
 • Tłumacze odeszli także od powszechnie przyjętych określeń nowotestamentowych, na przykład:

  Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.Ewangeliczny Instytut Biblijny - polska organizacja chrześcijańska, teologicznie związana z protestanckim nurtem chrześcijaństwa ewangelicznego, upowszechniająca myśl biblijną we współczesnym świecie. Organizacja uznaje Pismo Święte za jedyny autorytet w sprawach wiary, zbawienie jedynie z łaski, a Jezusa Chrystusa za jedynego pośrednika między Bogiem a człowiekiem.
 • Opiekun zamiast Pocieszyciel (por. Paraklet)
 • przełożony lub starszy zamiast biskup
 • opiekun lub przedstawiciel zamiast diakon
 • miejsce kary lub gęste mroki zamiast piekło
 • Starano się jednak nie zmieniać tłumaczeń słów o znaczeniu teologicznym (np.: duch, dusza, grzech, odkupienie, potępienie, przebłaganie, ucisk, zbawienie itp).

  Biblia, Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion – zwój papirusu, księga, l.m. βιβλία, biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku (w formie koinè (gr. κοινὴ)), uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Poszczególne tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg biblijnych.Novum Testamentum Graece – łacińska nazwa wydań greckiego Nowego Testamentu. Pierwszym drukowanym wydaniem była Poliglota Kompluteńska (1514), jednak opublikowana została dopiero w 1520. Pierwszym opublikowanym wydaniem było Novum Testamentum Graece Erazma z Rotterdamu (1516). Współcześnie Novum Testamentum Graece odnosi się zazwyczaj do wydań Nestle-Alanda, nazwane od nazwisk biblistów, którzy odegrali znaczącą rolę w tym wydaniu. Wydawane jest przez Instytut Badań Tekstu Nowego Testamentu. W roku 2012 ukazało się 28 wydanie Nestle-Alanda (skrót NA28).

  Zamiarem autorów było, aby nowy przekład mógł być wykorzystywany przez całe społeczeństwo, dlatego starano się, aby nie był to przekład stricte wyznaniowy. Używany jest w ewangelizacji, w tym celu Liga Biblijna udostępnia tańsze lub darmowe edycje.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biblia gdańska – przekład Biblii na język polski z roku 1632 dokonany wspólnie przez braci czeskich i kalwinistów. Jedno z najpopularniejszych polskich tłumaczeń protestanckich.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Paraklet (gr. παρακλητος) – termin techniczny, stosowany w sądownictwie wobec osoby wspomagającej, wezwanej do pomocy prawnej oskarżonego w procesie, obrońca, adwokat. Parakletos występował i przemawiał w imieniu oskarżonego.
  Nowy Testament, Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000 – katolicki przekład Nowego Testamentu przygotowany przez ks. prof. Remigiusza Popowskiego SDB.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.