• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Białe Błota - gmina  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Kcynia (niem. Exin) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kcynia. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego.Jezioro Jezuickie Małe – jezioro, położone w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim i gminie Białe Błota.
  Struga Młyńska w Dolinie Podprądy między Bydgoszczą, a Białymi Błotami
  Kanały na tzw. Bydgoskich Łąkach Nadnoteckich
  Stawy rybne w Lisim Ogonie
  Jaz na Noteci w Dębinku
  Leśna ścieżka dydaktyczna „Białe Błota” Nadleśnictwa Bydgoszcz
  Śluza Łochowo
  Jaz koło śluzy Lisi Ogon na Kanale Górnonoteckim
  Siedziba Nadleśnictwa Bydgoszcz w Lipnikach koło Białych Błot
  Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach
  Hotel Sylwana w Białych Błotach
  Węzeł „Białe Błota” dróg ekspresowych S5S10
  Terminal portu lotniczego Bydgoszcz, który częściowo położony jest w gminie Białe Błota
  Prefabet – Białe Błota S.A.
  Centrum sortowania Poczty Polskiej w Lisim Ogonie
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie
  Dom w Łochowie
  Domy w Murowańcu
  Puszcza Bydgoska w gminie Białe Błota

  Białe Błota (do 1954 gmina Bydgoszcz) – gmina wiejska położona w południowo-zachodniej części powiatu bydgoskiego. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie dużego miasta wpływa na jej dynamiczny rozwój. Siedzibą gminy jest wieś Białe Błota, położona zaledwie 3 km od granic Bydgoszczy. Bliskość dużego organizmu miejskiego od dawna wpływa na rozwój sąsiadujących miejscowości.

  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Gmina zbiorowa Elbmarsch (niem. Samtgemeinde Elbmarsch) - gmina zbiorowa położona nad Łabą w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg. Siedziba władz gminy zbiorowej znajduje się w miejscowości Marschacht.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Warunki naturalne
 • 3 Struktura powierzchni
 • 4 Miejscowości
 • 5 Zasoby naturalne
 • 6 Rolnictwo
 • 7 Transport
 • 7.1 Transport drogowy
 • 7.2 Transport kolejowy
 • 7.3 Transport lotniczy
 • 8 Demografia
 • 9 Edukacja
 • 10 Kultura
 • 11 Sport
 • 12 Ochrona zdrowia
 • 13 Gospodarka
 • 14 Turystyka i zabytki
 • 15 Ochrona przyrody
 • 15.1 Obszary NATURA 2000
 • 15.2 Użytki ekologiczne
 • 15.3 Pomniki przyrody
 • 15.4 Obszary chronionego krajobrazu
 • 15.5 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
 • 16 Cmentarze ewangelickie
 • 17 Historia
 • 17.1 Prehistoria
 • 17.2 I Rzeczpospolita
 • 17.3 Zabór pruski
 • 17.4 II Rzeczpospolita
 • 17.5 Polska Rzeczpospolita Ludowa
 • 18 Miasta partnerskie
 • 19 Uwagi
 • 20 Przypisy
 • 21 Bibliografia
 • Jan Brzechwa, właściwie Jan Wiktor Lesman (pseud. Szer-Szeń, Inspicjent Brzeszczot) (ur. 15 sierpnia 1898 w Żmerynce, zm. 2 lipca 1966 w Warszawie) – polski poeta żydowskiego pochodzenia, autor wielu znanych bajek i wierszy dla dzieci, satyrycznych tekstów dla dorosłych, a także tłumacz literatury rosyjskiej.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).

  Położenie[]

  Gmina Białe Błota położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim. Od północy sąsiaduje z Bydgoszczą i gminą Sicienko, od wschodu z gminą Nowa Wieś Wielka, od południa z gminami: Łabiszyn i Szubin, a od zachodu z gminą Nakło nad Notecią.

  Położenie gminy, w pobliżu aglomeracji miasta Bydgoszczy sprzyja rozwojowi budownictwa mieszkaniowego, rzemiosła, usług, handlu oraz rolnictwa. Bliskość miasta i dostępność dróg przyczynia się do inwestycji przemysłowych i rzemieślniczych w Cielu, Kruszynie Krajeńskim, Przyłękach i Zielonce. Spowodowane jest to również uzbrojeniem terenu w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.

  Jaz – budowla hydrotechniczna wybudowana w poprzek rzeki lub kanału piętrząca wodę, w celu utrzymania stałego poziomu rzeki dla celów żeglugowych lub (w ograniczonym zakresie) zabezpieczenia przed powodzią, zaopatrywania w wodę oraz do celów energetycznych. Równolegle do jazu czasami buduje się też śluzy umożliwiające żeglugę poniżej jazu i przepławki dla ryb.Wysiedlenia Polaków z Pomorza – masowe wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej z terenów Pomorza Gdańskiego, dokonywane przez okupantów niemieckich w latach 1939–1943.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Łochowice – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Białe Błota.
  Wołyń (ukr. Волинь) – kraina historyczna w dorzeczu górnego Bugu oraz dopływów Dniepru: Prypeci, Styru, Horynia i Słuczy, obecnie część Ukrainy – obwody wołyński i rówieński, zachodnia część żytomierskiego oraz północne części tarnopolskiego i chmielnickiego.
  16 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera (16 p.uł.) – oddział kawalerii Armii Wielkopolskiej i Wojska Polskiego II RP.
  Tczew – stacja kolejowa w Tczewie, w województwie pomorskim, w Polsce. Jest to ważna stacja ruchu pasażerskiego, jak i towarowo-przeładunkowa. Posiada kategorię A. Rocznie odprawia się na stacji ponad 2,5 mln pasażerów.
  Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość.
  Żnin (łac. Znena, niem. Znin, 1941-1945 Dietfurt) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Żnin. Położone nad Jeziorem Żnińskim Dużym i Jeziorem Żnińskim Małym. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego.
  Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - obszar chronionego krajobrazu, położony w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.189 sek.