• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Białystok  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11]
  Przeczytaj także...
  Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu – jest związkiem wyznaniowym oficjalnie zarejestrowanym w Polsce 27 stycznia 1984 roku, początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu. Od października 1994 roku do października 2005 roku związek działał pod nazwą Związek Buddyjski Karma Kagyu.Powiat białostocki - powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Białystok. Powiat białostocki zajmuje obszar 2 984,64 km², co czyni go największym powiatem w Polsce.
  Kultura[]

  W Białymstoku działa ponad 570 organizacji pozarządowych (w tym 56 towarzystw i związków m.in. Białostockie Towarzystwo Naukowe, Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne). Białystok w 2010 r. przegrał rywalizację o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Nie znalazł się na tzw. „krótkiej liście” miast-kandydatów.

  Ludwik Krzysztof Zamenhof-Zaleski, fr. Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof (ur. 23 stycznia 1925 w Warszawie) – polski inżynier-konstruktor, esperantysta, wnuk Ludwika Zamenhofa.Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji liturgicznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy Jezusa.

  Muzea i galerie[]

  Białystok jest największym ośrodkiem kulturalnym w północno-wschodniej Polsce. Działa tu największe w województwie Muzeum Podlaskie, posiadające oddziały w Białymstoku (Muzeum Historyczne, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Białostockie Muzeum Wsi), w Choroszczy (Muzeum Wnętrz Pałacowych), w Supraślu, Tykocinie oraz Bielsku Podlaskim. W Białymstoku działają także: Muzeum Wojska oraz Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu w Białymstoku. Mieści się tu również jedna z najlepszych polskich galerii sztuki współczesnej – Galeria Arsenał. Drugą miejską galerią jest Galeria im. Sleńdzińskich, posiadająca największy w Polsce zbiór dzieł sztuki i pamiątek archiwalnych polskiego rodu artystów z Wilna. Ponadto działa tu 19 prywatnych galerii sztuki.

  Archidiecezja wileńska (łac. Archidioecesis Vilnensis, lit. Vilniaus arkivyskupija) - katolicka diecezja litewska położona w wschodniej części kraju. Siedziba arcybiskupa znajduje się w archikatedrze św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie.Diecezja białostocko-gdańska – jedna z 6 diecezji kościoła prawosławnego w Polsce utworzona 7 września 1951 zamiast diecezji białostocko-bielskiej. Graniczy z diecezjami: warszawsko-bielską, łódzko-poznańską i wrocławsko-szczecińską.

  Teatry i filharmonia[]

  Dzięki Białostockiemu Teatrowi Lalek oraz Wydziałowi Sztuki Lalkarskiej warszawskiej Akademii Teatralnej Białystok uzyskał miano polskiego centrum sztuki lalkarskiej. Oprócz BTL-u istnieje tu także Teatr Dramatyczny oraz kilkanaście teatrów prywatnych (w tym Teatr Wierszalin z Supraśla oraz Teatr K3 z Białegostoku). Miasto posiada również filharmonię. Miasto wraz z Urzędem Marszałkowskim planuje budowę Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki, w skład którego wchodzić mają: Opera i Filharmonia Podlaska, rozbudowany teatr lalek oraz multikino.

  Białystok – meteoryt kamienny, który spadł w postaci deszczu meteorytowego o godzinie 9.30, 5 października 1827 roku w okolicach wsi Fasty, 7,5 km od Białegostoku. Meteoryt Białystok jest achondrytem, należącym do eukrytów. Jego gęstość wynosi 3,17 g/cm. W składzie mineralogicznym wyodrębnić można następujące minerały: augit, anortyt, bronzyt, oliwin, pigeonit i trydymit. Ocenia się, że meteoryt pochodzi z planetoidy Westa. Jedyny polski okaz znajduje się w Muzeum Ziemi w Warszawie i waży 4 g. Został on nabyty przez muzeum w 1939 roku drogą wymiany z Muzeum Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie.Hipermarket – duży sklep wielkopowierzchniowy, często też ze względu na swoje rozmiary znajdujący się na obrzeżach miasta. Hipermarket w ścisłym tego znaczeniu to sklep (market) o bardzo dużej powierzchni, sprzedający szeroki asortyment towarów codziennego użytku, takich jak żywność, ubrania, kosmetyki, środki czyszczące, produkty FMCG (produkty szybkozbywalne z ang. Fast Moving Consumer Goods). Przyjmuje się że hipermarket ma powierzchnię przekraczającą 2,5 tys m².

