• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Białobrzegi - Krosno

  Przeczytaj także...
  Krosno (niem. Krossen) – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, siedziba władz powiatu krośnieńskiego.Józef Kwaciszewski (ur. 11 stycznia 1890 w Białobrzegach, zm. 30 marca 1958 w Krośnie) – generał brygady Wojska Polskiego.
  Władysław Gomułka, ps. Wiesław, Feliks Duniak, (ur. 6 lutego 1905 w Białobrzegach Franciszkańskich, zm. 1 września 1982 w Konstancinie) – polski polityk, działacz komunistyczny, I sekretarz KC PPR (1943-1948), I sekretarz KC PZPR (1956-1970), poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL II, III, IV i V kadencji.

  Białobrzegidzielnica Krosna od 1925 roku. Wcześniej była to osada – notowana jako przedmieście lub wieś: inter suburbanos Palversee (1410); Byalebrzegky (1473), Byalobrzegi (1532).

  Dzielnica została zabudowana wzdłuż Wisłoka, po obu stronach rzeki.

  Kamieniołom – kopalnia odkrywkowa kamienia użytkowego (skały zwięzłej o dużej twardości). Kamieniołomów nie należy mylić z kopalniami odkrywkowymi wydobywającymi skały sypkie (piaskownie, żwirownie). Nie są nimi także odkrywkowe zakłady górnicze eksploatujące skały zwięzłe o stosunkowo małej twardości (węgiel brunatny, glinka ogniotrwała) czyli takie, które można urabiać za pomocą koparek. W Polsce w kamieniołomach wydobywa się głównie: granit, bazalt, wapień, piaskowiec, marmur, melafir, sjenit.Rafineria ropy naftowej - podstawowy zakład przemysłu petrochemicznego wytwarzający paliwa, oleje, smary, asfalty oraz inne surowce wytwarzane z ropy naftowej.

  Historia[]

  W 1542 w Białobrzegach istniał kamieniołom.

  Badania geologiczne wykazały, że dzielnica leży w pasie pokładów roponośnych, co zachęciło spółki do postawienia kilku szybów wiertniczych. W 1903 r. rozpoczęła działalność rafineria. Po I wojnie światowej przeprowadzono próby wierceń, lecz bez sukcesów, co spowodowało zamknięcie szybów. Józef Kwaciszewski (1890-1958) – później generał brygady WP urodzony w Krośnie, w tej dzielnicy, współorganizował Związek Strzelecki w Białobrzegach i wyruszył z oddziałem na wojnę w celu wyzwolenia Polski.

  Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie Sp. z o.o., to przewoźnik świadczący usługi w zakresie pasażerskiego transportu zbiorowego. Działa od 1953, na obszarze miasta Krosna.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Po odzyskaniu niepodległości Polski miastu zaczęło brakować terenów pod zabudowę. Tym samym pomysł przyłączenia Białobrzegów do Krosna, miał charakter ekonomiczno-urbanistyczny. Do przyłączenia doszło 1926. Przez długi czas ta część miasta była określana rolniczą enklawą.

  Adam Romuald Fastnacht (ur. 27 lipca 1913 w Sanoku, zm. 16 lutego 1987 we Wrocławiu) – doc dr., badacz historii Sanoka i Ziemi Sanockiej, kustosz Ossolineum.I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.

  W tej części Krosna urodził się Władysław Gomułka (przy obecnej ul. Mostowej).

  Warto zwiedzić[]

 • Pomnik przy ul. Krakowskiej, z napisem na tablicy: Białobrzeżanom poległym za Ojczyznę w I Wojnie Światowej i Wojnie polsko-bolszewickiej 1914-1920, Społeczeństwo dzielnicy Białobrzegi
 • Kościół Bożego Miłosierdzia z tablicą ku czci poległych mieszkańców w I i w II wojnie światowej.
 • Dojazd[]

 • Na ulice Konopnickiej (kościół Bożego Miłosierdzia), Kopernika i Moniuszki linia MKS Krosno "G".
 • Na ulicę Białobrzeską PKS Krosno w kierunku Odrzykonia.
 • Zobacz też[]

 • inne znaczenia słowa Białobrzegi
 • Przypisy

  1. Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1053
  2. Etymologicznie nazwa pochodzi od niem.: Palvė, według Adama Fastnachta p. 354. omawiana forma jest być może graficznym przekształceniem zapisu "Byalybrzeg". w: Władysław Makarski. Nazwy miejscowości... str. 43.
  3. Władysław Makarski. Nazwy miejscowości dawnej ziemi sanockiej. KUL Wydział Nauk Humanistycznych. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1986. ISBN 83-00-00202-2 str. 42
  4. Adam Fastnacht: Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, Tom I, str. 122
  Generał brygady – wysoki stopień wojskowy. W Wojsku Polskim najniższy stopień generalski. Niższym stopniem jest pułkownik, a wyższym generał dywizji.Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Związek Strzelecki (popularnie nazywany „Strzelcem”) – paramilitarna organizacja społeczno-wychowawcza powstała w 1910 roku we Lwowie i działająca do 1914 r. będąca podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich. Nazwę tę nosiła organizacja paramilitarna w okresie 1918–1939. Do tradycji Związku nawiązują niektóre istniejące obecnie organizacje paramilitarne.
  Władysław Makarski (ur. 13 lutego, 1941 w Jaworniku Polskim) - prof. dr hab. nauk filologicznych o specjalności językoznawstwo. Profesor Instytutu Filologii Polskiej, Katedra Języka Polskiego KUL, profesor na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu - Instytut Humanistyczny . Redaktor naczelny Rocznika Humanistycznego - Językoznawstwo. Wiceprzewodniczący Wydziału Historyczno-Filologicznego KUL od 2001. Członek Państwowej Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, członek Komisji VI - Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych - PAN. Zastępca kierownika Międzywydziałowego Zakładu Badań Nad Literaturą Religijną - Lublin. Członek Stowarzyszenia „Bristol”.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.