• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biała księga

  Przeczytaj także...
  Biała Księga Polska-UE (ang. White Paper Poland-UE) - dokument opracowany przez ekspertów Unii Europejskiej w latach 1993 - 1996. Przyjęty został podczas szczytu Rady Europejskiej w Cannes w czerwcu 1995 r. Określała ona stan przygotowań i dopasowania polskich aktów prawnych do standardów Unii Europejskiej, a przede wszystkim dostosowań do rynku wewnętrznego. Przedstawiała również roczne programy dostosowawcze przyjmowane przez Polski rząd i określała jednocześnie ramy oraz perspektywy stosunków RP - UE. Efektem podpisania przez polski rząd Białej Księgi było przyjęcie w styczniu 1997 r. Narodowej Strategii Integracji.Zielona księga (ang. green paper) – w terminologii Unii Europejskiej zielona księga to dokument prezentujący stan obecny jakiegoś zagadnienia, służący procedurze konsultacyjnej pomiędzy instytucjami UE, a także z państwami członkowskimi i obywatelami UE. Zielona księga jest raportem zbierającym informacje na określony temat i zazwyczaj stanowi punkt wyjścia dla opracowania białej księgi.
  Firma – nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. Jest ona składnikiem przedsiębiorstwa, prawem podmiotowym przysługującym każdemu przedsiębiorcy.

  Biała księga (ang. white paper) – raport wykonany przez rząd, instytucję lub firmę, zawierający analizę danego produktu, usługi, technologii lub programu.

  Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.Rząd – kolegialny organ władzy wykonawczej, powoływany i odwoływany przez organ przedstawicielski. Do jego zadań należy koordynowanie działalności administracyjnej i realizacja zadań państwa, właściwy dla parlamentarno-gabinetowych systemów politycznych.

  W terminologii Unii Europejskiej biała księga to dokument zawierający opracowane urzędowo, koncepcyjne propozycje odnoszące się do określonych dziedzin polityki unijnej i zazwyczaj prezentuje katalog konkretnych propozycji i środków, których realizacja ma służyć urzeczywistnianiu zadań traktatowych. Często punktem wyjścia dla białej księgi jest zielona księga, a następstwem – przygotowanie przez Komisję Europejską propozycji szczegółowych aktów prawnych.

  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Zobacz też[]

 • Biała Księga Polska-UE
 • Przypisy

  1. W. Weidenfeld, W. Wessels: Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej. Gliwice: Wokół nas, 2002, s. 409. ISBN 83-88199-35-8.
  2. Zbigniew Czachór: Słowniczek europejski. Warszawa: Unia Europejska. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 1996, s. 4. ISBN 83-905081-3-3.
  3. Anna Ogonowska. Vademecum informacji o prawie Unii Europejskiej. „Zeszyty OIDE”. 2, s. 23, 2003. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej. Wydawnictwo Sejmowe. ISSN 1730-8054. 

  Linki zewnętrzne[]

 • Wykaz białych ksiąg UE opublikowanych od 1993. [dostęp 2013-03-05]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.