  Chóry[]

 • Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Chór Katedralny Carmen
 • Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
 • Chór Politechniki Białostockiej
 • Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku
 • Białostocki Chór Kameralny Cantica Cantamus
 • Schola Cantorum Bialostociensis
 • AKSION Młodzieżowy Chór Prawosławnej Katedry pw. św. Mikołaja w Białymstoku
 • Chór Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
 • Chór Szkoły Muzycznej I Stopnia
 • Chór Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
 • Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
 • Młodzieżowy Chór Miasta Białegostoku
 • Kina[]

 • Helios (6 sal) – Galeria Jurowiecka
 • Helios (8 sal, 1705 miejsc) – Atrium Biała
 • Helios (7 sal, 1322 miejsca) – Alfa Centrum
 • Kino Forum (1 sala)
 • Kino Pokój (2 sale, 648 miejsc) – kino nieczynne do odwołania
 • Kino Ton (1 sala) – kino nieczynne do odwołania
 • Kino Syrena – zlikwidowane
 • Biblioteki[]

  Biblioteki

  Na terenie Białegostoku znajduje się 17 czynnych bibliotek:

  Wydział Sztuki Lalkarskiej - założony w 1974 roku w Białymstoku zamiejscowy wydział Akademii Teatralnej w Warszawie (dawniej PWST). Obok wrocławskiej filii krakowskiej PWST, główny ośrodek polskiego teatru lalek, kształcący aktorów i reżyserów, i zasilający zespoły większości teatrów lalkowych w Polsce.Linia kolejowa nr 32 – łącząca stację Czeremcha ze stacją Białystok. Obecnie na linii tej jest niewielki ruch towarowy i pasażerski. W 2006 roku Samorząd województwa podlaskiego zakupił w sumie 6 szynobusów, które kursują na liniach Białystok–Czeremcha, Czeremcha–Siedlce, Czeremcha–Hajnówka. Miało to uratować tę lokalną linię przed zamknięciem, gdyż stan torów jest zły i tradycyjne pociągi mogły się poruszać z prędkością 30 km/h. Szynobusy jeżdżą na tej trasie z prędkością 60 km/h.
 • Książnica Podlaska
 • Dział zbiorów specjalnych – Czytelnia i Wypożyczalnia Książki Mówionej
 • Filia nr 1 Książnicy Podlaskiej
 • Filia nr 2 Książnicy Podlaskiej
 • Filia nr 3 Książnicy Podlaskiej
 • Filia nr 4 Książnicy Podlaskiej
 • Filia nr 5 Książnicy Podlaskiej
 • Filia nr 6 Książnicy Podlaskiej
 • Filia nr 7 Książnicy Podlaskiej
 • Filia nr 8 Książnicy Podlaskiej
 • Filia nr 9 Książnicy Podlaskiej
 • Filia nr 11 Książnicy Podlaskiej
 • Filia nr 12 Książnicy Podlaskiej
 • Filia nr 13 Książnicy Podlaskiej
 • Filia nr 14 Książnicy Podlaskiej
 • Filia nr 15 Książnicy Podlaskiej
 • Filia nr 17 Książnicy Podlaskiej
 • Inne ośrodki kultury[]

  W Białymstoku działa kilkanaście bibliotek. Największe z nich to Książnica Podlaska oraz Biblioteka Uniwersytecka. Osoby starsze i niepełnosprawne mogą bezpłatnie korzystać z biblioteki Fundacji Edukacji i Twórczości, która oferuję usługę „Książka na telefon” skierowaną do osób nie będących w stanie dotrzeć osobiście do wypożyczalni. Pozostałe instytucje kulturalne to min. Białostocki Ośrodek Kultury, Centrum Kultury Prawosławnej, Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, Dom Kultury „Śródmieście”, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury oraz Młodzieżowy Dom Kultury.

  Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Białymstoku Sp. z o.o. (w skrócie: KPK Białystok lub KPK) - przewoźnik świadczący usługi w zakresie transportu pasażerskiego transportu zbiorowego w Białymstoku. Spółka podobnie jak każde inne (takie jak KZK czy KPKM) powstała w 1991 roku w wyniku podziału Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.Nizina Północnopodlaska (843.3) stanowi geomorfologiczne przedłużenie Nizin Środkowopolskich, od których różni się pod względem klimatycznym i geobotanicznym, a także wgłębną strukturą geologiczną. Granicę zachodnią stanowi dolina Narwi pod Łomżą i wschodnie podnóża południkowego wału Czerwonego Boru, wschodnią - okolice Brodna na Białorusi oraz dolina Świsłoczy (dopływ Niemna), południową – północny skraj doliny środkowego Bugu, północną zaś – zasięg ostatniego zlodowacenia. Północno-wschodnia część niziny ma znaczne wyniosłości osiągające na Wzgórzach Sokólskich 238 m. Natomiast w północno-zachodniej części występują znaczne tereny bagienne. Południowo-zachodnia część niziny (na południe od Narwi) jest mało urozmaicona. Wschodnia część niziny jest pokryta w większości lasami (Puszczy Białowieskiej, Buksztelskiej, Knyszyńskiej).

  Imprezy cykliczne[]

  Obchody święta Policji w Białymstoku
 • Festiwal Przedsiębiorczości BOSS w Białymstoku
 • Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich
 • Białysztuk – prezentacja inicjatyw teatralnych
 • Original Source Up To Date – festiwal muzyki elektronicznej i hip-hopowej
 • Podlaskie Spotkania Teatrów Lalkowych
 • Międzynarodowy Dzień Teatru
 • Dni Hiszpańskie w Białymstoku
 • Dni Kultury Studenckiej – Juwenalia
 • Dni Miasta Białegostoku
 • Dni Sztuki Współczesnej
 • Dzień Munduru – piknik rekonstrukcyjny
 • Klub Sztuki Opery i Filharmonii Podlaskiej
 • Jesień z Bluesem
 • Zaduszki Bluesowe
 • Białostockie Spotkania Folkowe
 • Festiwalu Polskiej Kultury Niezależnej UNDERGROUND.pl
 • Filmowe Podlasie Atakuje
 • Pokazy filmowe Szorty i Cinema Off
 • Podlaski Festiwal Krótkich Filmów Niezależnych ŻubrOFFka
 • Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych
 • Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej
 • Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej (tylko koncert galowy)
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka (tylko koncert galowy)
 • Międzynarodowy Przegląd Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego
 • Letnie Koncerty w Ogrodach Branickich
 • Katedralne Koncerty Organowe
 • Dni Kultury Chrześcijańskiej
 • Liga Kabaretów Białostockiej Pustyni Kabaretowej
 • Białostockie Dni Zamenhofa
 • Białostocka Wiosna Muzyczna
 • Festiwal Muzyki Barokowej
 • Moniuszkowski Festiwal Podlasia
 • Międzynarodowy Przegląd Orkiestr Dętych
 • „Frankofonia na Wiosnę”
 • Festiwal Piosenki Żeglarskiej Kopyść
 • Międzynarodowy Turniej Tańca „Złote Pantofelki”
 • Białostocka Masa Krytyczna
 • Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki
 • Tydzień Nauk Humanistycznych
 • Centralia
 • Dzień Kultury Ulicy
 • Rap Piknik – przegląd różnych nurtów kultury hip-hopowej
 • Ulica Dla Hospicjum
 • MyStage Rock Festival – przegląd młodych zespołów rockowych
 • Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych – Inicjatorem jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „AKTYWNI”
 • Wampiriada – studenckie honorowe krwiodawstwo
 • Festiwale mniejszości narodowych:

