• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Białystok  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
  Przeczytaj także...
  Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu – jest związkiem wyznaniowym oficjalnie zarejestrowanym w Polsce 27 stycznia 1984 roku, początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu. Od października 1994 roku do października 2005 roku związek działał pod nazwą Związek Buddyjski Karma Kagyu.Powiat białostocki - powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Białystok. Powiat białostocki zajmuje obszar 2 984,64 km², co czyni go największym powiatem w Polsce.
  Warunki naturalne[]

  Miasto jest położone nad rzeką Białą, będącą lewym dopływem Supraśli.

  Klimat[]

  Zgodnie z podziałem rolniczo-klimatycznym Polski Romualda Gumińskiego, Białystok położony jest w dzielnicy podlaskiej. Klimat jej jest wyraźnie chłodniejszy od innych dzielnic nizinnych. Średnie temperatury stycznia mieszczą się w granicach od -4 do –6 °C, należą one do najniższych w Polsce. Średnia temperatura roczna wynosi ok. +7 °C. Liczba dni mroźnych wynosi od 50 do 60, z przymrozkami od 110 do 138 dni, a czas zalegania pokrywy śnieżnej od 90 do 110 dni. Średnie sumy opadów rocznych oscylują wokół wartości 550 mm, a okres wegetacyjny trwa 200 do 210 dni.

  Ludwik Krzysztof Zamenhof-Zaleski, fr. Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof (ur. 23 stycznia 1925 w Warszawie) – polski inżynier-konstruktor, esperantysta, wnuk Ludwika Zamenhofa.Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji liturgicznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy Jezusa.

  Przyroda[]

  Znajduje się w obszarze funkcjonującym pod nazwą Zielone Płuca Polski (dawne tereny województw: białostockiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego i suwalskiego). Około 32% jego powierzchni zajmują tereny zielone. Parki i skwery oraz 1779 ha lasów znajdujących się w granicach miasta tworzą specyficzny i zdrowy mikroklimat. W obrębie Białegostoku znajdują się dwa rezerwaty przyrody o powierzchni łącznej 105 ha, będące pozostałościami Puszczy Knyszyńskiej. Aglomeracja miejska sąsiaduje z Narwiańskim Parkiem Narodowym. Takie usytuowanie rezerwatów przyrody w bezpośrednim sąsiedztwie miasta jest unikatowe. Ze względu na te walory w 1993 r. Białystok jako pierwsze miasto w Polsce został przyjęty do międzynarodowego projektu Sieci Zdrowych Miast prowadzonego przez Światową Organizację Zdrowia. Na terenie miasta znajdują się 3 rezerwaty przyrody:

  Archidiecezja wileńska (łac. Archidioecesis Vilnensis, lit. Vilniaus arkivyskupija) - katolicka diecezja litewska położona w wschodniej części kraju. Siedziba arcybiskupa znajduje się w archikatedrze św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie.Diecezja białostocko-gdańska – jedna z 6 diecezji kościoła prawosławnego w Polsce utworzona 7 września 1951 zamiast diecezji białostocko-bielskiej. Graniczy z diecezjami: warszawsko-bielską, łódzko-poznańską i wrocławsko-szczecińską.
 • Las Zwierzyniecki
 • Rezerwat Antoniuk
 • Rezerwat Bagno
 • Historia[]

  Szkic parku Branickich autorstwa Pierre Ricaud de Tirregaille z widokiem na pałac – rycina z 1752 roku

  Pierwsza pisana wzmianka o Białymstoku pochodzi z 1426 r. W miejscu obecnego Rynku Kościuszki krzyżowały się drogi do Suraża, Wasilkowa oraz Choroszczy i to wokół tego skrzyżowania zaczęła samowolnie powstawać zabudowa. Około 1547 r. w miejscu dzisiejszego klasztoru Sióstr Miłosierdzia wybudowano drewniany kościół, przy którym w 1578 r. stanęła karczma. W latach 1617–1626 zbudowano zachowany do dziś Stary Kościół Farny z fundacji marszałka Piotra Wiesiołowskiego. To on wzniósł w Białymstoku murowany gotycko-renesansowy zamek, który po gruntownej przebudowie w latach 90. XVII wieku, stał się barokową rezydencją magnackiego rodu Branickich znaną do dziś jako pałac Branickich. Rozrastająca się w cieniu pałacu Branickich miejscowość otrzymała prawa miejskie ok. 1692 r. Z 1727 r. pochodzi pierwsza wzmianka o białostockiej cerkwi, która znajdowała się w miejscu obecnej Katedry św. Mikołaja. W 1745 r. rozpoczęto budowę białostockiego ratusza. Całość założenia urbanistycznego Białegostoku przypisywana jest architektom związanym z dworem hetmana Jana Klemensa Branickiego. W 1769 w pobliżu Białegostoku konfederaci barscy stoczyli przegraną bitwę pod Olmontami z armią carską. W XIX wieku miejscowość zmieniła charakter z rezydencjonalnego na administracyjny i przemysłowy. W latach 1807–1915 Białystok znajdował się w granicach Imperium Rosyjskiego. Do 1842 r. miasto było stolicą obwodu białostockiego, następnie przyłączono je do guberni grodzieńskiej. Po powstaniu listopadowym w pobliżu miasta ustalono granicę celną między Kongresówką a Rosją, co wywołało gwałtowną falę migracji ekonomicznej łódzkich fabrykantów. Przyczyniło się to do dynamicznego rozwoju prowincjonalnego wówczas miasteczka. W tym okresie rozrastający się Białystok zyskał miano Manchesteru Północy. W 1862 r. przez Białystok przeprowadzono Kolej Warszawsko-Petersburską, która także przyczyniła się do rozwoju gospodarczego miasta. W 1892 uruchomiono w mieście system wodociągów. W latach 1915–1919 miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką. W 1920 Wojsko Polskie stoczyło zwycięską bitwę białostocką z Armią Czerwoną uwalniając miasto spod wschodniej okupacji. Do 1939 już w niepodległej Polsce miasto było stolicą województwa białostockiego. W pierwszej połowie 1936 roku dochodzi do ekscesów o podłożu antysemickim.

  Białystok – meteoryt kamienny, który spadł w postaci deszczu meteorytowego o godzinie 9.30, 5 października 1827 roku w okolicach wsi Fasty, 7,5 km od Białegostoku. Meteoryt Białystok jest achondrytem, należącym do eukrytów. Jego gęstość wynosi 3,17 g/cm. W składzie mineralogicznym wyodrębnić można następujące minerały: augit, anortyt, bronzyt, oliwin, pigeonit i trydymit. Ocenia się, że meteoryt pochodzi z planetoidy Westa. Jedyny polski okaz znajduje się w Muzeum Ziemi w Warszawie i waży 4 g. Został on nabyty przez muzeum w 1939 roku drogą wymiany z Muzeum Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie.Hipermarket – duży sklep wielkopowierzchniowy, często też ze względu na swoje rozmiary znajdujący się na obrzeżach miasta. Hipermarket w ścisłym tego znaczeniu to sklep (market) o bardzo dużej powierzchni, sprzedający szeroki asortyment towarów codziennego użytku, takich jak żywność, ubrania, kosmetyki, środki czyszczące, produkty FMCG (produkty szybkozbywalne z ang. Fast Moving Consumer Goods). Przyjmuje się że hipermarket ma powierzchnię przekraczającą 2,5 tys m².

  W październiku 1939 Białystok przyłączono do Białoruskiej SRR i nadano mu status stolicy obwodu białostockiego. Od września 1939 r. do wybuchu wojny radziecko – niemieckiej Białystok był jednym z dwóch głównych (obok Lwowa) ośrodków działania polskich komunistów którzy po 1945 roku objęli władzę w Polsce. Przywódcą tego środowiska był Alfred Lampe pod przywództwem, którego działali m.in.: Janina Broniewska, Paweł Finder, Małgorzata Fornalska, Marceli Nowotko, Jakub Berman, Czesław Skoniecki i Leon Lipski. W czerwcu 1941 do Białegostoku wkroczyły wojska hitlerowskie. Pod koniec lipca tegoż roku utworzono białostockie getto, w którym w 1943 r. wybuchło powstanie. Ostatecznie białostoccy Żydzi zginęli w obozach zagłady w Treblince i na Majdanku. W lipcu 1944 miały miejsce ciężkie walki o wyzwolenie Białegostoku spod okupacji hitlerowskiej, w wyniku których miasto poważnie ucierpiało. Po II wojnie światowej odbudowane miasto na zawsze utraciło swój poprzedni charakter, będący dziedzictwem parowiekowej jego historii. Dzięki powojennym migracjom ludności wiejskiej Białystok powiększył się, parokrotnie przewyższając liczbę swoich mieszkańców sprzed 1939 r. W tym okresie powstały liczne uczelnie wyższe i nowe ośrodki przemysłowo-usługowe. Od 1999 r. stolica województwa podlaskiego i obecnie dynamicznie się rozwija. W 2006 Białystok wchłonął 4 kolejne miejscowości.