  Zbór – określenie stosowane m.in. w Polsce, Czechach (czes. sbor) i na Białorusi (biał. збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych kościołów protestanckich (gmina, zgromadzenie, kongregacja) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np. Świadków Jehowy.Austeria w Białymstoku – barokowa kamienica w Białymstoku. Została wybudowana w 1753 roku. Pierwszymi mieszkańcami kamienicy była rodzina Korbutów, pracująca na dworze Branickich. W XIX wieku właścicielem budynku został Izaak Zabłudowski. Poza mieszkaniami w kamienicy mieściły się zakłady rzemieślnicze, a następnie sklep z materiałami piśmienniczymi. W czasach II Rzeczyspolitej w budynku funkcjowała kawiarnia. Po odbudowie po II wojnie światowej otworzono w kamienicy restaurację.
 • Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska”
 • Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej „Białystok – Grodno”
 • Święto Kultury Białoruskiej
 • Dni Kultury Rosyjskiej
 • Festiwal Kultury Ukraińskiej Na Podlasiu „Podlaska Jesień”
 • Urodziny Rafała Lipki
 • Sport i rekreacja[]

  Kluby i organizacje sportowe[]

  Lista drużyn biorących udział w rozgrywkach wojewódzkich i ogólnopolskich:

  Konzentrationslager Lublin, Vernichtungslager Lublin, Kriegsgefangenenlager Maydanek, KL Majdanek – niemiecki obóz koncentracyjny oraz jeniecki w Lublinie, funkcjonujący w latach 1941-1944.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Jagiellonia Białystok – Ruch Chorzów (09.11.2009)
  Zawodniczki AZS Białystok
 • AZS WSFiZ
 • AZS PB
 • AZS WSAP
 • Aeroklub Białostocki – szybownictwo, skoki spadochronowe
 • Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok
 • Automobilklub Podlaski
 • Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji – tenis ziemny, lodowisko, lekka atletyka
 • Podlaski Klub Taekwondo „So-san” – karate
 • Białostocki Ośrodek Japońskich Sztuk Walki „SHOBUKAI” – karate
 • Podlaskie Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start” Białystok – tenis, siatkówka, lekka atletyka, pływanie
 • Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy „Słoneczny Stok” – tenis stołowy, piłka ręczna, lekka atletyka
 • Akademia Piłkarska „Talent” – piłka nożna
 • Białostocki Klub Karate Kyokushin „KANKU” – karate
 • UKS 19 Bojary Białystok – lekka atletyka
 • Juvenia Białystok – lekka atletyka, łyżwiarstwo szybkie
 • LUKS Atletic Białystok- lekka atletyka
 • UKS Wygoda Białystok – kolarstwo, piłka nożna
 • Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca „BIS” – gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, taniec sportowy
 • Podlaski Klub Paralotniowy – paralotniarstwo
 • Klub Biegowy „Pędziwiatr” – bieganie
 • Obiekty sportowo-rekreacyjne[]

  Stadion BOSIR „Zwierzyniec”
  Lodowisko BOSiR w Białymstoku
  Hala widowiskowo-sportowa Politechniki Białostockiej
  Stadiony i hale sportowe
 • Stadion BOSiR „Zwierzyniec” – lekkoatletyczny – ul.11 Listopada 28
 • Stadion Miejski w Białymstoku – piłkarski – ul.Słoneczna 1
 • Stadion Miejski w Białymstoku – boisko boczne futbol Amerykański – ul.Słoneczna 1
 • Boiska piłkarskie MOSP – ul.Świętokrzyska
 • Stadion Miejski (dawny KKS Ognisko) – ul.Elewatorska 7
 • Hala widowiskowo-sportowa Politechniki Białostockiej – ul.Wiejska 45a
 • Hala Sportowa Uniwersytetu Medycznego – ul.Wołodyjowskiego 1
 • Hala sportowa Uniwersytetu w Białymstoku ul. Świerkowa 20a
 • Baseny
 • MOSiR Pływalnia nr 1 – ul.Włókiennicza 4 (kryta)
 • MOSiR Pływalnia nr 1 – ul. Mazowiecka 39 c (kryta)
 • MOSiR Pływalnia nr 1 – ul.Stroma 1a (kryta)
 • Pływalnia Domu Pomocy Społecznej – ul. Baranowicka 203 (kryta)
 • Basen Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Mleczak” – ul.Zwycięstwa 28 (kryty)
 • Basen „Tropicana” (kompleks rekreacyjny) – Hotel Gołębiewski ul.Pałacowa 7(kryty)
 • Basen „Maniac Gym” – ul.Warszawska 79a (kryty)
 • Korty tenisowe
 • Korty tenisowe BOSIR „Centrum Tenisowe Zwierzyniec” – ul.11 Listopada 28
 • Korty Tenisowe „Richi” – ul. Antoniuk Fabryczny 4
 • Korty Tenisowe Politechniki Białostockiej – ul.Wiejska 45
 • Korty Towarzystwa Tenisowego „Stanley” – ul. Niedźwiedzia 56A
 • Inne
 • Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” – ul.Plażowa 1
 • Areoklub białostocki – ul. Ciołkowskiego 2
 • Centrum Zabaw dla Dzieci FIKOLAND & RE-kreacja – ul.Handlowa 1a
 • Centrum Sportu i Rekreacji „Maniac Gym” – ul. Warszawska 79A
 • Skatepark w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej
 • Skatepark Węglowa – ul.Węglowa 8
 • Lodowisko (w okresie letnim rolkowisko) BOSiR – ul.11 Listopada 28
 • Strzelnica sportowa – ul. Produkcyjna 113
 • Strzelnica sportowa „UKS Kaliber” – ul. Grunwaldzka 18
 • Strzelnica sportowa Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych – ul.Stołeczna 21
 • Strzelnica sportowa Zespół Szkół Mechanicznych – ul. Broniewskiego 14
 • Strzelnica sportowa V Liceum Ogólnokształcące – ul. Miodowa 5
 • Bezpieczeństwo publiczne[]