  Wydział Sztuki Lalkarskiej - założony w 1974 roku w Białymstoku zamiejscowy wydział Akademii Teatralnej w Warszawie (dawniej PWST). Obok wrocławskiej filii krakowskiej PWST, główny ośrodek polskiego teatru lalek, kształcący aktorów i reżyserów, i zasilający zespoły większości teatrów lalkowych w Polsce.Linia kolejowa nr 32 – łącząca stację Czeremcha ze stacją Białystok. Obecnie na linii tej jest niewielki ruch towarowy i pasażerski. W 2006 roku Samorząd województwa podlaskiego zakupił w sumie 6 szynobusów, które kursują na liniach Białystok–Czeremcha, Czeremcha–Siedlce, Czeremcha–Hajnówka. Miało to uratować tę lokalną linię przed zamknięciem, gdyż stan torów jest zły i tradycyjne pociągi mogły się poruszać z prędkością 30 km/h. Szynobusy jeżdżą na tej trasie z prędkością 60 km/h.

  Architektura[]

  Zespół pałacowo-parkowy Branickich
  Tympanon Pałacu Branickich wraz z herbem rodowym, wyżej rzeźba, tzw. Grupy Atlasa
  Brama główna – (wieża Gryfa) wejście do zespołu pałacowo-parkowego w Białymstoku, widok z pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  Ogród przed Pałacem Branickich
  Wieża zegarowa
  Jedna z wielu rzeźb w ogrodzie Pałacu BranickichAkteon
  Pawilon Włoski w Parku Branickich
  Kamienice Białegostoku
  Kamienica Jossema, obecnie Hotel Aristo
  Pierzeja zachodnia Rynku Kościuszki
  Kamienica, Rynek Kościuszki 7 – obecnie bank
  Dawna szkoła żydowska (1905 r.), ul. Pałacowa 3
  Kamienica, ul. Ciepła 1
  Hotel Villa Tradycja

  Zabytki[]

  Budynki gotyckie:

  Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Białymstoku Sp. z o.o. (w skrócie: KPK Białystok lub KPK) - przewoźnik świadczący usługi w zakresie transportu pasażerskiego transportu zbiorowego w Białymstoku. Spółka podobnie jak każde inne (takie jak KZK czy KPKM) powstała w 1991 roku w wyniku podziału Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.Nizina Północnopodlaska (843.3) stanowi geomorfologiczne przedłużenie Nizin Środkowopolskich, od których różni się pod względem klimatycznym i geobotanicznym, a także wgłębną strukturą geologiczną. Granicę zachodnią stanowi dolina Narwi pod Łomżą i wschodnie podnóża południkowego wału Czerwonego Boru, wschodnią - okolice Brodna na Białorusi oraz dolina Świsłoczy (dopływ Niemna), południową – północny skraj doliny środkowego Bugu, północną zaś – zasięg ostatniego zlodowacenia. Północno-wschodnia część niziny ma znaczne wyniosłości osiągające na Wzgórzach Sokólskich 238 m. Natomiast w północno-zachodniej części występują znaczne tereny bagienne. Południowo-zachodnia część niziny (na południe od Narwi) jest mało urozmaicona. Wschodnia część niziny jest pokryta w większości lasami (Puszczy Białowieskiej, Buksztelskiej, Knyszyńskiej).
 • piwnice pałacu Branickich w Białymstoku
 • Budynki renesansowe:

 • Stary Kościół FarnyRynek Kościuszki (1617-1626)
 • Budynki barokowe:

 • Zespół pałacowo-parkowy Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1 (XVIII w.)
 • Cerkiew św. Marii Magdaleny, ul. Konstantego Kalinowskiego (ufundowana w II poł. XVIII w. przez Jana Klemensa Branickiego jako kaplica katolicka, od 1864 r. prawosławna)
 • Ratusz, Rynek Kościuszki 10 (1745-1761)
 • Dawna austeria, ul. Henryka Sienkiewicza 4 (ob. Astoria, zbudowana po 1753)
 • Klasztor Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego, Rynek Kościuszki (1769)
 • Pałacyk gościnny Branickich, ul. Jana Kilińskiego 6 (poł. XVIII w.)
 • Plebania przy ul. Kościelnej (1760)
 • Dawny szpital, Rynek Kościuszki (II poł. XVIII w.)
 • Obiekty powstałe w XIX wieku:

  Zbór – określenie stosowane m.in. w Polsce, Czechach (czes. sbor) i na Białorusi (biał. збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych kościołów protestanckich (gmina, zgromadzenie, kongregacja) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np. Świadków Jehowy.Austeria w Białymstoku – barokowa kamienica w Białymstoku. Została wybudowana w 1753 roku. Pierwszymi mieszkańcami kamienicy była rodzina Korbutów, pracująca na dworze Branickich. W XIX wieku właścicielem budynku został Izaak Zabłudowski. Poza mieszkaniami w kamienicy mieściły się zakłady rzemieślnicze, a następnie sklep z materiałami piśmienniczymi. W czasach II Rzeczyspolitej w budynku funkcjowała kawiarnia. Po odbudowie po II wojnie światowej otworzono w kamienicy restaurację.
 • Loża masońska, ul. Jana Kilińskiego (klasycystyczna, 1803-1806)
 • Dawna zbrojownia Cekhauz, Rynek Kościuszki (barokowo-klasycystyczna, 1795-1807)
 • Sobór św. Mikołaja Cudotwórcy, ul. Lipowa (klasycystyczny, 1846)
 • Domek Napoleona (klasycystyczny, poł. XIX w.)
 • Pałac Rüdigerów, później Kreuzensternów i Lubomirskich, ul. Dojlidy Fabryczne 26 (neoklasycystyczny, poł. XIX w.)
 • Cmentarz ewangelicko-ausburgski przy ulicy Produkcyjnej z poł. XIX wieku
 • Dwór Weltera (połowa XIX w.)
 • Dworzec kolejowy, ul. Kolejowa (neorenesansowy, lata 60. XIX w.)
 • Fabryka Towarzystwa Białostockiej Manufaktury „E.Becker i s-ka”, ul. Świętojańska (neorenesansowa, 1895-1901) – obecnie Centrum Handlowe Alfa
 • Pałac Hasbacha, ul. Dojlidy Fabryczne 23 (neorenesansowy, lata 80. XIX w.)
 • Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Romualda Traugutta 25 (1884 – wybudowany jako cerkiew, w okresie międzywojennym przemianowany na kościół rzymskokatolicki)
 • Cmentarz Farny, ul. Władysława Raginisa (1888)
 • Zespół kamienic i pałaców miejskich z XIX w. przy ulicy Warszawskiej
 • Willa gen. von Driesena, ul. Świętojańska (zbudowana po 1878 w stylu szwajcarskim)
 • Kamienica dawnego Wileńskiego Banku Handlowego, ul. Henryka Sienkiewicza/Warszawska (neorenesansowy, lata 90. XIX w.)
 • Drewniana zabudowa dzielnicy Bojary
 • Cerkiew Wszystkich Świętych na terenie prawosławnej nekropolii Wszystkich Świętych, ul. Władysława Wysockiego 1 (koniec XIX w.)
 • Cmentarz ewangelicko-augsburski przy ulicy 27 Lipca (założony w 1890 r.)
 • Cmentarze żydowskie – założone w XVIII, XIX i XX wieku
 • Synagoga Piaskower (XIX w.)
 • Willa pod Kariatydami (koniec XIX w.)
 • Zespół koszar 10. Pułku Ułanów Litewskich, ul. Kawaleryjska (1890-1950)
 • Zespół fabryki Chany Marejn, ul. Włókiennicza (1892-1920)
 • Zespół fabryki Wolfa Zilberblatta, ul. Włókiennicza (1892-1910)
 • Kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, ul. Wiadukt 2B (koniec XIX w. – pierwotnie cerkiew prawosławna)
 • Pałac Tryllingów (1898-1899)
 • Zespół koszarowy Pułku Huzarów, ul. Józefa Bema (II poł. XIX-XX w.) – obecnie siedziba Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Zespół fabryki Steina, ul. Poleska (XIX/XX w.)
 • Kamienice w centrum miasta w tym:
 • Kamienica Kantorowiczów (II poł. XIX w.)
 • Kamienica Cytrona (koniec XIX w.)
 • Kamienica Moesa (koniec XIX w.)
 • Kamienica Jossema (1897)
 • Kamienica Malinowskiego (XIX/XX w.)
 • Kamienica Rozenblumów (XIX/XX w.)
 • Kamienica Szturmanów (XIX/XX w.)
 • Kamienica Świńskiego (XIX/XX w.)
 • Dworek Stefanowiczów znajdujący się przy ul. Bacieczki (XIX w.)
 • Pałac Nowika jest punktem Szlaku Esperanto i Wielu Kultur, Szlaku Białostockich Fabrykantów oraz Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego

  Obiekty powstałe w XX wieku:

  Konzentrationslager Lublin, Vernichtungslager Lublin, Kriegsgefangenenlager Maydanek, KL Majdanek – niemiecki obóz koncentracyjny oraz jeniecki w Lublinie, funkcjonujący w latach 1941-1944.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
 • Willa fabrykanta Steina, ul. Artyleryjska (pocz. XX w.)
 • Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Rynek Kościuszki (neogotycka, 1900-1905)
 • Dawny Zespół Fabryki Sukna Nowik i Synowie, ul. Augustowska/ ul. Adama Mickiewicza (pocz. XX w.)
 • Kamienica Ginzburga (pocz. XX w.)
 • Areszt Śledczy, dawniej zespół więzienia carskiego, ul. Mikołaja Kopernika (ok. 1905)
 • Kościół św. Wojciecha, ul. Warszawska (neoromański, 1909-1912) – dawny zbór ewangelicko-augsburski
 • Kamienica Makowskich (1900-1910)
 • Dom Zbirohowskich-Kościów (1910)
 • Pałac Nowika (eklektyzm, 1910-1912)
 • Wieża ciśnień (1923-1925)
 • Kościół św. Rocha, ul. św. Rocha (modernistyczny, 1927-1946)
 • Składnica Materiału Intendenckiego Nr 13, ul. Węglowa (modernistyczna, 1934-1936), obecnie zespół budynków powojskowych o różnym przeznaczeniu (w jednym z nich w 2016 r. zostanie utworzone Muzeum Pamięci Sybiru)
 • Dawny Dom Ludowy, obecnie Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, ul. Elektryczna (modernistyczny, 1936-1938)
 • Zespół d. Sądu Okręgowego i Izby Skarbowej, ul. Adama Mickiewicza (modernistyczny, lata 30. XX w.)
 • Kościół św. Andrzeja Boboli, ul. św. Andrzeja Boboli 49 (modernistyczny, 1939-1967)
 • Kościół Niepokalanego Serca Maryi, ul. Ks.Stanisława Suchowolca 27 (modernistyczny, zbudowany w 1949-1955 na miejscu rozebranej cerkwi z 1727)
 • Wille przy ul. Akademickiej w stylu modernistycznym z lat 30. XX wieku, w tym Willa Prezydencka (1936-1937)
 • Bank, Rynek Kościuszki (socrealizm, 1947-1950)
 • Komitet Wojewódzki PZPR, ul. Władysława Liniarskiego (socrealizm, 1953-1954), obecnie Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
 • Pomnik Bohaterów Ziemi Białostockiej, Plac Uniwersytecki (socrealizm, 1975)
 • Obiekty niezachowane:

  Ulica Suraska – reprezentacyjna ulica w centrum Białegostoku, ciągnąca się od rynku Kościuszki do placu Uniwersyteckiego.Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
 • Wielka Synagoga ul. Suraska (zbudowana w latach 1903–1913, spalona w 1941)
 • Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, ob. ul. H. Sienkiewicza (zbudowany w latach 1898–1913, rozebrany w 1938)
 • Hotel Ritz, ul. Kilińskiego (zbudowany w latach 1912–1913, spalony w 1944)


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Łyski – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Choroszcz. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego.
  Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku (do września 2008 w Supraślu) – niepubliczna szkoła wyższa, powstała w wyniku przekształcenia istniejącego Nauczycielskiego Kolegium Wychowania Fizycznego im. Zygmunta Szelesta w Supraślu w 2001 roku w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki, posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia zawodowego licencjata i magistra (od 2005 r.). Do szkoły należy między innymi teren po warsztatach technikum włókienniczego (Zespołu Szkół Włókienniczych) na rogu ul. Mickiewicza i Miłosza w Białymstoku. Pierwszym rektorem uczelni do 2009 r. był prof. Krzysztof Sobolewski.
  Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku – zbudowany w latach 1991 – 1996 w stylu nawiązującym do baroku.
  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.
  Cerkiew pod wezwaniem Świętego Ducha w Białymstoku – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Białystok diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Znajduje się w dzielnicy Antoniuk, przy ulicy Antoniuk Fabryczny 13.
  Ratusz (niem. Rathaus, dosł. dom rady) – reprezentacyjny budynek użyteczności publicznej, zwykle tradycyjna siedziba samorządowych władz miejskich. Budowany był najczęściej na planie prostokąta i nadawano mu formę monumentalną.
  Lądowisko Lewickie – lądowisko wielofunkcyjne w Lewickich, położone w gminie Juchnowiec Kościelny, w województwie podlaskim, ok. 12 km na południe od Białegostoku. Lądowisko należy do osoby prywatnej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.381 sek.