  W Białymstoku znajduje się centrum powiadamiania ratunkowego.

  Ulica Suraska – reprezentacyjna ulica w centrum Białegostoku, ciągnąca się od rynku Kościuszki do placu Uniwersyteckiego.Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.

  W Białymstoku znajduje się utworzony w 1996 zakład karny. Pojemność jednostki wynosi 299 miejsc.

  Szpitale w Białymstoku
  Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Ogrodowej 12
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Warszawskiej 18 (szpital gruźliczy)
  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białymstoku

  Szpitale publiczne[]

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku (tworzą go 3 szpitale)
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
 • Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku
 • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
 • Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
 • Szpital MSW w Białymstoku
 • Łyski – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Choroszcz. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego.Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku (do września 2008 w Supraślu) – niepubliczna szkoła wyższa, powstała w wyniku przekształcenia istniejącego Nauczycielskiego Kolegium Wychowania Fizycznego im. Zygmunta Szelesta w Supraślu w 2001 roku w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki, posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia zawodowego licencjata i magistra (od 2005 r.). Do szkoły należy między innymi teren po warsztatach technikum włókienniczego (Zespołu Szkół Włókienniczych) na rogu ul. Mickiewicza i Miłosza w Białymstoku. Pierwszym rektorem uczelni do 2009 r. był prof. Krzysztof Sobolewski.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku – zbudowany w latach 1991 – 1996 w stylu nawiązującym do baroku.
  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.
  Cerkiew pod wezwaniem Świętego Ducha w Białymstoku – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Białystok diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Znajduje się w dzielnicy Antoniuk, przy ulicy Antoniuk Fabryczny 13.
  Ratusz (niem. Rathaus, dosł. dom rady) – reprezentacyjny budynek użyteczności publicznej, zwykle tradycyjna siedziba samorządowych władz miejskich. Budowany był najczęściej na planie prostokąta i nadawano mu formę monumentalną.
  Lądowisko Lewickie – lądowisko wielofunkcyjne w Lewickich, położone w gminie Juchnowiec Kościelny, w województwie podlaskim, ok. 12 km na południe od Białegostoku. Lądowisko należy do osoby prywatnej.
  Maksim Maksimowicz Litwinow (ros. Максим Максимович Литвинов, właściwie Meir Henoch Mojszewicz Wallach-Finkelstein) (ur. 17 lipca 1876 w Białymstoku, zm. 31 grudnia 1951 w Moskwie) – polityk, dyplomata ZSRR pochodzenia żydowskiego, uczestnik ruchu rewolucyjnego.
  Jeżewo Stare (Stare Jeżewo) – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Tykocin.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.515 sek.